Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Fen Bilimleri Enstitüsü - Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
DOKTORA


Kuruluş
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05.08.2016 tarih ve 48721 sayılı yazısı ile Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Programı açılmıştır. 2017-2018 güz yarıyılından itibaren programa öğrenci alınmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Makine mühendisliği alanında Doktora derecesi kazanırlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından Üniversitenin eşdeğer lisansüstü programlarına, enstitü yönetim kurulunun kararı ile yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilebilir./br Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim sürelerine daha önceki yükseköğretim kurumunda öğrenim gördüğü süreler de dâhil edilir./br Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulünde; /br a) İlgili lisansüstü programın başvuru şartlarına sahip olmak, /br b) Bilimsel hazırlık dışında en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış olmak,/br c) En az 4,00 üzerinden 3,00 not ortalamasına sahip olmak,/br Tez döneminde yatay geçiş yapılmaz. /br YÖK tarafından denkliği kabul edilen üniversiteler hariç yurt dışındaki diğer üniversitelerin lisansüstü programlardan yatay geçiş yapılmaz/br Yatay geçiş başvuruları anabilim dalı başkanlığı tarafından incelenir ve koşulları sağladığı belirlenen öğrenciler not ortalamasına göre sıralanır. Puanların eşit olması durumunda ALES puanı yüksek olan öğrenci tercih edilir. Kontenjan sayısı kadar öğrenci, enstitü yönetim kurulunun onayı ile yatay geçiş hakkı kazanır. /br
Program Çıktıları
Bölüm Olanakları
Anabilim Dalında 2 Profesör Doktor, 1 Doçent Doktor ve 7 Yardımcı Doçent Doktor olmak üzere toplam 10 Öğretim Üyesi bulunmaktadır. Enstitü Bilgisayar Laboratuvarı, Enstitü Seminer Sunum Salonu, Üniversite Ders Çalışma Salonu, Merkezi Kütüphane, Spor Salonu ve Kültür Merkezi vardır. Ayrıca Mekanik, Malzeme Bilimi ve Enerji gibi laboratuvar olanaklarına sahiptir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Ahmet TANDIROĞLU (Anabilim Dalı Başkanı ve AKTS Koordinatörü) Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Ofis No C1 – 132 Tel 0(446) 224 00 88– 43166/43181 E-Posta atandiroglu@erzincan.edu.tr
bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=3&program=378&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=3&program=378&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=3&program=378&activeTab=2