Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora)


Program Çıktıları
1Türk dili ve edebiyatı alanında araştırma ve çalışma için temel bilgi ve becerileri kazanır.
2Türk Dili ve edebiyatının başlangıçtan günümüze kadarki tarihi gelişim ve değişimine vakıf olur.
3Türk Dili ve edebiyatı konularında ileri düzey araştırma ve çalışmaları bağımsız olarak yürütebilir
4Türkçeyi doğru, güzel ve etkili bir şekilde kullanır.
5Bilimsel ve mesleki etik ve sorumluluk sahibi olur.
6Yaşadığı dünya, içinde bulunduğu toplum ve kendisi hakkında eleştirel bir anlayışa sahip olur.
7Türk halk kültürü ve edebiyatının sözlü-yazılı ürünlerini ve kaynaklarını tanır
8Dil ve edebiyat alanlarındaki duyarlılık ve zevkini geliştirir.
9Tarihi ve çağdaş Türk lehçe ve şivelerini Göktürk, Uygur, Arap, Kiril ve Latin alfabeleri aracığıyla kavrar.
10Mesleki terminolojiye hâkim olur
11Türk Dili ve edebiyatı alanıyla ilgili bilgi ve dökümanlara internet ve kütüphaneler aracılığıyla ulaşabilir.
12Disipline ilişkin sorunları görme, eleştirel bakış açısıyla değerlendirme ve çözüm üretme yetisi kazanır.
13Alanla ilgili karşılaşılan problemleri çözmeye dayalı öneriler geliştirebilir.
14Türk Dili ve edebiyatının etkilendiği din, düşünce ve sanat hareketlerini ve bunların izlerini tespit eder.
15Disiplinler arası bakış açısı ve değerlendirmeler yapabilir.
16Halk bilimi (folklor) alanında derleme yapar.
17Yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin farkına varır.
18Sistematik düşünme yetenek ve kapasitesine sahip olur
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112131415161718
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
56.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:56

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
6.00
Zorunlu
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
77.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:83

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

GÜZ DERS GRUBU (DOKTORA-YENİ)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI GÜZ DERS GRUBU(DOKTORA)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00


BAHAR DERS GRUBU (DOKTORA-YENİ)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BAHAR DERS GRUBU(DOKTORA)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=3&program=305&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=3&program=305&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=3&program=305&activeTab=2