Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Fen Bilimleri Enstitüsü - Biyoloji Anabilim Dalı
DOKTORA


Kuruluş
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12.03.2013 tarih ve 12486 sayılı yazısı ile Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Biyoloji Anabilim Dalı Doktora Programı açılmıştır. 2013-2014 güz yarıyılından itibaren programa öğrenci alınmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Biyoloji alanında Doktora derecesi kazanırlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından Üniversitenin eşdeğer lisansüstü programlarına, enstitü yönetim kurulunun kararı ile yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir./br Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim sürelerine daha önceki yükseköğretim kurumunda öğrenim gördüğü süreler de dâhil edilir./br Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulünde; /br a) İlgili lisansüstü programın başvuru şartlarına sahip olmak, /br b) Bilimsel hazırlık dışında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmak,/br c) En az 4,00 üzerinden 3,00 not ortalamasına sahip olmak,/br Tez döneminde yatay geçiş yapılmaz. /br YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversiteler hariç yurt dışındaki diğer üniversitelerin lisansüstü programlardan yatay geçiş yapılmaz/br Yatay geçiş başvuruları anabilim dalı başkanlığı tarafından incelenir ve koşulları sağladığı belirlenen öğrenciler not ortalamasına göre sıralanır. Puanların eşit olması durumunda ALES puanı yüksek olan öğrenci tercih edilir. Kontenjan sayısı kadar öğrenci, enstitü yönetim kurulunun onayı ile yatay geçiş hakkı kazanır. /br
Program Çıktıları
1Yeni Program Çıktısı
2Yeni Program Çıktısı
3Yeni Program Çıktısı
4Yeni Program Çıktısı
5Yeni Program Çıktısı
6Yeni Program Çıktısı
7Yeni Program Çıktısı
8Yeni Program Çıktısı
9Yeni Program Çıktısı
10Yeni Program Çıktısı
11Yeni Program Çıktısı
TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Bölüm Olanakları
Anabilim Dalında 3 Profesör Doktor, 3 Doçent Doktor ve 5 Yardımcı Doçent Doktor olmak üzere toplam 11 Öğretim Üyesi bulunmaktadır. Enstitü Bilgisayar Laboratuvarı, Enstitü Seminer Sunum Salonu, Üniversite Ders Çalışma Salonu, Merkezi Kütüphane, Spor Salonu ve Kültür Merkezi vardır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Salih DOĞAN (Anabilim Dalı Başkanı ve AKTS Koordinatörü) Erzincan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Ofis No B1 – 121 Tel 0(446) 224 30 97 – 40120 E-Posta sdogan@erzincan.edu.tr
bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=3&program=387&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=3&program=387&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=3&program=387&activeTab=2