Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Fen Bilimleri Enstitüsü - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı - YÜKSEK LİSANS - PROGRAM VE DERS BİLGİLERİ


Kuruluş
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana bilim dalı 2010 yılında kurulmuştur. Yüksek Lisans programı eğitim öğretime 2013-2014 yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Elektrik-Elektronik mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesi verilir. Program graduates who have successfully completed are given a Degree of Master in Electrical and Electronics engineering.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek Lisans Programına başvurmak isteyen adayların: 1) İlgili alanda lisans diplomasına sahip olmaları, 2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim giriş sınavı (ALES)’in ilgili alanından geçerli puanı almış olmaları, 3) Ana bilim dalı tarafından yapılan mülakattan başarılı olmaları gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Erzincan Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması halinde öğrenciler uygun görülen derslerden muaf tutulurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
1-Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredi(60AKTS) ders ve bir seminer dersi almak ve bunlardan başarılı (4 üzerinden en 2 puan) olmak, 2- Konusu ile ilgili bir alanda hazırladığı tezi (60AKTS) Jüri önünde savunarak başarılı olmak.
Program Profili
Elektrik-Elektronik Cihaz, alet, makinalarının (elektrik makinaları) çalışması, tasarımı, kontrolü, elektromanyetik dalgaların yayılımı, elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı, yazılım ile ilgili süreçleri anlama yeteneği edinme fırsatı sunmak, konusu ile ilgili bilim ve teknoloji alanları ile araştırma ve geliştirme alanlarında çalışabilecek bilgi ve yetenek sahibi, alanında yetkin, aldığı teorik ve uygulamalı kullanarak verilen probleme çözüm üretebilen, bilimsel bilgi üretebilen, özgün tasarımlar ve uygulamalar yapabilen araştırmacı ve ilkeli, bilimsel gelişmelere duyarlı, disiplinler arası çalışmalar yapabilen, ulusal ve uluslar arası yayınları ve gelişmeleri takip edebilen mezunlar yetiştirmektir.
Program Çıktıları
1Mühendislik alanın gerektirdiği Matematik, fen bilgilerine sahip olur.
2Matematik, fen ve mühendislik bilgi ve deneyimlerini uygulama becerisi edinir.
3Bilgiye ulaşma, araştırma yapma, bilimsel makale yazma becerisine sahip olur.
4Çok disiplinli alanlarda takımın bir parçası olarak çalışır, bağımsız olarak çalışabilir, sorumluluğu altındaki ekibine liderlik yapabilir.
5Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olur ve bunu uygular
6Mühendislik ve sosyal alanda etkili bir biçimde yazılı ve sözlü iletişim kurar
7Deney düzenekleri geliştirir, deneyler yapar, deneylerden elde edilen sonuçların analizini ve yorumlamasını yapar
8Profesyonel ve etik sorumluluk taşır.
9Alanında hazırladığı tez, rapor, makaleyi her ortamda sunabilir savunabilir
10Gerekli ihtiyaçları karşılamak için bir sistem ve süreç tasarımı yapar
11Mühendislik problemlerini tanımlar ve bunları çözer
12Mühendislik uygulamaları için en son araç ve teknikleri kullanır
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölüm mezunları kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde Yüksek Mühendis olarak çalışabilmektedir. Uzman oldukları alanlarda kendi işlerini kurabilmekte yurt içi yurt dışına yönelik üretimler yapabilmektedirler. Akademisyenliği seçenler ise üniversitelerde istihdam edilebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı(ALES)’ının ilgili alanından geçerli not almaları, yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olduklarını belgelendirmeleri halinde (ÜDS, KPDS, TOFEL ve üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden) geçer puana sahip olmaları ve ilgili enstitünün şartlarını yerine getirmeleri halinde doktora programında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği esaslarına göre uygulanır.
Mezuniyet Koşulları
1-Anabilim dalının ya da ilişkili olan diğer anabilim dallarının lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredi(60AKTS) ders ve bir seminer dersi almak ve bunlardan başarılı (4 üzerinden en 2 puan) olmak, 2- Konusu ile ilgili bir alanda hazırladığı tezi (60AKTS) Jüri önünde savunarak başarılı olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Anabilim dalında; 2 Doç. Dr., 4 Yrd. Doç. Dr. 4 Arş. Gör. Olmak üzere 10 akademik personel bulunmaktadır. Bölümün 5 sınıf, 5 laboratuvarı bulunmaktadır. Bilgisayar Laboratuvarları, Temel Elektrik Elektronik Laboratuvarları, Elektrik Makinaları Laboratuvarları, Güç Elektroniği Laboratuvarları, Haberleşme Laboratuvarları, Baskı devre lehim laboratuvarı. Merkezi araştırma laboratuarı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yrd. Doç. Dr. M. Cihat ÖZGENEL Erzincan Üniversitesi Mühendislik FEN Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı 24100 Erzincan-TÜRKİYE Tel: +90 446 224 00 88/43157

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
40.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:50

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
75.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:80

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

ELEKTRİK-ELEKTRONİK GÜZ DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


GÜZ DÖNEMİ DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
5.00
Seçmeli
0
0
5.00
Seçmeli
0
0
5.00
Seçmeli
3
0
0.00


BAHAR DÖNEMİ DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
5.00
Seçmeli
0
0
5.00
Seçmeli
0
0
5.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


ELEKTRİK-ELEKTRONİK BAHAR DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=307&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=307&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=307&activeTab=2