Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Felsefe ve Din Bilimleri Felsefe ve Din Bilimleri (Tezli Yüksek Lisans)


Kuruluş
Bölümümüzde 2016–2017 öğretim yılının bahar döneminden itibaren yüksek lisans öğretimine başlanmıştır.
Kazanılan Derece
Programın tüm şartlarını yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar, Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans Diploması derecesi alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Felsefe ve Din Bilimleri Anbabilim Dalına müracaat edebilmek için ilk şart; İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümlerinden mezun olmaktır. Adaylar; ALES puanının % 50si, mezunuyet notunun % 30u ve bölümümüzce oluşturulan bir komisyonun yapacağı mülakat puanının % v20si değerlendirilerek sıralamaya tabi tutulur. Bu sıralamaya bağlı olarak enstitümüze bildirilen kontenjan sayısınca öğrenci kayıt yaptırma hakkı kazanmış olur.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yüksek Lisans ders aşamasında yapılan yatay geçiş talepleri ilan edilen konterjanlar çerçevesinde kabul edilmektedir. Enstitü yönetim kurulu kararına istinaden öğrencinin başka bir enstitüden almış olduğu derslerin bir kısmına muafiyet tanınabilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bu program toplam 49 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.
Program Profili
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı; Din Eğitimi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Dinler Tarihi ve İslam Felsefesi olmak üzere toplam beş bilim dalından oluşmaktadır.
Program Çıktıları
1Felsefe ve Din Bilimleri alanındaki kuramsal ve uygulamaya dönük içerik bilgisine sahip olur.
2Alanına ait bilimsel çalışmaları tanır ve kullanır.
3Alana ait geleneksel ve güncel bilgiyi yorumlar.
4Disiplinler arası araştırma ve çalışma yapacak bilgiye sahiptir.
5Felsefe ve Din Bilimleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamaya dönük bilgileri kullanır.
6Alanına ait bilimsel çalışmaları yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
7Alanında yeni ve özgün fikirler geliştirebilir.
8Bilgiye kendi başına ulaşabilir, yorumlayabilir ve değerlendirebilir.
9Alanı ile ilgili uzman kişilerle iletişime geçebilir.
10Çalışmalarını alanınan ilgi duyanlarla paylaşabilir, panel, sempozyum, çalıştay gibi etkinliklere katılabilir.
11Alanıyla ilgili kaynakları kullanabilecek ve elde ettiği bilgileri paylaşabilecek yeterliliğe sahiptir.
12Alanıyla ilgili temel kavram, kurum ve problemleri tanır.
13Alanıyla ilgili toplumsal ihtiyaç ve problemlere çözüm üretebilecek araştırmalar yapar.
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910111213
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölümümüz henüz mezun vermemiştir. Ancak mezunlarımız yüksek lisans programı sonrası doktora programına devam edebileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev yapanların ise uzman öğretmen olarak çalışma imkanı bulunmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Felsefe Din Bilimleri Anabilim Dalı halihazırda sadece yüksek lisans programı uygulamaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Dersler için en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bir dersin eğitim-öğretimi ile ilgili olarak araştırma-inceleme ödevleri de ayrı bir ara sınav olarak değerlendirilebilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için; ara sınav notunun %40 ı ile yarıyıl sonu sınav notunun %60 ının toplamının en az 65 olması gerekir. Ancak, öğrenci yarıyıl sonu sınavından yüksek lisansta 100 tam not üzerinden en az 65 almak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları, Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde belirtildiği gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Felsefe Din Bilimleri Anabilim Dalında 2 Profesör, 1 Doçent, 5 Dr. Öğretim Üyesi görev yapmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Osman TAŞTEKİN; E-MAIL: otastekin@erzincan. edu.tr Prof. Dr. Mustafa ALICI; E-MAİL: malici@erzincan.edu.tr Doç. Dr. Hüsnü AYDENİZ E-MAIL:haydeniz@erzincan.edu.tr Dr. Öğretim Üyesi Suat ÇELİKKOL; E-MIL: suatcelikkol@erzincan.edu.tr Dr. Öğretim Üyesi Fatih KANDEMİR; E-MAIL: fkandemir@erzincan.edu.tr Dr. Öğretim Üyesi Turgut AKYÜZ

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
3.00
Toplam:6

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

GÜZ DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


BAHAR DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
0
0
6.00
Seçmeli
0
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=366&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=366&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=366&activeTab=2