Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Eğitim Fakültesi

Türkçe Öğretmenliği


Kuruluş
11.07.1992 tarih ve 21281 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar ile Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi kurulmuş, bu karar doğrultusunda Türkçe Eğitimi Bölümü de açılmıştır. 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanun gereği kurulan Erzincan Üniversitesi ile birlikte Türkçe Eğitimi Bölümü de Eğitim Fakültesinin bir bölümü olarak 2001-2002 öğretim yılından itibaren eğitim ve öğretim hizmetlerini sürdürmektedir.Bölümümüz 4 yıllık lisans eğitiminin yanı sıra yüksek lisans eğitimi de vermektedir. Mezunlarımız MEB kadrolarının yanı sıra özel eğitim kurumlarında ve akademisyen olarak iş bulma olanaklarına sahiptirler. Bölümümüzde eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere Türkçe Öğretmenliği Lisans Diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenci işleri MADDE 5 – (1) Birimlerde eğitim almaya hak kazanan öğrenci ile ilgili kesin kayıt, kimlik kartı tanzimi ve tasdiki, askerliğin tecili, öğrenci belgesi verilmesi, öğrenci kişisel dosyasının tutulması, diploma düzenlenmesi ve benzeri işlemler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı veya gerekli hâllerde yetki verilen ilgili birimler tarafından yürütülür. (2) Öğrencilere ilişkin kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yoluyla kabul edilme, intibak, diploma programı değiştirme, derse yazılma, yatay ve dikey geçişler, ölçme ve değerlendirme uygulamaları, notlandırma ve benzeri her türlü işlemler kayıt oldukları birimce yapılır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal öğretim
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yükseköğretim Yeterlilikleri ve de Millî Eğitim Bakanlığının Türkçe Öğretmeni Özel Alan Yeterlilikleri çerçevesinde bölümün yeterlilikleri belirlenmiştir.
Program Profili
Türkçe Öğretmenliği Lisans Programının genel amacı; öğrencilere Türkçe Öğretmenliği ile ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır. Programda öğrencilerin eğitim kalitesi; kuramsal ve uygulamalı çalışmalar ile desteklenmektedir. Türkçe eğitimi alanında bilgi üreten ve bu bilgiyi aktarabilen nitelikli profesyoneller yetiştirerek, giderek artmakta olan öğretmen ihtiyacını karşılamak istenmektedir.
Program Çıktıları
1Türk dili ve edebiyatı başta olmak üzere, Türk kültür ve sanatını geliştirmek; Türk dilinin ve bu dille yaratılmış olan edebiyat eserlerinin özelliklerini edinebilmek ve edinilen bu özellikleri yapılacak çalışmalara aktarabilmek.
2
3Alandaki çağdaş bilgilerlerin edinilmesine zemin hazırlamak, bilimsel araştırmalarda ve mesleki faaliyetlerde çağdaş yöntem ve teknolojilerden yararlanabilmek.
4Yaratılacak değerlerin evrensel boyutlarda bilimsel temelinin oluşması için çaba harcamak.
5Atatürk ilkelerinin ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin kazanılıp benimsenmesi için ortam oluşturmak, bütün bu faaliyetleri yurt ve ulus sevgisi temeline dayandırmak ve aynı nitelikleri taşıyan bireylerin yetişmesi için çaba harcamak
6Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
7Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek
8Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurmak
9Türkçenin dil olarak yapısını ve genel özelliklerini öğrenmek, bunları dili kullanırken davranış haline dönüştürmek.
10Dilin ve edebiyatın Türk kültürünün temeli olduğunu bilmek ve bu temeli koruyup kollamak için çalışmak.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Ülkemizde Türkçe Öğretmenliği lisans mezunları, özel veya devlete bağlı eğitim kurumlarında Türkçe Öğretmeni olarak çalışabilmekte ve eğitim kurumlarında yönetici pozisyonunda görev alabilmektedirler. Ayrıca yüksek lisans ve doktora yaparak çeşitli üniversitelerde öğretim elemanı olabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyeleri tarafından "Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Turkçe Öğretmenliği Anabilim Dalında 1 profesör, 2 doçent, 5 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Lisans öğreniminin yapıldığı bütün sınıflar teknolojik açıdan donanımlı olup, ihtiyaç doğrultusunda bilgisayar, fen vb laboratuvarlardan ve drama, resim vb atölyelerden, kütüphane ve bilişim hizmetlerinden, spor salonlarından faydalanma imkanı bulunmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mukim Sağır Tlf: 0.446.2240326-42282

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
1
2
4.00
Zorunlu
1
2
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
0.00
Toplam:38

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
5.00
Toplam:30

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
2
2
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
5.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Toplam:30

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
2
0.00
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
2
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Toplam:30

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
2
2
0.00
Zorunlu
2
2
0.00
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
2
0.00
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
1
2
3.00
Zorunlu
1
2
0.00
Toplam:30

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
2
2
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
5
0
5.00
Zorunlu
5
0
0.00
Zorunlu
2
2
0.00
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
2
2
7.00
Zorunlu
2
2
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Toplam:34

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
2
2
0.00
Zorunlu
1
4
0.00
Zorunlu
1
4
7.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
5.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
4.00
Toplam:28

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
6
0.00
Zorunlu
2
6
10.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Toplam:26

Seçmeli I (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Seçmeli I (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00


Seçmeli I (GK)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


Seçmeli I (GK)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Seçmeli II (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


Seçmeli II (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
3
0.00


Seçmeli II (GK)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
2
2
0.00


Seçmeli II (GK)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


Seçmeli III (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


Seçmeli III (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=66&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=66&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=66&activeTab=2