Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Tıbbi Biyokimya (Tezli Yüksek Lisans)


Kuruluş
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü bünyesinde 2007 yılında kurulmuş olup, 2014 - 2015 öğretim yılnda Yüksek Lisans Programına öğrenci almaya başlamıştır.
Kazanılan Derece
Bu programı başarılı bir şekilde tamamlayan ve program yeterliliklerini sağlayanlar Tıbbi Biyokimya alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olurlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve Ezcacılık Fakülteleri mezunları ile Fen ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Kimya, Biyokimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji bölümleri, Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi ve Biyoloji Eğitimi Bölümleri mezunları Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına başvurabilirler. Başvurular Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine göre kabul edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programa kayıt yaptıran öğrenciler istedikleri halde, belirtilen zaman aralığında başvurmaları ve ilgili kurul/yönetim kurulları tarafından ders içeriğinin onaylanması durumunda Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla bazı derslerden yönetmelikler çerçevesinde muaf sayılabilirler. Öğrencilerin eksikliklerini tamamlamak amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programı ilgili yönetmelikler doğrultusunda uygulanır
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek lisans derecesine sahip olabilmek için en az 21 ulusal kredilik ders ve 1 seminer dersi aldıktan sonra, ilgili alanda özgün bir tez hazırlamak zorunludur.
Program Profili
Yüksek lisans programı Tıbbi Biyokimya alanında eğitim vermekte olup, program zorunlu ve seçmeli dersler içermektedir. Anabilim dalımız araştırma yeteneği gelişmiş, bilimsel gelişmeleri ve teknolojiyi takip edebilen ve kendini yenileyebilen biyokimyacılar yetiştirmektir. Ayrıca anabilim dalımızda araştırma projeleri yürütülmektedir.
Program Çıktıları
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yüksek lisans derecesi alanlar, araştırma laboratuvarları ve rutin biyokimya laboratuvarlarında araştırma ve geliştirme, metot kurma ve yönetme becerilerini kazanmaktadırlar. Ayrıca üniversitelerde istihdam edilebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans programından mezun olanlar doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin mevzuatlarına göre uygulanır.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümündeki koşullar geçerlidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Anabilim Dalımızda rutin tetkikler, spektrofotometrik analizler, HPLC analizleri, jel elektroforezi, moleküler çalışmalar, ELİSA çalışmaları yapılmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. T. Abdulkadir ÇOBAN, Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başbağlar Mah. ERZİNCAN TEL: 0 446 226 18 18 FAKS: 0446 226 18 19

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:0

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:0

Tibbi Biyokimya Yüksek Lisans
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
5
0
6.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
1
0.00


Tibbi Biyokimya Yüksek Lisans
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
1
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=325&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=325&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=325&activeTab=2