Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tezli Yüksek Lisans)


Kuruluş
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans Programı 2013-2014 eğitim öğretim yılında başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezun öğrencileri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Uzman Diploması derecesi alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulünde Ales sınavı sonucu, Akadamik başarı ortalaması ve mülakat değerlendirmeye alınmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak buna ek olarak yüksek lisans tezinin enstitüye takdimi mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Yüksek Lisans programının bir kaç ana amacı bulunmaktadır: Psikolojik Danışma adaylarına genel bir psikolojik danışma ve rehberlik formasyonu kazandırıldığı varsayılarak ileri seviye bilgi ve beceri kazandırmak. Başta eğitim kurumlan olmak üzere sağlık, spor, adalet ve endüstri kurumlarının ihtiyaç duyduğu uzman psikolojik danışmanları yetiştirmektir.
Program Çıktıları
1Aile ve evlilik danışmanlığı alanında kuramsal ve uygulama alanına yönelik olarak kapsamlı bilgi birikimine sahip olur.
2Psikolojik danışma alanının tarihi, kuramsal bakış açıları ve uygulama alanları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur.
3Okul psikolojik danışmanlığı alanında kuramsal ve uygulama alanına yönelik olarak kapsamlı bilgi birikimine sahip olur.
4Kariyer danışmanlığı alanında kuramsal ve uygulama alanına yönelik olarak kapsamlı bilgi birikimine sahip olur.
5Bağımsız bir araştırmacı olacak derecede bilimsel yöntem ve tekniklere ilişkin kapsamlı bilgiye sahip olur.
6Bilim insanının sahip olması gereken bilimsel etik ilkeler hakkında bilgi sahibidir.
7Evlilik ve aile danışmanlığı ilkelerine uygun olarak aile üyelerine destek sağlar.
8Gelişimsel rehberlik ilkelerine uygun olarak çalıştığı kuruma yönelik gelişimsel ve önleyici PDR programı tasarlar.
9PDR ilke ve tekniklerine uygun olarak bireyle psikolojik danışma yapar.
10PDR ilke ve tekniklerine uygun olarak grupla psikolojik danışma yapar.
11Kariyer danışmanlığı ilkelere uygun olarak bireylerin kariyer gelişimlerine destek olur.
12PDR ilke ve tekniklerine uygun olarak sınıf rehberliği ve psiko-eğitim programları tasarlar ve uygular.
13PDR ilke ve tekniklerine uygun olarak çalıştığı kurumdaki ilgili kişilere ve paydaşlara yönelik konsültasyon programı tasarlar ve uygular.
14Mesleki uygulamalarında PDR etik ilkelerine uygun hareket eder.
15Alanı ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanyazınını inceler.
16Ulusal veya uluslararası alanyazın incelemesine dayalı olarak araştırma önerileri sunar.
17PDR ve eğitim alanında ileri istatistik ve bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilimsel araştırma yapar.
18Bilimsel araştırma ilke ve tekniklerine bağlı olarak araştırma raporu hazırlar ve sunar.
19Kişisel ve profesyonel gelişimini desteklemek için yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutuma sahip olur ve buna uygun davranışlar sergiler.
20Alanı ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanyazınını tarayarak, alandaki güncel gelişmeleri takip eder.
21Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
22PDR alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlar bilgilendirir ve meslek alanının savunuculuğunu yapar.
23Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
24Ulusal veya uluslararası platformalarda PDR alanının gelişmesi için aktif sorumluluk alır.
25Tutum ve davranışları ile PDR alanının bir üyesi olarak topluma model olur.
26Toplumsal değişimleri ve ihtiyaçları bilimsel bir anlayışla değerlendirir ve PDR alanına yansımalarını öngörür.
27Koruyucu ruh sağlığı hizmetleri ilkelerine uygun bir şekilde, hizmet sunduğu bireylerin yaşam kalitelerinin artırılmasında diğer ruh sağlığı alanları ve paydaşlarla işbirliği içinde sorumluluk alır.
28Ülke veya dünya gündeminde yaşanan sorunlara yönelik olarak alanı ile ilgili proje veya çalışmalar tasarlayarak destek olur.
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910111213141516171819202122232425262728
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunlan çoğunlukla ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarında, diğer sağlık, spor, adalet ve endüstri kurum/kuruluşlarında psikolojik danışman olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan bireyler ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli farklı olabileceğindenilgili derslerin “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak bununla birlikte yazılan tezin kabulü mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Eğitim Bilimleri Bölümünde 5 Doçent 6 doktor öğretim görevlisi, 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi derslikler binasında 25 adet derslik, 4 adet Bilgisayar laboratuarı, iki adet Fen laboratuarı ve her derslik ve laboratuarda projeksiyon cihazları bulunmaktadır. 4 bilgisayar laboratuarında 150 kişi kapasiteli kişisel bilgisayar kullanım olanağı fakülte ve kampus içerisinde var olan kütüphanelerin olanaklarından yararlanma imkanı sağlanmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Doç.Dr Mücahit KAĞAN Tel :+90 446 224 00 89 / 42155 E-mail :mkagan@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
6.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
6.00
Toplam:12

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
6.00
Zorunlu
0
0
6.00
Zorunlu
3
0
6.00
Toplam:18

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
24.00
Zorunlu
0
0
6.00
Toplam:30

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
24.00
Zorunlu
0
0
6.00
Toplam:30

GÜZ DERS GRUBU (TEZLİ-YENİ)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00


BAHAR DERS GRUBU (TEZLİ-YENİ)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=318&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=318&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=318&activeTab=2