Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Türkçe Eğitimi Ortak(Atatürk Üniversitesi) Tezli Yüksek Lisans


Kuruluş
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ve 78 ve 190 sayılı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkındaki 01.03.2006 tarihinde kabul edilen 5467 sayılı Kanununun 1. maddesi ile 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa ilave edilen Ek 63. madde ile” Erzincanda Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. 16.03.2007 tarihinde Kurucu Müdür atanmasıyla Enstitü akademik anlamda faaliyete geçmiş ve üniversite bünyesinde lisansüstü düzeyinde eğitim ve yapılanma çalışmaları hayat bulmaya başlamıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yalnızbağ Yerleşkesi Eğitim Fakültesi 3. katında hizmetlerine devam etmektedir. Türkçe Eğitimi Anabilim Dalına ilk öğrenciler 2007 yılında alınmış, 2009 yılında ilk mezunlar verilmiştir. Halen Anabilim Dalımız Atatürk Üniversitesiyle ortak olarak açılan program çerçevesinde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Türkçe Eğitimi Uzmanı
Kabul ve Kayıt Koşulları
Türkçe Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak ve Enstitü ve Anabilim Dalı tarafından belirlenen şartları taşımak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Anabilim Dalımıza yatay geçişle öğrenci kabulü ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ve ilan edilen kontenjanlarla gerçekleşmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program Profili
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalının amacı; alanında uzman, yeterli bilimsel bilgi ve beceri donanımına sahip meslek elemanı yetiştirmektir. Bu amaca yönelik olarak, Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği yeterlilikler çerçevesinde alanında uzman öğretim üyeleri rehberliğinde, teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir.
Program Çıktıları
1Türkçe eğitiminin tarihçesini tanıma, dil öğrenmeyi gerekli kılan temel şartları ve temel bilgileri kavrama
2Türkçenin tarihi dönemlerini ve temel sözcük yapısını bilme
3Türkçenin yapısını ve işleyişini tarihsel derinliği içerisinde kavrama ve günümüzdeki durumunu eleştirel olarak yorumlayabilme
4Konuşma eğitimiyle ilgili gerekli becerilerin farkında olma, bunları literatüre dayalı olarak derinleştirebilme
5Yazma eğitimiyle ilgili gerekli becerilerin farkında olma, bunları literatüre dayalı olarak derinleştirebilme
6Dinleme eğitimiyle ilgili gerekli becerilerin farkında olma, bunları literatüre dayalı olarak derinleştirebilme
7Okumanın Türkçe eğitimindeki yerini ve önemini kavrama ve okuma eğitiyle ilgili gerekli becerilere ve literatüre hakim olma
8Edebi sanatların ve türlerin Türkçe eğitimindeki yerinden ve öneminden haberdar olma, bunların öğretim yöntem ve tekniklerini bilme
9Çocuklar için edebiyatın Türkçe eğitiminde yerinden ve öneminden haberdar olma
10Dilbilgisi öğretimiyle ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olma
11Değer ve değer eğitimi kavramlarını bilme, edebî metinler aracılığıyla değer aktarımı konusunda temel bilgi ve becerilere sahip olma
12Türkçe eğitiminde kullanılan özel öğretim yöntemlerinden haberdar olma
13Nicel ve nitel araştırma yaklaşımlarını bilme ve bilimsel çalışmalarda kullanabilme
14Temel istatistik bilgilerine sahip olma, bunları kullanabilme
15Anlama ve anlatma tekniklerini organize etme bilgi ve becerisine sahip olma, eleştirel yollarla ilişkilendirme
16Dil ve dille meydana getirilen ürünlerin bilim, eğitim ve kültür boyutlarını değerlendirme
17Alanında mevcut akademik sorunlardan haberdar olma ve bunlara çözüm üretme
18Alan eğitiminde çağdaş eğitim öğretim yaklaşım, yöntem ve tekniklerini tanıma ve uygulama
19Eğitimin bilimsel, felsefi, sosyolojik ve psikolojik temellerini tanıma ve eleştirel değerlendirme
20Bağımsız olarak bir bilimsel çalışmayı planlayıp yürütebilme
21Çağdaş ve etkili iletişimin tüm boyutlarını tanıma ve bunlarla ilgili sorunlara çözüm üretme
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112131415161718192021
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunları, özel ve resmi kurumlarda Uzman Türkçe Öğretmeni olarak ve üniversitelerde çeşitli unvanlarla görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programına geçiş için gerekli şartları taşımak.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Derslerde bir ara, bir de dönem sonu olmak üzere iki sınav yapılmaktadır. Ayrıca her öğrenci, mezun olmadan bir seminer sunmak ve bir de yüksek lisans tezi hazırlayıp sunmak zorundadır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde bir adet Seminer odası, Kütüphane, Bilgisayar laboratuarı, Drama odası bulunmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü. Yalnızbağ Yerleşkesi Eğitim Fakültesi binası Kat:2 24100 ERZİNCAN ABD Başkanı: Prof. Dr. Mukim SAĞIR

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
3
0
3.00
Toplam:3

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
3
0
3.00
Toplam:3

GÜZ DÖNEMİ DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00


BAHAR DÖNEMİ DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=298&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=298&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=298&activeTab=2