Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora


Kuruluş
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.10.2009 tarih ve 033624 sayılı yazısı ile Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı açılmıştır. 2009–2010 eğitim öğretim yılı itibariyle programa öğrenci alınmaktadır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Sınıf Eğitimi alanında Tezli Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Anabilim dalı kurulunun görüşü, anabilim dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenen bir bilim/sanat dalında lisans derecesine(Lisans Diplomasına veya Geçici Mezuniyet Belgesine ) veya YÖK tarafından verilmiş denklik belgesine sahip olmak. En az 55 olmak koşuluyla Anabilim dalı kurulunun görüşü, anabilim dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenen ALES puana sahip olmak. Diğer başvuru şartları ve değerlendirme Enstitü Kurulu tarafından kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan esaslara göre yapılır, Alınan puanların sıralanması ve kontenjan dâhilinde adaylar öğrenciliğe hak kazanır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Anabilim dalı kurulunun görüşü, anabilim dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenen bir bilim/sanat dalında lisans derecesine(Lisans Diplomasına veya Geçici Mezuniyet Belgesine ) veya YÖK tarafından verilmiş denklik belgesine sahip olmak. En az 55 olmak koşuluyla Anabilim dalı kurulunun görüşü, anabilim dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenen ALES puana sahip olmak. Diğer başvuru şartları ve değerlendirme Enstitü Kurulu tarafından kararlaştırılan ve Senato tarafından onaylanan esaslara göre yapılır, Alınan puanların sıralanması ve kontenjan dâhilinde adaylar öğrenciliğe hak kazanır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.http://sosyalbilimler.erzincan.edu.tr/wp-content/uploads/2017/07/YEN%C4%B0-Y%C3%96NETMEL%C4%B0K.pdf
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bu programın yeterlilik koşulları ve kuralları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.http://sosyalbilimler.erzincan.edu.tr/wp-content/uploads/2017/07/YEN%C4%B0-Y%C3%96NETMEL%C4%B0K.pdf
Program Çıktıları
1Sınıf eğitimi alanını oluşturan disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.Sınıf eğitimi alanında güncel olay ve olgulardan hareketle analitik düşünme becerilerine sahip olur.Sınıf eğitimi alanındaki sorunlara yönelik yeni akılcı esnek fikirler üretme becerilerine sahip olur. Sınıf eğitimi alanı ile ilgili çok yönlü düşünme becerilerini kullanarak karar verme becerilerine sahip olur. Sınıf eğitimi alanına özgü konularda sorgulayıcı bir yaklaşımla olayları ve durumları ele alarak yorumlama değerlendirme ve karar verebilme becerilerine sahip olur. Sınıf eğitimi alanı ile ilgili bir sorunu bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, uygular ve sonuçları değerlendirebilir.Sınıf öğretmenliği alanında edindiği bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilme, öğrenmeyi yönlendirebilir.
2Bağımsız olarak kendi başına sınıf eğitimi alanı ile ilgili bilimsel araştırma sürecini yürütebilir.Sınıf öğretmenliği alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
3Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde sürdürür.Biliş üstü farkındalıkla alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
4Gerçekleştirdiği araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde etkili bilgiye erişim, bilginin değerlendirilmesi, üretilmesi ve sunulması becerilerine sahiptir. Sınıf öğretmenliği alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.Sınıf öğretmenliği alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir.
5İlkokul ders programlarının alan bilgilerine, kazanımlarına, bu kazanımlara ilişkin içeriklere; bu alan bilgileri ile kazanımlara ve içeriğe en uygun öğretim yöntem ve tekniklerine; ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptirSınıf eğitimi alanı ile ilgili sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.Sınıf öğretmenliği alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarındaki bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturabilir.
TYYÇ Program Çıktıları
12345
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız, devlet ya da özel eğitim kurumlarında sınıf öğretmeni unvanı ile çalışabilmektedir. Ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik personel olarak da istihdam edilebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse yakın programların öngörülen koşulları sağlamaları halinde Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Daha ayrıntılı bilgiye http://sosyalbilimler.erzincan.edu.tr/wp-content/uploads/2017/07/YEN%C4%B0-Y%C3%96NETMEL%C4%B0K.pdf linkinden ulaşılabilir.
Mezuniyet Koşulları
Tezli yüksek lisans programının mezuniyet koşullarıyla ilgili bilgiye http://sosyalbilimler.erzincan.edu.tr/wp-content/uploads/2017/07/YEN%C4%B0-Y%C3%96NETMEL%C4%B0K.pdf linkinden ulaşılabilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Ana Bilim Dalında, 4 Doçent Doktor, 6 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi Doktor olmak üzere toplam 13 Öğretim Elemanı bulunmaktadır. Enstitü Bilgisayar Laboratuvarı, Enstitü Seminer Sunum Salonu, Yüksek Lisans Ders Çalışma Odası, Merkezi Kütüphane, Spor Salonu ve Kültür Merkezi vardır.

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

GÜZ DERS GRUBU (TEZLİ-YENİ)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


BAHAR DERS GRUBU (TEZLİ-YENİ)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=404&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=404&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=404&activeTab=2