Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans)


Kuruluş
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı 2013-2014 eğitim öğretim yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezun öğrencileri "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Uzman Diploması" derecesi alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulünde Ales sınavı sonucu, Akadamik başarı ortalaması ve mülakat değerlendirmeye alınmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak buna ek olarak yüksek lisans tezinin enstitüye takdimi mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Yüksek Lisans programının bir kaç ana amacı bulunmaktadır: Psikolojik Danışma adaylarına genel bir psikolojik danışma ve rehberlik formasyonu kazandırıldığı varsayılarak ileri seviye bilgi ve beceri kazandırmak. Başta eğitim kurumlan olmak üzere sağlık, spor, adalet ve endüstri kurumlarının ihtiyaç duyduğu uzman psikolojik danışmanları yetiştirmektir.
Program Çıktıları
1Ülkemizin özellikle son günlerde fazlasıyla ihtiyacını duyduğu Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanlarını yetiştirecek akademik elemanların yetiştirilmesi,
2Rehberlik ve psikolojik danışma etiğine sahip bireyler yetiştirmek,
3Terapötik iletişim ve danışma becerisi kazandırmak,
4Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma yapabilme becerisi kazandırmak
5Mesleki rehberlik ve Danışma Uygulamasında yetkin hale gelmek
6Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları hakkında bilgi ve becerisi kazandırmak
7Davranış bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliği kazandırmak
8 İnsan ilişkileri ve iletişim kuramları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
9Çocuk ve Ergenlik psikolojisi hakkında uzman bireyler yetiştirmek
10Mesleki rehberlik ve Danışma Uygulamasında yetkin hale gelmek,
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunlan çoğunlukla ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarında, diğer sağlık, spor, adalet ve endüstri kurum/kuruluşlarında psikolojik danışman olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan bireyler ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli farklı olabileceğindenilgili derslerin “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak bununla birlikte yazılan tezin kabulü mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Eğitim Bilimleri Bölümünde 3 Doçent 7 yardımcı doçent, 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi derslikler binasında 25 adet derslik, 4 adet Bilgisayar laboratuarı, iki adet Fen laboratuarı ve her derslik ve laboratuarda projeksiyon cihazları bulunmaktadır. 4 bilgisayar laboratuarında 150 kişi kapasiteli kişisel bilgisayar kullanım olanağı fakülte ve kampus içerisinde var olan kütüphanelerin olanaklarından yararlanma imkanı sağlanmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Doç.Dr Mücahit KAĞAN Tel :+90 446 224 00 89 / 42155 E-mail :mkagan@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
6.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
6.00
Toplam:12

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
6.00
Zorunlu
0
0
6.00
Zorunlu
3
0
6.00
Toplam:18

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
24.00
Zorunlu
0
0
6.00
Toplam:30

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
24.00
Zorunlu
0
0
6.00
Toplam:30

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
24.00
Zorunlu
0
0
6.00
Toplam:30

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
24.00
Zorunlu
0
0
6.00
Toplam:30

GÜZ DERS GRUBU (TEZLİ-Y)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00


BAHAR DERS GRUBU (TEZLİ-Y)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=318&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=318&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=318&activeTab=2