Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Fen Bilimleri Enstitüsü - Matematik Anabilim Dalı - YÜKSEK LİSANS - PROGRAM BİLGİLERİ


Kuruluş
2004 yılından itibaren Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri , Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi,Topoloji, Matematik Lojik ve Temelleri Uygulamalı Matematik bilimleri olmak üzere toplam altı anabilim dalı mevcuttur.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Matematik Bölümü Yüksek Lisans diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans diploması; Lisansüstü giriş sınavından (ALES) yeterli bir puan; Başvurular ilgili anabilim dalı tarafından değerlendirilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Diğer üniversitelerden gelen transfer öğrencilerinin öncel eğitimleri Yüksek Öğretim Kurulu’nun ilgili yönetmeliklerine göre ve İntibak Komisyonu’nun koordinasyonunda tanınır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
En az 21 kredi alarak en az 7 farklı dersi ve bir semineri 4 yarıyılda başarıyla tamamlayan; 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasını elde eden; Bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, Tez Savunma Sınavında başarılı olan öğrencilere Matematik bölümü yüksek lisans derecesi verilir. Öğrenciler, derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmakla yükümlüdür. Öğrenciler derslerin %70’ine katılmak zorundadır. Öğrencilerin katılımı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir.
Program Profili
Program, öğrencilerine süreç/sistem tasarlama, gerçekleme ve sonuçlarını analiz etme yeteneğini kazandırmayı, gerek mesleğini icra edebilecek gerekse üst derece programlarına geçiş yapabilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Program Çıktıları
1Matematik bilgilerini diğer disiplinlere uygulama
2Matematik ve ilgili alanlarda matematiksel problemleri tanımlama, modelleme ve çözme becerisi
3Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda var olan problem sürecini çözümleme ve tasarlama becerisi
4Verilerin çözümlenmesi, yorumlanması ve yorumlamayı diğer verilere uygulama becerisi
5Matematik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi
6Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını yapabilme becerisi
7Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi
8Bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkındaki gelişmeleri izleyerek kendini geliştirme becerisi
9Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi
10Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma becerisi
11Kalite konularında bilinç sahibi olma becerisi
12Çevre konularına duyarlı ve sosyal ilişkilerde tutarlı olabilme becerisi
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Matematik bölümü yüksek lisans mezunları; eğitim, pazarlama araştırmaları, demografi, bankacılık ve finans alanlarında görev yapabilirler. Ayrıca yükseköğretim kurumları veya araştırma merkezlerinde akademisyen ve araştırmacı olabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Matematik anabilim dalı yüksek lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler doktora programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bir yarıyıl süren dersler için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı, iki yarıyıl devam eden dersler için en az iki ara sınav bir yılsonu sınavı yapılır. Bir dersin eğitim-öğretimi ile ilgili olarak araştırma-inceleme ödevleri de ayrı bir ara sınav olarak değerlendirilebilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60’ının toplamının yüksek lisansta en az 65, doktora ve sanatta yeterlikte en az 75 olması gerekir. Ancak, öğrenci yarıyıl sonu sınavından yüksek lisansta 100 tam not üzerinden en az 65, doktora ve sanatta yeterlikte en az 75 almak zorundadır. Sınavlar ve başarı notu 100 puan üzerinden aşağıdaki şekilde değerlendirilir: NOT DURUM ÇİZELGESİ YÜKSEK LİSANS DOKTORA BAŞARI NOTU SEMBOL BAŞARI NOTU SEMBOL 100’lük Puan Harf 4’lük Puan Değerlendirme 100’lük Puan Harf Değerlendirme 100-90 AA 4.00 Başarılı 100-90 AA Başarılı 80-89 BA 3.50 Başarılı 80-89 BA Başarılı 75-79 BB 3.00 Başarılı 75-79 BB Başarılı 70-74 CB 2.50 Başarılı 74 ve daha düşük F Başarısız 65-69 CC 2.00 Başarılı 64 ve daha düşük F Başarısız (6) Yukarıdaki çizelgede yer alan harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıda tanımlanan harf notları kullanılır: DZ: Devamsız GR: Girmedi BL: Başarılı BS: Başarısız EK: Eksik M: Muaf K: Kaldı
Mezuniyet Koşulları
Dereceye yönelik koşullarla aynıdır. Programın resmi süresi normal şartlarda 14 haftalık 2 yarıyıldan oluşan 2 yıldır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Kütüphane; Bilgisiyar Labaratuarı; Seminer Odası; Teknoloji Sınıfı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Gabil Amirali ( Anabilim Dalı Başkanı ve AKTS Koordinatörü) Adres: Erzincan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü; Tel: 0446 224 30 97 (153); Fax: 0446 224 30 16
bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=189&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=189&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=189&activeTab=2