Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Fen-Edebiyat Fakültesi

Biyoloji


Kuruluş
Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 18.10.2007 tarihli toplantısında, 2547 Sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi ile Erzincan Üniversitesi Fen–Edebiyat Fakültesi bünyesinde Biyoloji Bölümü açılmış ve ilk öğrencilerini 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında almıştır.
Kazanılan Derece
Program yeterliliklerini sağlayarak, programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Biyoloji Lisans Diploması alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş veya öğrenci değişimi programlarına başvuru yapabilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrenciler daha önce devam ettikleri programda aldığı ve başarılı olduğu derslerden içeri örtüşenlerinden muaf olur. Programda yer alan Yabancı Dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan 130 kredi (252 AKTS) karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
Program Profili
Evrensel nitelikte katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, özgür bir öğretim ortamı oluşturmak ve gerek bilimsel araştırmalar yapabilecek kabiliyette, gerekse biyoloji ile ilgili alanlarda istihdam ihtiyacını karşılayacak alanında bilgili ve girişimci mezunlar yetiştirmek, biyolojik bilimler sahasında günümüz gelişmelerini de dikkate alan, lisans öğrencilerinin ilgisini çekecek uluslararası bir düzeyde müfredat sunmak, teşvik edici bir araştırma ortamı ile günümüz biyoloji konularını kapsayan yüksek lisans ve doktora programları sunmak, modern biyoloji araştırma ve öğretimine uygun, yüksek kalitede laboratuvar ve eğitim imkânlarını sunmaktır.
Program Çıktıları
1Biyolojinin teori ve uygulamalarında temel kavramları kazanabilme ve gerekli bağlantıları kurabilme
2Temel ve uygulamalı alanlardaki farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini biyolojide kullanabilme
3Canlı varlıkları çeşitlilik, yapı, işlev ve işleyiş, organizasyon, ortamsal ve karşılıklı etkileşimler bağlamında tanıyıp algılama, önemini kavrayabilme ve irdeleyebilme
4Bireyin veya toplumun ihtiyaçlarını sağlamak için, ulusal ve uluslar arası sorunlara biyolojik yönden çözüm arayabilme
5Ülkemiz biyoçeşitliliinin korunması ve sürdürülebilmesinin önemini anlamlandırabilme ve değerlendirebilme
6Biyolojide son ilerlemeler göz önüne alınarak Biyolojik Bilimlerin ülkenin bilimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik gelişimine katkısal önemini bariz şekilde ortaya çıkarabilme
7Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanma ve bu süreçte ortaya çıkabilecek durumlarda sorumluluk alabilme
8Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olabilme
9Biyolojik teknolojileri eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilme
10Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, sentez yaparak problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanabilme
11Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisi kazanabilme
12Bilim ve teknoloji alanındaki güncel gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme
13Alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olabilme
14Çok disiplinli problem çözümlerinde ortak çalışabilme ve diğer bilimler ile iletişimi sağlama
15Biyoloji literatürünü takip edip kullanabilme ve kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini sözlü ya da yazılı olarak aktarabilme
16 Biyolojik teknolojileri eğitime, endüstriye, tarıma, sağlık ve çevre problemlerine uygulayabilme
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910111213141516
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
MEB’e bağlı okullar ile özel okullar ve dershanelerde biyoloji öğretmeni olarak, ayrıca bu kurumlarda diğer pozisyonlarda (idareci, rehber ve sınav hazırlama birimi gibi) çalışabilir. Yükseköğretim kurumlarında (Biyoloji, Ziraat, Mühendislik, Su Ürünleri, Eczacılık, Veterinerlik ve Tıp Fakülteleri) akademisyen ve öğretim elamanı olarak çalışabilir. Sağlık sektöründe hizmet veren şirketler, sağlık merkezleri, enstitüler, hastaneler ve özel laboratuvarlarda biyolog olarak çalışabilir. İlaç firmalarına ait fabrikalar ile dağıtım şirketlerinde biyolog olarak veya ilaç ve tıbbi cihaz mümessili olarak çalışabilir. Tıbbi aromatik bitkilerle tedavi merkezleri ile aktarlarda, baharat firmalarında ve ilaç hammaddesi sektöründe çalışabilir. Seracılık, sebze- meyve üretimi ile organik tarım faaliyetinde bulunan firmalarda, fidancılık ve tohumculuk sektöründeki şirketlerde ve üretim tesislerinde çalışabilir. Besin olarak yüksek kalitedeki kültür mantarları ile tıbbi amaçlı mantar üretimi yapan tesislerde ve şirketlerde çalışabilir. Kesme çiçekçilik, saksı çiçekçiliği, diğer süs bitkileri üretimi yapan tesislerde, peyzaj şirketlerinde, belediyelerin park ve bahçeler biriminde çalışabilir. Besi ve süt hayvancılığı, kümes hayvanları yetiştiriciliği, arıcılık, kültür balıkçılığı ve ipek böceği üretimi yapan tesislerde çalışabilir. Sanayi sektöründeki yiyecek ve içecek fabrikalarında, ayrıca kozmetik ve tekstil fabrikaları gibi birçok sanayi kolunda çalışabilir. Ekolojik turizm, doğa turizmi şirketlerinde, doğa okullarında, botanik parklar milli parklar ve tabiat tarihi müzelerinde rehber olarak çalışabilir. Müzelerde ve arkeolojik kazılarda bulunan tarihi eserler ve fosiller üzerinde yapılan yaş ve dönem tayinleri ile bu eserlerin biyolojik bozulmalarının önlenmesi alanlarında çalışabilir. Kuru saksı çiçekçiliği, süs eşyası üretimi, gerçekörnek içeren tablo ve pano üretimi ile doldurulmuş hayvan üretimi yapan şirketlerde çalışabilir. Aşı üretim merkezleri, GDO’lu canlı üretimi, DNA dizisi üretimi ve genetik hastalıkların belirlenmesi ile ilgili merkezlerde çalışabilir. Emniyet teşkilatında özellikle olay yeri inceleme, kriminoloji ve kaçakçılık birimlerinde tercih edilen elaman olarak çalışabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü eğitim programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, Ders Öğretim Planı’nda tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
“Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümündeki koşullar yeterlidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Biyoloji Bölümü 2 profesör, 4 doçent, 4 yardımcı doçent ve 5 araştırma görevlisinden oluşan güçlü ve dinamik bir akademik kadroya sahiptir. Bölümde kariyer planlama ve mesleki gelişim seminerleri ve konferanslar verilmekte, sosyal sorumluluk faaliyetleri düzenlenmektedir. Öğrencilerin derslerde edindikleri bilgileri pekiştirebilmeleri maksadıyla öğretim elamanları eşliğinde bilimsel geziler, ziyaretler ve saha çalışmaları yapılmaktadır. Öğrenciler çeşitli kurumlar tarafından desteklenen bilimsel projelerde aktif olarak görev alarak bu alandaki bilgi ve becerilerini artırmaktadırlar.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Salih DOĞAN Erzincan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Erzincan

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
4
0
6.00
Zorunlu
0
4
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:36

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
0
4
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:32

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
5.00
Seçmeli
0
0
6.00
Zorunlu
3
0
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
0
2
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
0
2
3.00
Toplam:28

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
5.00
Seçmeli
0
0
6.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
0
2
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
0
2
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
0
2
2.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
0
2
3.00
Toplam:35

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
6.00
Seçmeli
0
0
5.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
0
2
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
0
2
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:31

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
6.00
Seçmeli
0
0
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
0
2
2.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
0
2
2.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
0
2
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:34

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
15.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
6.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
0
2
4.00
Toplam:30

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
15.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
6.00
Zorunlu
0
2
4.00
Zorunlu
3
0
5.00
Toplam:30

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER I
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER I
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


Bölüm Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER II
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER II
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


Bölüm Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER III
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER III
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


Bölüm Seçmeli 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER IV
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


ALANDIŞI SEÇMELİ DERSLER IV
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


Bölüm Seçmeli 4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER V
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


Bölüm Seçmeli 5
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
0
2
5.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


ALAN İÇİ SEÇMELİ DERSLER VI
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


Bölüm Seçmeli 6
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
5.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
0
2
5.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=99&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=99&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=99&activeTab=2