Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Fizyoloji (Tıp) Anabilim Dalı
Fizyoloji (Tıp) Ortak(Atatürk Üniversitesi) Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş
2014
Kazanılan Derece
Yüksek lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
(1) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü, anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenen bir bilim/sanat dalında lisans derecesine veya YÖK tarafından verilmiş denklik belgesine sahip olması gerekir. (2) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların, başvurulan programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Enstitü ve anabilimdalının görüşü alınarak karara bağlanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Fizyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına başvurabilmek için Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi veya Veteriner Fakültesi mezunu olmak gerekmektedir.
Program Profili
Fizyoloji Yüksek Lisans programının amacı; fizyolojinin temel konularına hakim, genel laboratuar ve literatür bilgisi olan, etik kuralları öğrenmiş, kendini ifade edebilen tıbbi fizyoloji bilim uzmanı yetiştirmektir. Fizyoloji Yüksek Lisans programının hedefleri arasında ise fizyolojik temel kontrol mekanizmalarını; organ ve sistemlerin birbirleriyle ilişkisini; fizyolojinin genel konularında güncel literatürü takip edebilme yetisini; temel bir araştırma planlanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması becerisini; ekip çalışmasına uygun hareket edebilmeyi ve meslek etiğine uygun hareket etme becerisini kazandırmak bulunmaktadır.
Program Çıktıları
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Fizyoloji Yüksek Lisans programın açılması ilgili üniversitenin yanı sıra diğer üniversitelerin Fizyoloji alanında yetişmiş araştırmacı ihtiyacının karşılamasında, bilimsel araştırma ve projelerin yürütülmesinde ve özel sektörde bu alanda duyulan Yüksek Lisans dereceli Fizyolog ihtiyacının karşılanmasında faydalı olacaktır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Fizyoloji yüksek lisans programından mezun olan kişiler doktora programlarına başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
(1) Lisansüstü derslerin başarı değerlendirilmesi, öğrencilerin ara sınav ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavı notları ve/veya öğretim üyesinin ders öğrenim çıktılarında belirlediği kriterlere göre yapılır ve her yarıyıl başında ders öğrenim çıktılarında ilan edilir. (2) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. (3) Dersin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. (4) Bir dersten başarılı olmak için, o dersin yarıyıl sonu/bütünleme sınav değerlendirme notunun yüksek lisansta en az 100 üzerinden 65, doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. (5) Dersin yarıyıl sonu başarı puanı, ara sınav notunun %40’ı ile yarıyıl sonu/bütünleme sınavı notunun %60’ı toplanarak hesaplanır.
Mezuniyet Koşulları
Seminer ve Uzmanlık Alan Dersi dışında en az 21 kredi saatlik ders alarak başarmak, zorunlu derslerden başarılı olmak ve Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak bir Yüksek Lisans Tezi hazırlayıp jüri kararı ile başarılı olmak gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Laboratuvar 150 m2 dir. Çalkalamalı inkübatör, hotplate, hassas terazi, sınıf II kabin, PCR kabini, PCR cihazı, soğutmalı santrifüj, normal santrifüj, sıcak su banyosu, vorteks, pH metre, çalkalayıcı, -80 derin dondurucu, buzdolabı, derin dondurucu, ışık mikroskobu, ultra deiyonize su sistemi, laboratuvar tipi bulaşık makinesi, spektrofotometre, mikroeliza, sıvı azot tankı mevcuttur.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Erzincan Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Kat:3 Başbağlar Mah. 24030 Merkez/ERZİNCAN

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
30.00
Toplam:30

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
30.00
Toplam:30

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
30.00
Toplam:30

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
30.00
Toplam:30

Tıbbi Fizyoloji Yüksek Lisans
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
1
0.00


Tıbbi Fizyoloji Yüksek Lisans
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
0
2
0.00
Seçmeli
0
2
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
1
0.00


Tıbbi Fizyoloji Yüksek Lisans
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00


Tıbbi Fizyoloji Yüksek Lisans
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
0
2
0.00
Seçmeli
0
2
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
1
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=331&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=331&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=331&activeTab=2