Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İlköğretim Anabilim Dalı
Sosyal Bilgiler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi (Tezli Yüksek Lisans)


Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa kayıt olabilmek için Enstitünün ilan ettiği lisans programlarından mezun olmak ve Ales ve lisans mezuniyet not ortalamasının Enstitünün ilan ettiği koşulları sağlaması gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal
Program Çıktıları
1Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirme.
2Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme.
3Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
4Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
5Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
6Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
7Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
8Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı,sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
9Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
10Edindiği bilgilerle çalışma yapabilme.
11Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
12Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
13Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
14Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
15Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
16Alanında özümsedikleri bilgiyi,problem çözme ve/veya uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
17Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
TYYÇ Program Çıktıları
1234567891011121314151617
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız MEB bünyesinde öğretmen olarak görevlerine devam edebilmekte veya üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlarımız Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doktora programına başvurma hakkına sahip olmaktadırlar.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar bir ara sınav ve bir yarıyıl sınavı şeklinde yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için Enstitünün belirlediği krediyi tamamlamak ve seminer ve tez çalışmasını bitirmek gerekmektedir.
Bölüm Olanakları
Sosyal Bilgiler Eğitimi yüksek lisans programı öğretim üyesi kadrosu ve sahip olduğu seminer salonu ve kütüphane olanaklarıyla öğrencilerine akademik kariyerin ilk basamağı olan yüksek lisans aşamasında iyi bir eğitim olanağı sunmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Abdulkadir GÜL Adres: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD Yalnızbağ Yerleşkesi ERZİNCAN
bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=190&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=190&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=190&activeTab=2