Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Fen Bilimleri Enstitüsü - İlköğretim Anabilim Dalı
DOKTORA
PROGRAM BİLGİLERİ


Kuruluş
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05.12.2011 tarih ve 051903 sayılı yazısı ile Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Doktora Programı açılmıştır. 2014-2015 güz yarıyılından itibaren programa öğrenci alınmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Matematik ve Fen Bilimleri Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi alanında Doktora derecesi kazanırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programa bir bilim dalında tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlamış olanlar başvurabilirler. Adaylarda, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün doktora programlarına başvuru koşulları aranır. Ayrıntılı bilgi için www.erzincan.edu.tr adresine bakınız. Öğretmenlik deneyimine sahip olma ve ilköğretim fen bilgisi öğretmenliği bölümünde yüksek lisans mezunu olma tercih nedenidir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu ilgili yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilmektedir. Yönetmelikte belirtilen şartlara uyulduğu takdirde sinirli sayıda ders kredileri bölümler arası transfer edilebilmekte veya bir öğrencinin öğrenimine farklı bir bolümde devam etmesi mümkün olmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin hükümleri uygulanır. Ayrıntılı bilgi için www.erzincan.edu.tr adresine bakınız. Doktora eğitimi ders, yeterlik sınavı ve tez savunması olmak üzere üç kısımdan oluşur. Programa kabul edilen öğrenciler en az 24 kredilik (120 AKTS kredisi) dersi almak ve başarıyla tamamlamak; yazılıyla birlikte sözlü sınavı içeren doktora yeterlik sınavında başarılı olmak zorundadırlar. Yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin, Anabilim Dalı tarafından atanan bir danışmanın yönetiminde Özel Konular dersi kapsamında (120 AKTS) bir doktora tezi hazırlayıp tez sınavında başarılı olmaları gerekir.
Program Profili
İlköğretim Doktora Programı'nın amacı öğrencileri üniversitelerin öğretim ve araştırma kadrolarına; özel okullarda, devlet okullarında ve Millî Eğitim Bakanlığının çeşitli birimlerinde araştırma, program, denetim ve yönetim görevlerine hazırlamak ve bilimsel süreci bilen ve etik ve demokratik değerlere sahip, yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünen, yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirmiş ve çevre dostu ve toplumsal sorunlara duyarlı araştırmacılar yetiştirmektir.
Program Çıktıları
1Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili ileri düzeyde pedagojik bilgiye sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular
2Branşı ile ilgili alan eğitimine yönelik ulusal ve uluslararası düzeydeki gelişim ve değişimleri takip eder, öğrenir ve kullanır
3Mesleğini icra edeceği öğrenci grubunun gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
4Bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ile ilgili kavramların öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur
5
6
7
8Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bağımsız olarak bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir ve kullanır
9Yaşam boyu öğrenme stratejilerini benimser ve çalışmalarını yürütürken kullanır
10Alanında yürüttüğü çalışmaları toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek yapar
11Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir
12Alanındaki yeni gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda yorumlar
13Disiplinler arası çalışmalar yürütebilecek ve çalışmalarını farklı disiplinlerle ilişkilendirebilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur.
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İlköğretim Doktora Programı mezunları üniversitelerin öğretim ve araştırma kadrolarında; özel okullarda, devlet okullarında ve Millî Eğitim Bakanlığının çeşitli birimlerinde araştırma, program, denetim ve yönetim görevlerinde doktor unvanı yer alabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Daha ayrıntılı bilgiye www.erzincan.edu.tr linkinden ulaşılabilir.
Mezuniyet Koşulları
Doktora eğitimi ders, yeterlik sınavı ve tez savunması olmak üzere üç kısımdan oluşur. Programa kabul edilen öğrenciler en az 24 kredilik (120 AKTS kredisi) dersi almak ve başarıyla tamamlamak; yazılıyla birlikte sözlü sınavı içeren doktora yeterlik sınavında başarılı olmak zorundadırlar. Yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin, Anabilim Dalı tarafından atanan bir danışmanın yönetiminde Özel Konular dersi kapsamında (120 AKTS) bir doktora tezi hazırlayıp tez sınavında başarılı olmaları gerekir
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bilim Dalında 2 Profesör Doktor, 3 Doçent Doktor ve 3 Yardımcı Doçent Doktor olmak üzere 8 Öğretim Üyesi bulunmaktadır. Enstitü Bilgisayar Laboratuvarı, Enstitü Seminer Sunum Salonu, Üniversite Ders Çalışma Salonu, Merkezi Kütüphane, Spor Salonu ve Kültür Merkezi vardır. Ayrıca iki adet tam donanımlı fen laboratuvarı bulunmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Paşa YALÇIN (Anabilim Dalı Başkanı) Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Ofis No A4-146 Tel 0(446) 224 30 97 – 42239 E-Posta pyalcin@erzincan.edu.tr Arş. Gör. ADEM KENAN (AKTS Koordinatörü) Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Ofis No A3-217 Tel 0(446) 224 00 89 – 42254 E-Posta akenan@erzincan.edu.tr
bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=3&program=297&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=3&program=297&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=3&program=297&activeTab=2