Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İşletme
İşletme Ortak(Atatürk Üniversitesi) Doktora


Kuruluş
İşletme ABD Ortak Doktora (Atatürk Üniversitesi) programı, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 2013 yılında açılmıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere, İşletme Bölümü Doktora diploması ve Doktor unvanı verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
• Programa lisans ve yüksek lisans derecelerinin en az birisini İşletme bölümlerinden almış adaylar kabul edilmektedir. • Programa başvuru ve girişte en az 55 puan yabancı dil yeterlilik koşulu aranır. • Programa başvuru ve girişte adayların ALES sınavından en az 70 puan (Eşit Ağırlık) almaları gerekmektedir. • Yabancı uyruklu adayların Türkçe dil yeterlik derecesi, Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca Erzincan Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen sınavlardan alınacak puana göre değerlendirilir. • Programa giriş sınavı sözlü veya yazılı olarak yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Diğer üniversitelerden gelen transfer öğrencilerinin önceki eğitimleri Yüksek Öğretim Kurulu’nun ilgili yönetmeliklerine göre ve İntibak Komisyonu’nun koordinasyonunda tanınır
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program toplam 63 yerel krediden az olmamak şartı ile en az 9 ders, bir seminer, bir yeterlilik, en az üç TİK ve doktora tez çalışmasından oluşur.
Program Profili
Günümüz rekabet koşullarında yönetici ve işletmecilerinin profesyonelce bilgilenmiş ve donatılmış olmaları gerekmektedir. Bu nedenle çağdaş bir işletme eğitim programı, ulusal ve uluslararası piyasadaki değişen koşulları dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Bu noktadan hareketle açılan EÜ, İİBF İşletme Anabilim Dalı doktora programının amacı, öğrencileri işletme yönetiminin temel disiplinleri konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak ve belli alanlarda uzmanlaşma sağlamaktır. Böylece farklı akademik alanlarda (Mühendislik, İşletme, İktisat vb.) lisans eğitimi almış olan öğrencilere, planlama, organizasyon, yürütme ve kontrol etme aşamalarında iş dünyasında yönetsel görev ve sorumluluklar üstlenebilecekleri nitelikleri kazandırmak hedeflenmektedir.
Program Çıktıları
1İşletme temel alanlarında (Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, Yönetim-Organizasyon, Sayısal Yöntemler) edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
2İşletme (Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, Yönetim-Organizasyon, Sayısal Yöntemler) alanıyla ilgili araştırmalarda yöntem ve becerilerde ustalık göstermek
3Araştırma sürecini bilimsel bakış açısıyla tasarlama, uygulama, yönlendirme ve bulguları yorumlama yeteneğine sahip olmak
4Alanında önemli görülebilecek bir çalışmayı gerçekleştirme, mevcut çalışmalarda dikkate değer gelişme sağlama ve/veya bilginin sınırlarını genişleten orijinal araştırma ile bilime katkıda bulunmak
5Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, değerlendirilmesi ve sentezini yapma yeterliliğine sahip olmak
6Akademik ve profesyonel açıdan teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri ve değişimleri, bilgi toplumu bağlamında yorumlayabilmek ve tanıtabilmek.
7Uzmanlık alanları ile ilgili olarak alanındaki diğer bireylerle, daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile iletişim kurma yeteneğine sahip olmak
8Kuramsal tartışmaları yorumlayabilmek
9Toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak,
10Bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilme imkanına sahiptirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktorasını başarı ile tamamlamış mezunlar, gerekli şartlı tamamlamaları halinde doçentliğe başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir tane vize ve bir tane final sınavı yapılmaktadır. Vize sınavının %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Tez savunmalarını başarı ile tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Çeşitli konularda düzenlenen, konferans ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Doç. Dr. Selahattin YAVUZ (İşletme ABD Başkanı) İletişim Adresi: Erzincan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yalnızbağ Kampüsü 24078 Erzincan

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
140.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
6.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:152

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
3
0
154.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
6.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:160

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

GÜZ DERS GRUBU (DOKTORA ORTAK)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


GÜZ DERS GRUBU (DOKTORA ORTAK-YENİ)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


BAHAR DERS GRUBU (DOKTORA ORTAK)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


BAHAR DERS GRUBU (DOKYORA ORTAK-YENİ)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
6.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=3&program=299&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=3&program=299&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=3&program=299&activeTab=2