Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tıbbı Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora


Kuruluş
Bu Anabilim Dalı 2014 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Bilim Doktoru (Ph.D.) unvanı verilmektedir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
a) Doktora programlarına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Programa Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen veya Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji veya Moleküler Biyoloji Bölümü ve Sağlık Yüksek Okulu mezunu olan öğrenciler başvurabilirler. b) Hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans eğitimi yapılan Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner ve Tıp Fakültesi mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olanlar yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilirler. (Yukarıda adı geçen fakülte mezunları yüksek lisans yapmadan doktora programına başvuruda bulunmak istedikleri takdirde, yüksek lisans sonrası doktora yapacaklar için belirtilen şartları taşımalıdırlar. ) c) Yüksek Lisans sonrası doktora yapacakların, not ortalamalarının 4 katsayı üzerinden 2.50 (100 tam puan üzerinden en az 75) olması, ALES’den ana bilim dalının istediği puan türünde en az 70.00 puan veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eş değer puan almış olmaları, ÜDS veya KPDS sınavından en az 55.00 veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eş değer puan almış olmaları, d) (Dört yıllık) Lisans sonrası doktora programlarına başvuracak adayların not ortalamalarının 4 katsayı üzerinden 3,50 olması, ALES’ten ana bilim dalının istediği puan türünde en az 85.00 puan, ÜDS veya KPDS sınavından en az 80.00 puan veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan eş değer puan almış olmaları, e) Yurt dışında lisans veya yüksek lisans programını bitirmiş Türk uyruklu ve yabancı uyruklu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine sahip olmaları gerekir. f) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgi ve görgüsünü artırmak ve gelişmeleri takip etmek isteyenler, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Sağlık Bilimleri Ensititü Kurulu Kararı vermektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Doktora öğretiminin amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam 180 ECTS kredi, en az iki seminer ve diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur. Her dönem en az 30 ECTS kredi alınması zorunludur. Doktora programı için alınması gerekli zorunlu ve seçmeli dersler web sitesinde mevcuttur.
Program Profili
- Bakteriyoloji - Enfeksiyon Hastalıkları - Viroloji - Mikoloji - Parazitoloji - Moleküler Mikrobiyoloji - Epidemiyoloji
Program Çıktıları
1Konuyla ilgili teorik ve pratik bilgilerini aktarabilmelidir.
2Bigilerini laboratuvarda kullanabilmelidir.
3Herhangi bir laboratuvarı idare edebilmelidir.
4Sınav performansı iyi olmalıdır.
5Bilgilerini aktarabilmelidir.
6Literatür ile bilgilerini yenilemelidir.
TYYÇ Program Çıktıları
123456
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üniversitelerde akademisyen olabilme imkanı, Devlete ait özel statülü sağlık kurumlarında uzman olarak çalışabilme ve aynı zamanda özel ve devlet hastanelerinde uzman olarak çalışma imkanı vardır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora sonrası araştırma bursları TUBİTAKça sağlanabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav yönetmeliğine göre yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler en az 180 ECTS, en fazla 240 ECTS mezun olmak için, en az 8 ders, en az 24 kredi yeterlilik için ve her dönemde en az 30 ECTS almak zorundadırlar. Zorunlu derslerin bitiminde öğrenciler yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı Yeterlilik Sınavını geçmek ve bir doktoraTezi hazırlayıp jüri kararı ile başarılı olmak zorundadırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuarı: Laboratuar 220m2 dir. Temel laboratuar çalışmalarının yanısıra ELISA ve PCR çalışmaları yapılabilmektedir. Laboratuarda pH metre, vorteks, inkübatör, hassas terazi, otoklav, spektrofotometre, santrifüj, buzdolabı, DNA izolasyon ünitesi araştırma amaçlı olarak bulunmaktadır. Laboratuarımızda aerob-anaerob kültürler, antimikrobiyal duyarlılık testleri, parazitolojik testler, mikolojik testler, ELISA, immunfloresan, serolojik testler, tüberküloz kültürü ve antimikrobiyal duyarlılık testleri ve moleküler testler rutin olarak gerçekleştirilmektedir. Bu amaçlara hizmet edecek makine/teçhizat altyapısının yanısıra otomatize bakteriyolojik kültür ve antibiyogram cihazı, otomatize kan kültürü cihazı, otomatize Mycobacterium kültür ve antibiyogram cihazı, otomatize ELISA cihazı mevcuttur.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Y. Doç. Dr. Barış GÜLHAN Erzincan Üniv. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ERZİNCAN

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
60.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:60

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
60.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:60

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:0

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
60.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:60

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:0

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:0

4.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
60.00
Toplam:60

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:0

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:0

Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
2
8.00
Seçmeli
2
2
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00


Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora-1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
3
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
1
0
0.00


Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
2
0.00
Seçmeli
3
1
7.00
Seçmeli
2
1
5.00
Seçmeli
2
0
9.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
2
0
5.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00


Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora-1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
0
2
0.00
Seçmeli
3
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00


Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora-1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
2
0.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00


Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
2
0.00
Seçmeli
3
1
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
1
0.00


Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora-1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
0
2
0.00
Seçmeli
3
1
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00


Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora-1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00


Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora-1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00


Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
3
2
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00


Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora-1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00


Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora-1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=3&program=320&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=3&program=320&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=3&program=320&activeTab=2