Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Fen Bilimleri Enstitüsü - İlköğretim Anabilim Dalı - YÜKSEK LİSANS - PROGRAM BİLGİLERİ


Kuruluş
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı 1998 yılında ilköğretim seviyesinde Fen Bilgisi Öğretmeni yetiştirmek amacıyla eğitim öğretim hayatına başlamıştır. Anabilim Dalı lisans seviyesinde Yüksek Öğretim Kurulu tarafından hazırlanan paket programı uygulamaktadır. Anabilim Dalında 4 yıllık lisans eğitiminin yanı sıra Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi de verilmektedir. Mezunlarımız MEB kadrolarının yanı sıra özel eğitim kurumlarında ve akademisyen olarak iş bulma olanaklarına sahiptirler. Anabilim Dalımızın eğitim dili Türkçe`dir.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans Derecesi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programa bir bilim dalında dört yıllık bir lisans programını başarı ile tamamlamış olanlar başvurabilirler. Adaylarda, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün yüksek lisans programlarına başvuru koşulları aranır. Ayrıntılı bilgi için www.erzincan.edu.tr adresine bakınız. Öğretmenlik deneyimine sahip olma ve ilköğretim fen bilgisi öğretmenliği bölümü mezunu olma tercih nedenidir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu ilgili yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilmektedir. Yönetmelikte belirtilen şartlara uyulduğu takdirde sinirli sayıda ders kredileri bölümler arası transfer edilebilmekte veya bir öğrencinin öğrenimine farklı bir bolümde devam etmesi mümkün olmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programa kabul edilen öğrenciler en az 21 ulusal kredilik ders ve kredisiz tez semineri dersini almak ve başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Öğrencilerin, Anabilim Dalı tarafından atanan bir danışmanın yönetiminde bir yüksek lisans tezi hazırlamaları ve tez sınavında başarılı olmaları gerekir.
Program Profili
lköğretim Fen Bilimleri Eğitimi Yüksek Lisans Programının amacı; öğrencilerin fen eğitimi alanında kuramsal bilgi, beceri ve kavrayışlarını üst düzeye çıkarmalarına ek olarak, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini artırarak özellikle mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Bunun yanı sıra yüksek lisans programı ile öğrenciler çevre dostu davranışlara, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin ergenlik dönemindeki değişimleri ile ilgili bilgilere sahibi olurlar. Bu amaç çerçevesinde önerilen program aracılığı ile öğrencileri ilkokul ve ortaokul fen eğitimi alanındaki yeni yaklaşımlar ve araştırmalar hakkında bilgilendirerek, kuramsal ve özellikle uygulamaya dönük bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve onları alanın bir uzmanı haline getirilmesi hedeflenmektedir.
Program Çıktıları
1Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili ileri düzeyde pedagojik bilgiye sahip olur, çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular
2Branşı ile ilgili alan eğitimine yönelik ulusal ve uluslararası düzeydeki gelişim ve değişimleri takip eder, öğrenir ve kullanır
3Mesleğini icra edeceği öğrenci grubunun gelişim özelliklerini ve öğrenme biçimlerini bilir, bu özelliklere uygun etkili planlama, materyal geliştirme ve uygulama yapabilir.
4Bilgi ve iletişim teknolojilerini alanı ile ilgili kavramların öğretiminde etkin şekilde kullanabilme becerisine sahip olur
5 Bilimsel ve analitik düşünme becerilerine sahip olur, bağımsız olarak bilimsel araştırma yapabilecek düzeyde bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bilir ve kullanır
6Disiplinler arası çalışmalar yürütebilecek ve çalışmalarını farklı disiplinlerle ilişkilendirebilecek düzeyde genel kültür bilgisine sahip olur.
7Alanında yürüttüğü çalışmaları toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek yapar
8Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir
9Alanındaki yeni gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda yorumlar
10Yaşam boyu öğrenme stratejilerini benimser ve çalışmalarını yürütürken kullanır
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programı mezunları üniversitelerin öğretim ve araştırma kadrolarında; özel okullarda, devlet okullarında ve Millî Eğitim Bakanlığının çeşitli birimlerinde araştırma, program, denetim ve yönetim görevlerinde bilim uzmanı ünvanı ile yer alabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nden mezun olan öğrenciler gerekli şartları sağlayabildikleri takdirde doktora programına başlayabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak ErzincanÜniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
Mezuniyet Koşulları
Programa kabul edilen öğrenciler en az 21 ulusal kredilik ders ve kredisiz tez semineri dersini almak ve başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Öğrencilerin, Anabilim Dalı tarafından atanan bir danışmanın yönetiminde bir yüksek lisans tezi hazırlamaları ve tez sınavında başarılı olmaları gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Anabilim dalımız Fakülte bünyesinde bulunan zengin kütüphanesinden, öğrencilerin kullanımına açık olan bilişim merkezlerinden, sportif ve kültürel etkinlikler için spor salonundan ve kültür merkezi olanaklarından yararlanabilmektedir. Ayrıca tüm sınıflarımız teknoloji sınıfıdır. Anabilim dalımızda iki adet tam donanımlı fen laboratuvarı bulunmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü: Prof.Dr.Ali SÜLÜN Fen bilgisi Anabilim Dalı Başkanı: Doç.Dr. Paşa YALÇIN Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Yanlızbağ Yerleşkesi Eğitim Fakültesi Binası Kat:2 ERZİNCAN TEL: (0 446) 224 26 10 FAKS: (0 446) 224 26 11
bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=186&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=186&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=186&activeTab=2