Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora


Kuruluş
Resim Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programı 2014-2015 eğitim öğretim yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezun öğrencileri Görsel Sanatlar alanında Uzman Diploması derecesi alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulünde Ales sınavı sonucu, Lisans başarı ortalaması değerlendirmeye alınmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Resim iş öğretmenliği lisans programı ve güzel sanatlar fakülteleri resim lisans programı mezunları kabul etmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Resim-iş Eğitim alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders almak b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak, c) Bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak,
Program Profili
Alan ve genel kültür bilgisine sahip, eğitim ve öğretim ile ilgili yöntem ve teknikleri çok iyi bilen, etik ve estetik değerlere önem veren, toplumsal değerlere saygılı, sorgulayıcı, araştırmacı, iletişim yeteneği güçlü, sorumlu, üretken, etkin ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak, estetik beceri ve beğenileri, düşünsel bakış açıları gelişmiş, alanında donanımlı, özgüvenli ve çağdaş görsel sanatlar eğitimcileri yetiştirmektir. Sanat tarihi, sanat felsefesi, sanat eğitiminde pedagojik kuram ve uygulamaları doğrultusunda, sanat eserlerinden sorgulama yapabilen alanında donanımlı, sanatçı kişiliği gelişmiş, özgüvenli, çağdaş birer öğretmen adayı olmalarını sağlamaktır.
Program Çıktıları
1Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme
2Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
3Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
4Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
5Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
6Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
7Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
8Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
9Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarınıtoplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız her türlü eğitim ortamında ve temel öğretmenlik formasyonu gerektiren tüm iş ortamlarında, ayrıca temel görsel sanatlar birikimi gerektiren tüm iş kollarında çalışabilirler. Örneğin; Resim Öğretmenliği, Görsel Sanatlar uzmanlığı, Küratörlük, Müze Görevlisi, Sanat Eleştirmenliği, Sanat Galerisi Yöneticiliği vb.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan bireyler ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli farklı olabileceğinden ilgili derslerin “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak bununla birlikte yazılan tezin kabulü mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Bölüm Olanakları
Resim-İş Öğretmenliği Programında 1 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Resim-iş eğitimi Anabilim dalı; 3 Anasanat(Resim ) atölyesi,1 temel tasarım atölyesi, 1 Desen Atölyesi, 1 Heykel Atölyesi, 1 Baskı Resim atölyesi, 1 Perspektif atölyesi ve Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi derslikler binasında 25 adet derslik, 4 adet Bilgisayar laboratuarı, iki adet Fen laboratuarı ve her derslik ve laboratuarda projeksiyon cihazları bulunmaktadır. 4 bilgisayar laboratuarında 150 kişi kapasiteli kişisel bilgisayar kullanım olanağı fakülte ve kampus içerisinde var olan kütüphanelerin olanaklarından yararlanma imkanı sağlanmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yalnızbağ Yerleşkesi Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Tel +90 446 2240089 Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü Doç.Dr. Orhan TAŞKESEN

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

GÜZ DERS GRUBU(TEZLİ- YENİ)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


BAHAR DERS GRUBU (TEZLİ-YENİ)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
3
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=409&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=409&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=409&activeTab=2