Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Fen Bilimleri Enstitüsü - Matematik Anabilim Dalı - DOKTORA - PROGRAM VE DERS BİLGİLERİ


Kuruluş
2014 yılından itibaren Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri , Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi,Topoloji, Matematik Lojik ve Temelleri Uygulamalı Matematik bilimleri olmak üzere toplam altı anabilim dalı mevcuttur.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Matematik Bölümü doktora diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN -Yüksek lisans derecesi -Lisansüstü giriş sınavından (ALES) kabul edilebilir bir puan almak -İngilizce yeterlilik belgesi Başvurular ilgili bölüm tarafından değerlendirilir. YABANCI UYRUKLU DERECE ÖĞRENCİLERİ İÇİN Doktora programlarına başvuracak öğrenciler, Türk Öğrenciler için geçerli olan Kabul ve Kayıt Şartlarına tabidir. Başvurular ilgili bölüm tarafından değerlendirilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Diğer üniversitelerden gelen transfer öğrencilerinin öncel eğitimleri Yüksek Öğretim Kurulu’nun ilgili yönetmeliklerine göre ve İntibak Komisyonu’nun koordinasyonunda tanınır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
En az 21 kredi alarak en az 7 farklı dersi ve iki semineri başarıyla tamamlayan; 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasını elde eden; Doktora Yeterlik Sınavına girebilmek üzere Üniversitelerarası Dil Sınavından (ÜDS) 55/100 puan veya dengi bir sınavdan eşdeğer puan almış olan; Doktora Yeterlik Sınavını geçen; Tezini Tez Savunma Sınavında başarıyla sunan öğrencilere Matematik bölümü doktora derecesi verilir. Öğrenciler, derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmakla yükümlüdür. Öğrenciler derslerin %70’ine katılmak zorundadır. Öğrencilerin katılımı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir.
Program Profili
Program, öğrencilerine süreç/sistem tasarlama, gerçekleme ve sonuçlarını analiz etme yeteneğini kazandırmayı, gerek mesleğini icra edebilecek gerekse üst derece programlarına geçiş yapabilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Program Çıktıları
1Matematik, kapsamı, uygulamaları, tarihi, problemleri, metotları ve insanlığa hem bilimsel hem de entelektüel disiplin olarak faydalı olacak bilgilerini edinmek
2Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurmak ve disiplinlerarası problemler için matematiksel modeller geliştirmek
3Gerçek hayattaki problemleri istatistiksel ve matematiksel tekniklerle tanımlamak, formüle etmek ve incelemek
4
5Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
6Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmek
7Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek
8Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek
9Matematik, iletişim, problem çözme ve beyin fırtınası yetilerini geliştirmek
10Teknolojiyi matematiğin anlaşılıp uygulanması için etkin bir araç olarak kullanmak
TYYÇ Program Çıktıları
123456789
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Matematik bölümü doktora programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, temel olarak akademisyenlik ve ileri düzey araştırmacı pozisyonlarında görev alabilir. Ayrıca ilgili kamu ve özel şirketlerin araştırma ve geliştirme bölümlerinde üst düzey pozisyonlarda çalışabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Matematik bölümü doktora programını başarıyla tamamlayan öğrenciler doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir yarıyıl süren dersler için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı, iki yarıyıl devam eden dersler için en az iki ara sınav bir yılsonu sınavı yapılır. Bir dersin eğitim-öğretimi ile ilgili olarak araştırma-inceleme ödevleri de ayrı bir ara sınav olarak değerlendirilebilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60’ının toplamının yüksek lisansta en az 65, doktora ve sanatta yeterlikte en az 75 olması gerekir. Ancak, öğrenci yarıyıl sonu sınavından yüksek lisansta 100 tam not üzerinden en az 65, doktora ve sanatta yeterlikte en az 75 almak zorundadır. Sınavlar ve başarı notu 100 puan üzerinden aşağıdaki şekilde değerlendirilir: NOT DURUM ÇİZELGESİ YÜKSEK LİSANS-DOKTORA BAŞARI NOTU SEMBOL BAŞARI NOTU SEMBOL 100’lük Puan Harf 4’lük Puan Değerlendirme 100’lük Puan Harf Değerlendirme 100-90 AA 4.00 Başarılı 100-90 AA Başarılı 80-89 BA 3.50 Başarılı 80-89 BA Başarılı 75-79 BB 3.00 Başarılı 75-79 BB Başarılı 70-74 CB 2.50 Başarılı 74 ve daha düşük F Başarısız 65-69 CC 2.00 Başarılı 64 ve daha düşük F Başarısız Yukarıdaki çizelgede yer alan harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıda tanımlanan harf notları kullanılır: DZ:Devamsız GR:Girmedi BL:Başarılı BS:Başarısız EK:Eksik M:Muaf K:Kaldı
Mezuniyet Koşulları
Dereceye yönelik koşullarla aynıdır. Programın resmi süresi normal şartlarda 16 haftalık 2 yarıyıldan oluşan 4 yıldır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Kütüphane; Bilgisiyar Labaratuarı; Seminer Odası; Teknoloji Sınıfı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Gabil Amirali ( Anabilim Dalı Başkanı ve AKTS Koordinatörü) Adres: Erzincan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü; Tel: 0446 224 30 97 (40089); Fax: 0446 224 30 16

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
35.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:35

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
105.00
Zorunlu
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:105

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

GÜZ DÖNEMİ DOKTORA DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
7.00
Seçmeli
0
0
7.00


MATEMATİK GÜZ DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


BAHAR DÖNEMİ DOKTORA DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
7.00
Seçmeli
0
0
7.00


MATEMATİK DOKTORA BAHAR DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=3&program=323&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=3&program=323&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=3&program=323&activeTab=2