Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İşletme
İşletme İşletme (Tezsiz Yüksek Lisans)


Kuruluş
İşletme ABD Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 2010 yılında açılmıştır
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İşletme Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
-Lisans diploması -Başvurular ilgili bölüm tarafından değerlendirilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Diğer üniversitelerden gelen transfer öğrencilerinin önceki eğitimleri Yüksek Öğretim Kurulu’nun ilgili yönetmeliklerine göre ve İntibak Komisyonu’nun koordinasyonunda tanınır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tezsiz yüksek lisansta 3 dönemde sırasıyla 4+4+2 olmak üzere toplam 10 ders verilmekte ve dersler sonunda dönem projesi ile tezsiz yüksek lisans tamamlanmaktadır
Program Profili
Günümüz rekabet koşullarında yönetici ve işletmecilerinin profesyonelce bilgilenmiş ve donatılmış olmaları gerekmektedir. Bu nedenle çağdaş bir işletme eğitim programı, ulusal ve uluslararası piyasadaki değişen koşulları dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Bu noktadan hareketle açılan EÜ, İİBF İşletme Anabilim Dalı İşletme Tezsiz Yüksek Lisans programının amacı, öğrencileri işletme yönetiminin temel disiplinleri konusunda kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgiyle donatmak ve belli alanlarda uzmanlaşma sağlamaktır. Böylece farklı akademik alanlarda (Mühendislik, İşletme, İktisat vb.) lisans eğitimi almış olan öğrencilere, planlama, organizasyon, yürütme ve kontrol etme aşamalarında iş dünyasında yönetsel görev ve sorumluluklar üstlenebilecekleri nitelikleri kazandırmak hedeflenmektedir
Program Çıktıları
1İşletme temel alanlarında (Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, Yönetim-Organizasyon, Sayısal Yöntemler) politikalarına temel oluşturan diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin ileri düzeyde bilgilere sahip olmak
2Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, bilgiden bilgi üretebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek ve öğrenme sürecini yönlendirebilmek
3Veri toplamak ve analiz etmek için gereken mevcut kaynakları seçip etkin şekilde kullanabilmek ve araştırmalardan doğru çıkarımlar yapabilmek.
4Alanıyla ilgili görev aldığı konularda ekip çalışması yapar ve sorunları tanımlar ve çözüm yolları sunmak
5Alanıyla ilgili her türlü iletişim aracını ve bilbi teknolojilerini kullanır ve en az bir yabancı dil bilmek
6Çalıştığı yerlerde iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranmak
7Akademik ve profesyonel açıdan teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri ve değişimleri, bilgi toplumu bağlamında yorumlayabilmek ve tanıtabilmek.
8İşletme (Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe-Finans, Yönetim-Organizasyon, Sayısal Yöntemler) stratejilerinin klasik ve güncel kuramları, aralarındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek ve değerlendirebilmek
9İşletme alanında bir yabancı dili kullanabilme ve yabancı literatürü takip edebilme.
10İşletme alanındaki güncel gelişmeleri ve hazırladığı çalışmaları, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme.
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız kamu ve özel sektör kuruluşlarında çok çeşitli pozisyonlarda görev alabilme imkanına sahiptirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Tezsiz Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında tezli yüksek lisans programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Dönemlik olarak gerçekleştirilen derslerde bir tane vize ve bir tane final sınavı yapılmaktadır. Vize sınavının %40 ve final sınavının %60’ı toplanarak öğrencinin başarı notu belirlenmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Çeşitli konularda düzenlenen, konferans ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Doç. Dr. Selahattin YAVUZ (İşletme ABD Başkanı) İletişim Adresi: Erzincan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Yalnızbağ Kampüsü 24078 Erzincan

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:3

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:3

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

GÜZ DERS GRUBU (TEZSİZ)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00


GÜZ DERS GRUBU(TEZSİZ-YENİ)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


BAHAR DERS GRUBU(TEZSİZ)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00


BAHAR DERS GRUBU (TEZSİZ-YENİ)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
4.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=294&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=294&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=294&activeTab=2