Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Tezli Yüksek Lisans)


Kuruluş
Bölümümüzün bağlı olduğu Fen Edebiyat Fakültesi, 16.07.2003 tarih ve 25170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 03/5867 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Atatürk Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. Yüksek Öğretim Kurumu’nun 28.09.2004 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla Atatürk Üniversitesi Erzincan Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açılması kararlaştırılmış ve 2004–2005 öğretim yılında ek kontenjanla öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanılmıştır. Erzincan Üniversitesi’nin 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla tüzel kişiliğini kazanmasının ardından, bölümümüzün bağlı olduğu fakültemiz, Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi adını almıştır. Bölümümüz 2008-2009 eğitim-öğretim döneminden itibaren tezli yüksek lisans programına öğrenci kabul etmektedir.
Kazanılan Derece
Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalında tezli yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler ilgili doktora programlarına geçiş yapabilmekte ve öğretim elemanı adayı olarak mezun olmaktadır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
ÖSYMce yapılan ALESten başarılı olan adaylar mezuniyet not ortalaması ve sınav puanları esas alınarak Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalı tezli yüksek lisans programına yerleştirilir. Adaylar ilgili mevzuata uygun olarak bölümümüze kayıt yaptırmak suretiyle eğitim-öğretim hizmetinden faydalanırlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalında tezli yüksek lisans eğitimine başvuru yapacak adaylarda Fen Edebiyat veya Eğitim fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin birinden mezun olmak şartı aranır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Her dönem için ara sınav ve yarıyıl sınavlarından başarılı olmak. Ara sınavın % 40ı, yarıyıl sınavının % 60ı esas alınarak başarı durumu belirlenir.
Program Profili
Yüksek Öğretim Kurumu’nun 28.09.2004 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla Atatürk Üniversitesi Erzincan Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 2004–2005 öğretim yılında ek kontenjanla öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanılmıştır. Erzincan Üniversitesi’nin 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla tüzel kişiliğini kazanmasının ardından, Fakültemiz, Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi adını almıştır. Bölümümüzde 2004 yılından itibaren lisans eğitimi verilmekte olup ilk öğrencilerimiz 2007-2008 eğitim öğretim yılında mezun olmuştur. Yine 2007-2008 eğitim öğretim yılında tezli yüksek lisans programı açılmış olup programda eğitim öğretim devam etmektedir. 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren bölümümüz öğrenci kontenjanı artırılmış ve ikinci öğretime de öğrenci alınması YÖK tarafından kabul edilmiştir. Bölümümüz 2008-2009 eğitim-öğretim döneminden itibaren tezli yüksek lisans programına öğrenci kabul etmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü şu anabilim dallarından oluşmaktadır: Eski Türk Dili Anabilim Dalı, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Halk Edebiyatı Anabilim Dalı.
Program Çıktıları
1Türk dilinin başlangıçtan günümüze kadarki tarihi gelişim ve değişimine vakıf olur.
2Göktürk, Uygur, Arap, Kiril alfabelerine vakıf olarak bu alafabelerle yazılmış eserler hakkında bilgi sahibi olur.
3Çağdaş Türk lehçe ve şivelerini öğrenir.
4Osmanlı Türkçesiyle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
5Klâsik Türk Edebiyatı metinleri vasıtasıyla Osmanlı Devleti’nin sosyal hayatı ve kültürü hakkında bilgi edinir.
6Tanzimat ve Tanzimat sonrası Türk edebiyatı eserleri üzerinde değerlendirmeler yaparak dönemler arası karşılaştırmalar yapar.
7Sözlü ve yazılı halk edebiyatı metinlerini görerek Türk halk kültürü ve folkloru üzerinde bilgi sahibi olur.
8Folklor (halk bilimi) alanında derleme yapar.
9Doğu ve Batı edebiyatı alanında seçme eserler okur. Bu eserler ile Türk edebiyatı eserleri arasında mukayese yapar.
10Edebi estetik yönünü geliştirir.
11Türkçe’yi etkili ve güzel şekilde kullanır.
12Mesleki terminolojiye hakim olur.
13Disiplinler arası bakış açısı kazanır.
14Alanla ilgili problemlere vakıf olarak bunlara dair çözüm yolları sunma yeteneğine vakıf olur.
15Türk dili ve edebiyatı alanında bilimsel olarak tek başına araştırma yapabilme seviyesine ulaşır.
16Türk dili ve edebiyatının zenginliğini farklı toplumlara aktarma bilinci oluşur.
17Çeşitli edebi kuramlara göre şiir ve roman inceleme yöntemlerini öğrenir.
18Fıkra, letaif, latife, ironi gibi mizah ve hiciv türleri hakkında bilgi sahibi olur. Bu türlerle ilgili çeşitli eserler hakkında bilgiye vakıf olur.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112131415161718
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalında tezli yüksek lisans eğitimini tamamlyan öğrenciler ilgili doktora programlarına yerleşmekte ve çeşitli üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışmaktadır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalında tezli yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Dili ve Halk Edebiyatı bilim dallarında açılan doktora programlarına başvuru yaparak lisansüstü eğitimi alabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her dönem için bir ara sınav ve bir yarıyıl sınavı yapılır. Ara sınavın % 40ı, yarıyıl sınavının % 60ı esas alınarak başarı durumu belirlenir.
Mezuniyet Koşulları
24 krediyi başarıyla tamamlayan öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalı tezli yüksek lisans programından mezun olabilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bölümümüz öğrencilerince faaliyet gösteren Edebiyat Kulübü ve öğrencilere hizmet veren fakülte kütüphanesi mevcuttur. İlerleyen zaman içerisinde gittikçe zenginleşen fakülte kütüphanesi bölümümüz öğrencilerinin her türlü ihtiyacını karşılamaktadır. Her yarıyıl bölüm öğretim elemanları tarafından öğrencilere en az üç seminer verilmekte; bölüm öğrencilerinin her türlü sosyal ve kültürel aktiviteleri öğretim elemanlarınca desteklenmekte; gerekli rehberlik hizmetleri sunulmaktadır. Öğretim elemanlarının katıldığı konferans, seminer ve sempozyumların izlenimleri öğrencilere ve bölüm personeline aktarılarak onların da yararlanmaları sağlanmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Selçuk ÇIKLA Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yalnızbağ Yerleşkesi ERZİNCAN Tel. 0 446 224 30 32 - 40177

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
3.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:9

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
3.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:6

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:0

GÜZ DERS GRUBU (TEZLİ-YENİ)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


TDE GÜZ DERS GRUBU (TEZLİ)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


BAHAR DERS GRUBU (TEZLİ-YENİ)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


TDE BAHAR DERS GRUBU (TEZLİ)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=196&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=196&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=2&program=196&activeTab=2