Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Fen-Edebiyat Fakültesi

Matematik


Kuruluş
Bölümümüz 2004 yılında Fen-Edebiyat fakültesi bünyesinde bağımsız bir bölüm olarak kurulmuştur. 2004–2005 öğretim yılında ek kontenjanla 40 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. 2004 yılından itibaren Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri , Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi,Topoloji, Matematik Lojik ve Temelleri, Uygulamalı Matematik bilimleri olmak üzere toplam altı anabilim dalı mevcuttur.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Matematik Bölümü Lisans diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise Diploması, Üniversite Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavından (ÖSYS) yeterli puan almak ve başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Diğer üniversitelerden gelen transfer öğrencilerinin öncel eğitimleri Yüksek Öğretim Kurulu’nun ilgili yönetmeliklerine göre ve İntibak Komisyonu’nun koordinasyonunda tanınır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
- Bölüm öğretim planında belirtilen tüm dersleri 8 yarıyılda başarıyla tamamlayan; - 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasını elde eden öğrencilere Matematik Bölümü lisans derecesi verilir. Öğrencilerin derslere ve uygulamalara, laboratuar çalışmalarına ve sınavlara katılması zorunludur. Öğrencilerin katılımı ilgili öğretim üyesi veya öğretim görevlisi tarafından takip edilir. Teorik derslerin %70’i ve uygulamaların %80’ine katılan öğrenciler, final sınavına girmeye hak kazanırlar. Herhangi bir sebeple yeterli katılımı göstermeyen öğrenciler sınava giremezler.
Program Profili
Program, öğrencilerine süreç/sistem tasarlama, gerçekleme ve sonuçlarını analiz etme yeteneğini kazandırmayı, gerek mesleğini icra edebilecek gerekse üst derece programlarına geçiş yapabilecek mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Program Çıktıları
1Matematik, kapsamı, uygulamaları, tarihi, problemleri, metotları ve insanlığa hem bilimsel hem de entelektüel disiplin olarak faydalı olacak bilgilerini edinmek
2Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurmak ve disiplinlerarası problemler için matematiksel modeller geliştirmek
3Gerçek hayattaki problemleri istatistiksel ve matematiksel tekniklerle tanımlamak, formüle etmek ve incelemek
4Disiplinlerarası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışmak
5Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmek
6Matematik, iletişim, problem çözme ve beyin fırtınası yetilerini geliştirmek
7Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergilemek
8Teknolojiyi matematiğin anlaşılıp uygulanması için etkin bir araç olarak kullanmak
9Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergilemek
TYYÇ Program Çıktıları
123456789
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Matematik bölümü lisans mezunları; eğitim, muhasebe, bütçeleme ve finans analizi, pazarlama araştırmaları, demografi, bankacılık ve finans alanlarında görev yapabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Matematik bölümü lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar; ara sınav, kısa süreli ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve varsa tek ders sınavı, ek sınav, mazeret sınavı ve telafi sınavlarından oluşur. Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Bir dersin sınavına ilişkin ham başarı puanı öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden aldığı puanların ortalamasının % 40’ının, final sınav puanının % 60’ına ilavesi ile elde edilen puandır. İstatistiksel değerlendirmelerde AL’de dikkate alınır. Ham başarı puanı alt limitin (AL’nin) altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak F ve FD notu ile değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DD ve DC notları ise öğrencinin AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Dereceye yönelik koşullarla aynıdır. Programın resmi süresi normal şartlarda 14 haftalık 2 yarıyıldan oluşan 4 yıldır. Ders programları ve derslerin yarıyıllara dağılımı, ilgili bölüm tarafından belirlenir ve Fakülte Yönetim Kurulu ve Enstitü Senatosu tarafından onaylanır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bilgisayar Labaratuarı, Teknoloji Sınıfı, Kütüphane
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof. Dr. Gabil AMİRALİ (Bölüm Başkanı ve AKTS Koordinatörü); Adres: Erzincan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü; Tel: 0446 224 30 97 (40089); Fax: 0446 224 30 16

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
6
0
8.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
2
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
6
0
8.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
2
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:28

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
6
0
8.00
Zorunlu
4
0
6.00
Zorunlu
4
0
6.00
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
4
0
5.00
Toplam:30

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
6
0
8.00
Zorunlu
4
0
6.00
Zorunlu
4
0
6.00
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
4
0
5.00
Toplam:30

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
4
0
6.00
Zorunlu
4
0
6.00
Zorunlu
4
0
6.00
Zorunlu
4
0
6.00
Zorunlu
4
0
6.00
Toplam:30

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
4
0
6.00
Zorunlu
4
0
6.00
Zorunlu
4
0
6.00
Zorunlu
4
0
6.00
Zorunlu
4
0
6.00
Toplam:30

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
24.00
Seçmeli
0
0
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:27

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
24.00
Seçmeli
0
0
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:27

Bölüm Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
4
0
6.00
Seçmeli
4
0
6.00
Seçmeli
4
0
6.00
Seçmeli
4
0
6.00
Seçmeli
4
0
6.00
Seçmeli
4
0
6.00
Seçmeli
4
0
6.00
Seçmeli
4
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
4
0
6.00
Seçmeli
4
0
6.00


Bölüm Seçmeli 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
4
0
6.00
Seçmeli
4
0
6.00
Seçmeli
4
0
6.00
Seçmeli
4
0
6.00
Seçmeli
4
0
6.00
Seçmeli
4
0
6.00
Seçmeli
4
0
6.00
Seçmeli
3
0
6.00
Seçmeli
4
0
6.00
Seçmeli
4
0
6.00


Bölüm Seçmeli 4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=73&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=73&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=73&activeTab=2