Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği


Kuruluş
YÖK ün 06.11.1997 tarih ve 534-22449 sayılı ve fakültemizin 04.12.1997 tarih ve 4/4 sayılı Fakülte Kurulu Kararı ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü açılmıştır. 2008- 2009 Eğitim Öğretim yılından itibaren Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi A.B.D. ’na öğrenci alınmaya başlanmıştır.
Kazanılan Derece
Öğrenciler Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği programındaki tüm şartları ve mezuniyet gerekliliklerini başarıyla tamamladıktan sonra, “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni” alanında lisans derecesi ile mezun olurlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
ÖSS sayısal 1 sınavında başarılı olmak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir. Programların eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınava girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Birinci yıl dersleri farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca Türkçe, matematik temel bilgisayar ve eğitim derslerini içerir. Bunlara ek olarak, öğrenciler ilk dönemde okullarda staj yapmak zorundadırlar. İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllarda sunulan zorunlu ve seçmeli dersler, fizik, programlama dilleri, işletim sistemleri ve uygulamaları, veritabanı sistemleri, çoklu ortam sistemleri, yazarlık dilleri, eğitim yazılımlar geliştirme ve değerlendirme, uzaktan eğitim, materyal geliştirme ve eğitim teknolojileri, eğitimde materyal kullanımı, bilgisayar destekli eğitimin temelleri, öğretim tasarımı, gelişim ve öğrenme, araştırma yöntemleri, özel öğretim yöntemleri, sınıf yönetimi, rehberlik ve bitirme projesidir. Öğrenciler toplam 2 dönem (7. ve 8.) farklı okullarda stajyer öğretmen olarak Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinde staj yapmaktadırlar.
Program Çıktıları
1Bilgisayar ve öğretim teknolojileriyle ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri bilmek.
2Bilişim problemlerinin çözümü için uygun analiz ve çözümleme yöntemlerini uygulamak
3Bilgi ve iletişim teknolojilerini, bilişim uygulamalarındaki sorunların çözümleri için seçmek ve kullanmak
4Kavramsal tasarımı ve mimarisi tamamlanmış bilgisayar tabanlı sistemleri kodlamak, test etmek, işletmek ve bakımını yapmak
5Kendi alanında ve diğer alanlarda bireysel ya da işbirliği içinde etkin çalışmak
6Sürekli mesleki gelişimin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izlemek
7Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim tesis etmek
8Bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamalarının bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak
9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile bilişim uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olmak
10Kendi alanında ve diğer alanlardaki eğitim sorunlarını tespit etmek ve çözüme yönelik öğrenme-öğretme süreçleri tasarlamak
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programdan mezun olanlar Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü koşullarda kamu ve özel okullarda öğretmen olabilirler. Kamu ve özel sektör kuruluşlarının Bilgi İşlem Merkezleri’nde, Üniversitelerde, bilgisayar firmalarında, özel dershanelerde, öğretim amaçlı yazılım geliştiren firmalarda çalışma imkanı bulabilirler. Akademik becerileri gelişmiş mezunlar yurt dışı bursları ya da araştırma görevliliği kadrolarına başvurarak bilimsel düzeyde çalışmalar yapabilirler. Eğitsel Yazılım ve Materyal Geliştirme Merkezleri açabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri lisans programında iki aşamalı bir sınav sistemi uygulanmaktadır. Zorunlu ve seçmeli dersler için yarıyılın dokuzuncu haftasında vize sınavları yapılmaktadır. Vize sınavları notları öğrencinin dersteki başarı notunun yüzde kırkını oluşturur. Ayrıca, dönem sonunda öğrencilere final sınavları uygulanır. Final sınavı notları, başarı notlarının yüzde altmışını oluşturur. Staj gibi vize ve final sınavı olmayan derslerin değerlendirmesi öğrencinin dönem boyunca yaptığı çalışmaların öğretim elemanı tarafından değerlendirilmesi yoluyla yapılır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Toplam 115 bilgisayardan oluşan 3 laboratuvarımız, 1 adet donanım laboratuarı, Tüm gün boyu açık, öğrecilerimizin her türlü bilişim işlemlerinde yardımcı olmak üzere (internet, ofis otomasyon, yazıcı, ...) 1 adet bilim merkezimiz bulunmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Baskan: Recep ÖZ Tel :+90 446 224 00 89 / 42131 E-mail :recepoz@erzincan.edu.tr br/ ECTS Koordinatorü : Elif TAŞLIBEYAZ Tel :+90 446 224 00 89 /... E-mail : br/ Adres: Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi , Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü 24030, br/ Tel : +90 446 224 00 89 Fax : +90 446 223 19 01 E-Mail : egitim@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
3
2
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:34

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
2
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:32

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
2
4.00
Seçmeli
2
0
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Toplam:37

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
5
0
3.00
Zorunlu
3
2
4.00
Seçmeli
3
0
3.00
Toplam:23

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
2
4.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Toplam:19

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Seçmeli
2
2
3.00
Zorunlu
1
2
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Toplam:19

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
1
4
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
3
0
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Toplam:19

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
6
5.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
2
3.00
Toplam:16

GK SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


MB SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Seçmeli (MB)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
4.00


GK SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


MB SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Seçmeli I (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
4.00


Seçmeli II (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
2
4.00


Seçmeli I (GK)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00


Seçmeli III (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
7.00
Seçmeli
3
0
5.00


Seçmeli II (GK)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00


Seçmeli IV (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
2
6.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=62&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=62&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=62&activeTab=2