Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora


Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Türkçe ve Sosyal Bilimler Anabilim dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında Tezli Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Sosyal Bilgiler Eğitimi Yüksek Lisans Derecesi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Sosyal Bilgiler Eğitimi Yüksek lisans programına, Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisans Diplomasına sahip olan, ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 55 puan alan adaylar başvurabilir. Adayın ayrıca ilgili alandaki bilim sınavından (mülakat) 100 üzerinden en az 65 puan alması gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programına bilimsel hazırlık ve yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri esas alınarak yapılmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programı, toplam 27 krediden az olmamak koşulu ile en az 7 (yedi) ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Program Profili
Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında ilgili lisans üstü düzeyde bilgi, beceri ve tutumlar kazandırarak Sosyal Bilgiler eğitimi alanında uzman olmalarını sağlamak.
Program Çıktıları
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programını tamamlayan öğrenciler üniversitelerin eğitim fakültelerinde öğretim elemanı, kamu ve özel kuruluşlarda öğretmen olarak istihdam edilebilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, ilgili alanlarda doktora programlarına veya sanatta yeterlik programına başvurabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sosyal Bilgiler Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programı dersleri için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Erzincan Binali yıldırım Üniversitesi Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak “Ders Öğretim Planı” nda tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde belirtilen şartları sağlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim dalında 3 Profesör, 3 Doçent Doktor, 6 Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere toplamda 12 öğretim üyesi bulunmaktadır. Ayrıca enstitü seminer salonu, ders çalışma salonu, bilgisayar laboratuvarı,kütüphane ve kültür merkezi bulunmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, Erzincan/TÜRKİYEBölüm Başkanı: Prof. Dr. Erdal AKPINAReakpinarerzincan.edu.tr0446 224 00 89-42326

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

GÜZ DERS GRUBU (TEZLİ-YENİ)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


BAHAR DERS GRUBU (TEZLİ-YENİ)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=406&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=406&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=406&activeTab=2