Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Eğitim Fakültesi

İlköğretim Matematik Öğretmenliği


Kuruluş
355 öğrencinin eğitim gördüğü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 1997 yılında açılmıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara “İlköğretim Matematik Eğitimi alanında Lisans Diploması” verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YKS sınavının TYT ve AYT oturumlarından Sayısal puan türünde yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiyede örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal) öğrenme gerçekleştirilmemektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programının öncelikli amacı öğretime yönelik pozitif tutumlar geliştiren ve kendi alanında profesyonel becerilere sahip olan öğretmenler yetiştirmektir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin kişisel ve mesleki yaşam açısından kendi öğrencilerine doğru bir modeli sergilemesi, kendi profesyonel gelişimi için alanıyla ilgili yenilikleri takip etmesi ve etkili iletişim becerilerine sahip olması beklenmektedir. Ayrıca bu program, öğrencilerin nasıl öğreneceğini tam olarak anlayan, teknoloji kullanımı konusunda kendine güvenen, problem çözme yeteneğine sahip olan, insan haklarına, demokrasiye ve etiğe önem veren, öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla program, öğretmenlik mesleği ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır.
Program Çıktıları
1Matematiğin doğası ve tarihsel gelişimiyle birlikte yeterli düzeyde işlemsel ve kavramsal bilgiye sahiptir.
2Ortaokul matematik öğretim programı, özel öğretim strateji-yöntem-teknikleri, materyal tasarımı ve ölçme-değerlendirme bilgisine sahip olur ve bu bilgileri öğrenci ve konu özelliklerine göre etkin bir şekilde uygulayabilir.
3Matematik ve matematiğe yönelik olumlu tutuma sahiptir ve öğrencilerin tutumlarını bu yönde geliştirebilir.
4Matematik ve matematik öğretimi ile ilgili anadili haricinde en az bir yabancı dille güncel bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve etkili bir şekilde kullanabilir.
5Matematik alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini yeterli düzeyde kullanabilir.
6Meslektaşlarıyla iletişim kurarak bireysel-grup çalışmalarında üzerine düşen görevi yerine getirebilir.
7Matematikle ve toplumsal konularla ilgili düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak kişi ve kurumlara aktarabilir.
8Karşılaştığı problemlere matematiksel çözümler geliştirebilir ve problem çözmeyi benimseyen analitik düşünebilen ve mantıksal çıkarımlarda bulunabilen bireyler yetiştirmeyi hedefler.
9Nasıl öğreneceğini öğrenir.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
5-6-7-8. sınıflar için Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi-özel tüm okullarda ve özel öğretim kurumlarında matematik öğretmeni olarak istihdam edilmektedir. Aynı zamanda üniversitelerde bölümü ile ilgili öğretim elemanı olarak da istihdam edilebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programında iki aşamalı bir sınav sistemi uygulanmaktadır. Zorunlu ve seçmeli dersler için yarıyılın dokuzuncu haftasında vize sınavları yapılmaktadır. Vize sınavları notları öğrencinin dersteki başarı notunun yüzde kırkını oluşturur. Ayrıca, dönem sonunda öğrencilere final sınavları uygulanır. Final sınavı notları, başarı notlarının yüzde altmışını oluşturur. Staj gibi vize ve final sınavı olmayan derslerin değerlendirmesi öğrencinin dönem boyunca yaptığı çalışmaların öğretim elemanı tarafından değerlendirilmesi yoluyla yapılır. Öğrencilerin değerlendirilmesinde bağıl değerlendirme sitemi kullanılmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Program kapsamında 2 Profesör, 3 Doçent, 3 Dr. Öğr. Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Lisans öğreniminin yapıldığı bütün sınıflar teknolojik açıdan donanımlı olup, her sınıfta, bilgisayar, projeksiyon cihazı, tepegöz bulunmaktadır. Ayrıca bir adet matematik laboratuvarı da öğretim süreci içerisinde aktif olarak kullanılmaktadır. Bu laboratuvar Matematik öğretimini ve öğrenimini kolaylaştıran ve aynı zamanda görselleştiren somut materyaller (manipulatives), bilgisayar, projeksiyon cihazı, tepegöz ve akıllı tahta bulunmaktadır. Dersler grup çalışması şeklinde yürütülmekte ve masalar U şeklinde düzenlenmiştir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Oben Kanbolat Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Yalnızbağ Yerleşkesi/ERZİNCAN

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
4
2
5.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:38

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:36

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
4
2
5.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
4
0
4.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Toplam:41

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
4
2
5.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
4
0
4.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Zorunlu
1
2
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:38

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Toplam:19

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
5
0
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
1
2
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:20

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
4
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:18

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
6
5.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:15

AE SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00


GK SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


MB SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Seçmeli I (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


AE SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


GK SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


MB SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Seçmeli I (GK)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00


Seçmeli I (MB)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Seçmeli II (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00


Seçmeli II (GK)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
4.00


Seçmeli II (MB)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=64&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=64&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=64&activeTab=2