Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği


Kuruluş
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalımız 1997 yılında eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Sosyal Bilgiler öğretmeni yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yükseköğretim kurularında öncel öğreniminin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Erzincan Üniversitesinin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekir.
Program Profili
Sosyal Bilgiler Eğitimi ABDnın amacı öğretime yönelik olumlu tutumlar geliştirebilen ve alanında yetkin becerilere sahip olan, çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen; değişime ve gelişime açık, kendine güvenen öğretmenler yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kişisel ve mesleki açısından öğrencilere uygun model olması, mesleki gelişimi için alanıyla ilgili yenilikleri takip etmesi ve etkili iletişim becerilerine sahip olması beklenmektedir. Ayrıca bu program, öğrencilerin nasıl öğreneceğini tam olarak anlayan, teknoloji kullanımı konusunda kendine güvenen, problem çözme ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip olan, insan haklarına ve demokrasiye önem veren öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Program Çıktıları
1I.1: Ortaöğretimde kazandığı yeterliklere dayalı olarak; Sosyal Bilimler, Sosyal Bilgiler kavramları ve bu kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme.
2I.2: Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahip olma.
3I.3: Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilme.
4I.4: Sosyal Bilgiler Öğretimine yönelik (Öğretmen ağırlıklı yöntem ve teknikler, Etkileşim ağırlıklı yöntem ve teknikler, Bireysel ağırlıklı yöntem ve teknikler, Yaşantılara dayalı yöntem ve teknikler) öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olma.
5I.5: Öğrencilerin gelişim-öğrenme özellikleri, hazır bulunuşluluk düzeyleri ve öğrenme güçlüklerinin bilgisine sahip olma.
6II.1: Sosyal Bilgiler Eğitimi ile ilgili özgün bilgi kaynaklarını kullanabilme.
7II.2: Sosyal Bilgiler Öğretimine yönelik olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olma; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilme; verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
8II.3: Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; Sosyal Bilgiler Eğitimine ait konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulayabilme.
9II.4: Sosyal Bilgiler Öğretiminde konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirebilme.
10II.5: Öğrencinin Sosyal Bilgiler Eğitiminin amaçları ile ilgili kazanımlarını çok yönlü olarak değerlendirebilme.
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Sosyal Bilgiler Eğitimi programı mezunları, MEB kadrolarının yanı sıra özel eğitim kurumlarında Sosyal Bilgiler Öğretmeni ve üniversitelerde öğretim elemanı olarak iş bulma olanaklarına sahiptirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
1. Erzincan Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki koşulları yerine getirmek, 2. Zorunlu ve seçmeli dersler dahil olmak üzere en az 156 kredi ders almış olmak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi programı, 2 Profesör, 2 Doçent, 6 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi ile Eğitim Fakültesi Dekanlığı binasında bulunan İlköğretim Bölümü içerisinde yer almaktadır. Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’nda eğitim ve öğretim etkinlikleri teknik donanımlı dersliklerde yürütülmektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir GÜL agul@erzincan.edu.tr 0 446 224 00 89-42400 AKTS Koordinatörü: Arş. Gör. Sena COŞĞUN senacosgun@erzincan.edu.tr 0 446 224 00 89-42311 Adres: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Yalnızbağ Yerleşkesi Erzincan-Türkiye

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
2
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:51

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
0.00
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
4
0
6.00
Zorunlu
4
0
6.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:40

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Toplam:34

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
4
0
0.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Toplam:43

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
2
2
5.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
1
2
0.00
Zorunlu
1
2
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Toplam:41

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
5
0
0.00
Zorunlu
5
0
5.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Toplam:43

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
1
4
3.00
Zorunlu
1
4
0.00
Zorunlu
2
2
7.00
Zorunlu
2
2
7.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
2
0.00
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Toplam:44

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
2
0.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
6
0.00
Zorunlu
2
6
10.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Zorunlu
1
2
5.00
Zorunlu
1
2
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Toplam:30

Seçmeli I (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Seçmeli I (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Seçmeli I (GK)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Seçmeli I (GK)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00


Seçmeli I (MB)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Seçmeli I (MB)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Seçmeli II (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Seçmeli II (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Seçmeli II (GK)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Seçmeli II (GK)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00


Seçmeli III (GK)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Seçmeli III (GK)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Seçmeli II (MB)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Seçmeli II (MB)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=65&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=65&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=65&activeTab=2