Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Tıbbı Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Tıbbi Mikrobiyoloji (Tezli Yüksek Lisans)


Kuruluş
Bu Anabilim Dalı 2014 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans Diploması verilmektedir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programına öğrencisi kabulü, Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda gerçekleştirilmektetir. Programa Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen veya Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji veya Moleküler Biyoloji Bölümü ve Sağlık Yüksek Okulu mezunu olan öğrenciler başvurabilirler. Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgi ve görgüsünü artırmak ve gelişmeleri takip etmek isteyenler, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Sağlık Bilimleri Ensititü Kurulu Kararı vermektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Seminer ve Uzmanlık Alan Dersi dışında en az 21 kredi saatlik ders alarak başarmak, zorunlu derslerden başarılı olmak ve Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak bir Yüksek Lisans Tezi hazırlayıp jüri kararı ile başarılı olmak gerekir
Program Profili
- Bakteriyoloji - Enfeksiyon Hastalıkları - Viroloji - Mikoloji - Parazitoloji - Moleküler Mikrobiyoloji - Epidemiyoloji
Program Çıktıları
1 Konuyla ilgili teorik ve pratik bilgilerini aktarabilmelidir.
2Bigilerini laboratuvarda kullanabilmelidir.
3Herhangi bir laboratuvarı idare edebilmelidir
4Sınav performansı iyi olmalıdır.
5Bilgilerini aktarabilmelidir.
6Literatür ile bilgilerini yenilemelidir.
TYYÇ Program Çıktıları
123456
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Erzincan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Yüksek Lisans programının açılmış olması ülkemizde ve özellikle bölgemizde büyük ihtiyaç olan bilim dünyasına yetişmiş eleman sağlanması açısından önem taşımaktadır. Ayrıca, programın açılması ilgili üniversitenin yanı sıra diğer üniversitelerin mikrobiyoloji alanında yetişmiş araştırmacı ihtiyacının karşılamasında, bilimsel araştırma ve projelerin yürütülmesinde ve özel sektörde bu alanda duyulan Yüksek Lisans dereceli Mikrobiyolog ihtiyacının karşılanmasında faydalı olacaktır. Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans programı mezunlarının akademik alanlarda, sağlık hizmetlerinde ve kamu kuruluşlarında görev alabilme potansiyelleri vardır. Mezunlar Özel hastanelerde ve KPSS sınavını geçmek kaydıyla Devlet hastanelerinde çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programımız halihazırda mevcuttur.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav yönetmeliğine göre yapılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Seminer ve Uzmanlık Alan Dersi dışında en az 21 kredi saatlik ders alarak başarmak, zorunlu derslerden başarılı olmak ve bir Yüksek Lisans Tezi hazırlayıp jüri kararı ile başarılı olmak gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı: Laboratuvar 220 m2 dir. Temel laboratuvar çalışmalarının yanısıra ELISA ve PCR çalışmaları yapılabilmektedir. Laboratuvarda pH metre, vorteks, inkübatör, hassas terazi, otoklav, spektrofotometre, santrifüj, buzdolabı, DNA izolasyon ünitesi araştırma amaçlı olarak bulunmaktadır. Laboratuvarımızda aerob-anaerob kültürler, antimikrobiyal duyarlılık testleri, parazitolojik testler, mikolojik testler, ELISA, immunfloresan, serolojik testler, tüberküloz kültürü ve antimikrobiyal duyarlılık testleri ve moleküler testler rutin olarak gerçekleştirilmektedir. Bu amaçlara hizmet edecek makine/teçhizat altyapısının yanısıra otomatize bakteriyolojik kültür ve antibiyogram cihazı, otomatize kan kültürü cihazı, otomatize Mycobacterium kültür ve antibiyogram cihazı, otomatize ELISA cihazı mevcuttur.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Y. Doç. Dr. Barış GÜLHAN Erzincan Üniv. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ERZİNCAN

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:0

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:0

Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
2
8.00
Seçmeli
2
2
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
1
2.00
Seçmeli
0
1
0.00


Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
2
0.00
Seçmeli
3
1
7.00
Seçmeli
2
1
5.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
5
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
1
0.00
Seçmeli
0
1
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=319&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=319&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=319&activeTab=2