Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı


Kuruluş
Bölümümüzün bağlı olduğu Fen Edebiyat Fakültesi, 16.07.2003 tarih ve 25170 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 03/5867 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Atatürk Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuştur. Yüksek Öğretim Kurulu’nun 28.09.2004 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla Atatürk Üniversitesi Erzincan Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açılması kararlaştırılmış ve 2004–2005 öğretim yılında ek kontenjanla öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanmıştır. Bölümümüzde normal örgün öğretim, ikinci öğretim ve lisansüstü programları (yüksek lisans ve doktora) yürütülmektedir. Erzincan Üniversitesi’nin 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla tüzel kişiliğini kazanmasının ardından, bölümümüzün bağlı olduğu fakültemiz, Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi adını almış; 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7148 sayılı kanunun 6. Maddesi ile Erzincan Üniversitesi’nin ismi “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi” şeklinde değiştirildiğinden, bölümümüz de Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü adını almıştır.
Kazanılan Derece
Bölümümüzü başarıyla tamamlayan öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı diplomasını alarak öğretmen ve öğretim elemanı adayı olarak mezun olur.
Kabul ve Kayıt Koşulları
ÖSYMce yapılan LYS ve YGSden başarılı olan adaylar tercih sırasına göre bölümümüze yerleştirilir. Adaylar ilgili mevzuata uygun olarak bölümümüze kayıt yaptırmak suretiyle eğitim-öğretim hizmetinden faydalanırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Her dönem için ara sınav ve yarıyıl sınavlarından başarılı olmak. Ara sınavın % 40ı, yarıyıl sınavının % 60ı esas alınarak başarı durumu belirlenir.
Program Profili
Yüksek Öğretim Kurumu’nun 28.09.2004 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla Atatürk Üniversitesi Erzincan Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 2004–2005 öğretim yılında ek kontenjanla öğrenci alınarak eğitim-öğretime başlanılmıştır. Erzincan Üniversitesi’nin 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla tüzel kişiliğini kazanmasının ardından, Fakültemiz, Erzincan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi adını almıştır. Bölümümüzde 2004 yılından itibaren lisans eğitimi verilmekte olup ilk öğrencilerimiz 2007-2008 eğitim öğretim yılında mezun olmuştur. Yine 2007-2008 eğitim öğretim yılında tezli yüksek lisans programı açılmış olup programda eğitim öğretim devam etmektedir. 2009-2010 eğitim öğretim yılından itibaren bölümümüz öğrenci kontenjanı artırılmış ve ikinci öğretime de öğrenci alınması YÖK tarafından kabul edilmiştir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü şu anabilim dallarından oluşmaktadır: Eski Türk Dili Anabilim Dalı, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Halk Edebiyatı Anabilim Dalı.
Program Çıktıları
1Türk dilinin başlangıçtan günümüze kadarki tarihi gelişim ve değişimine vakıf olur.
2Göktürk, Uygur, Arap, Kiril alfabelerine vakıf olarak bu alafabelerle yazılmış eserler hakkında bilgi sahibi olur.
3Çağdaş Türk lehçe ve şivelerini öğrenir.
4Osmanlı Türkçesiyle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
5Klâsik Türk Edebiyatı metinleri vasıtasıyla Osmanlı Devleti’nin sosyal hayatı ve kültürü hakkında bilgi edinir.
6Tanzimat ve Tanzimat sonrası Türk edebiyatı eserleri üzerinde değerlendirmeler yaparak dönemler arası karşılaştırmalar yapar.
7Sözlü ve yazılı halk edebiyatı metinlerini görerek Türk halk kültürü ve folkloru üzerinde bilgi sahibi olur.
8Folklor (halk bilimi) alanında derleme yapar.
9Doğu ve Batı edebiyatı alanında seçme eserler okur. Bu eserler ile Türk edebiyatı eserleri arasında mukayese yapar.
10Edebi estetik yönünü geliştirir.
11Türkçe’yi etkili ve güzel şekilde kullanır.
12Mesleki terminolojiye hakim olur.
13Disiplinler arası bakış açısı kazanır.
14Alanla ilgili problemlere vakıf olarak bunlara dair çözüm yolları sunma yeteneğine vakıf olur.
15Türk dili ve edebiyatı alanında bilimsel olarak tek başına araştırma yapabilme seviyesine ulaşır.
16Türk dili ve edebiyatının zenginliğini farklı toplumlara aktarma bilinci oluşur.
17Çeşitli edebi kuramlara göre şiir ve roman inceleme yöntemlerini öğrenir.
18Fıkra, letaif, latife, ironi gibi mizah ve hiciv türleri hakkında bilgi sahibi olur. Bu türlerle ilgili çeşitli eserler hakkında bilgiye vakıf olur.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112131415161718
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kurumlarında ve özel okullarda öğretmenlik yapmakta; çeşitli üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışmaktadır. Bunun yanında öğrencinin bilinçli şekilde alacağı seçmeli dersler aracılığıyla kendisini karma disiplinlere dönük bilgi-beceri çeşitlemesiyle zenginleştirdiği takdirde edebiyat bilgisi ve edebî zevk ve estetik becerisiyle alanın hitap ettiği pek çok iş kolunda (iletişim, radyo-televizyonlarda program hazırlama ve sunma, elektronik ortamlarda içerik oluşturma, senaryo-oyun yazarlığı, bilgisayar oyunu senaryo yazımı, reklam yazarlığı, editörlük, yazarlık, yayın hakemliği, elektronik yayıncılık, musahhihlik, ders kitabı hazırlama, bilirkişilik...) iş bulma imkanına da sahiptir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bölümümüzden mezun olan öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalının Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Dili ve Halk Edebiyatı bilim dallarında açılan yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yaparak lisansüstü eğitimi alabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her dönem için bir ara sınav ve bir yarıyıl sınavı yapılır. Ara sınavın % 40ı, yarıyıl sınavının % 60ı esas alınarak başarı durumu belirlenir.
Mezuniyet Koşulları
240 AKTS başarıyla tamamlayan öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olabilir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bölümümüzde 5 ana bilim dalı bulunmaktadır. Ana bilim dallarının her birinde yeterli sayıda öğretim elemanı bulunmaktadır. Bölümümüz 5 derslik ve 1 bilgisayar laboratuvarı ile hizmet vermektedir. Bütün derslikler öğrenci odaklı olarak hazırlanmış; gerekli teçhizatla donatılmıştır. Müfredattaki seçmeli derslerin oranı 2015te yükseltilerek % 30a çıkarılmıştır. Üniversitemizin lisans eğitim öğretim yönetmeliğinde yapılan değişiklikle öğrencilerin farklı disiplinlerden de dersler alabilmesi sağlanmış; öğrencinin kendisini ilgi duyduğu başka alanlarda da bilgi, beceri ve yeterlilikler açısından çok yönlü geliştirebilmesine imkan sağlanmıştır: Üniversitemizin ilgili yönetmeliği çerçevesinde öğrencilerimiz yan dal ve çift ana dal programlarına katılabilmekte ve böylece farklı alanlarda eğitim alarak ek diploma sahibi olabilmektedir. Bölümümüz öğrencilerince yönetilen öğrenci kulüpleri aracığıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. İsteyen öğrencilerimiz son sınıfta bitirme tezi hazırlayabilmektedir. Öğrencilere hizmet veren kütüphanemiz içinde edebiyat sahasına dönük ihtisas kitaplıkları mevcuttur. Her yarıyıl bölüm öğretim elemanları tarafından öğrencilere seminerler verilmekte; dışarıdan seminer vermek üzere davet edilen öncü ilim adamları aracılığıyla bölüm öğrencilerinin alanın önde gelen isimleri ile tanışmaları sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin eğitim aldıkları alanda bilgi, beceri ve yetkinlik açısından gelişmelerine yardımcı olmak üzere çok yönlü rehberlik hizmetleri sunulmaktadır. Öğrencilerimizin her türlü değişim programından yararlanmaları için rehberlik yapılmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Doç. Dr. Faysal Okan ATASOY Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı BölümüYalnızbağ Yerleşkesi ERZİNCANTel. 0 446 224 30 32 - 40177

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
12.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Toplam:30

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
12.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Toplam:30

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
8.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
4.00
Seçmeli
0
0
3.00
Zorunlu
2
0
5.00
Toplam:25

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
8.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
5.00
Seçmeli
0
0
3.00
Zorunlu
2
0
4.00
Toplam:23

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
10.00
Zorunlu
2
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
2
0
5.00
Toplam:30

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
10.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
5.00
Toplam:19

Bölüm Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
4.00


Bölüm Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
4.00


Bölüm Seçmeli 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
1
4.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli 4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
1
3.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli 5
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
5.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
1
5.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
0
2
5.00


Bölüm Seçmeli 6
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
1
5.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
0
2
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=74&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=74&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=74&activeTab=2