Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Eğitim Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği


Kuruluş
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Erzincan Eğitim Enstitüsünün 1992 yılında Eğitim Fakültesine dönüştürülmesinden sonra, Beden Eğitimi Öğretmeni yetiştirmek amacıyla1994 yılında kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında Lisans Diploması derecesi alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Özel Yetenek Sınavına girebilmek için Lise veya dengi bir okuldan mezun olmak ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) kılavuzunda belirtilen geçerli puanı almak gerekmektedir. YGS sonucunda alınan taban puan ve Özel Yetenek Sınav puanı önceden belirlenmiş bir formül içinde hesaplanır. Başvurularda en yüksek puandan başlayarak kontenjan sayısı kadar asil ve yedek öğrencinin kayıt yapması sağlanır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının üzerinden en az olması gerekmektedir.
Program Profili
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Erzincan Eğitim Enstitüsünün 1992 yılında Eğitim Fakültesine dönüştürülmesinden sonra, Beden Eğitimi Öğretmeni yetiştirmek amacıyla1994 yılında kurulmuştur. Bölümümüz 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen kadrolarının yanı sıra Yüksek Öğretim Kurumlarında, Özel Eğitim Kurumlarında, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı teşkilatlarda ve sporla ilgili hizmet veren alanlarda iş bulma olanaklarına sahiptirler. Bölümümüzün eğitim dili Türkçe`dir. Bölümde teknoloji sınıfları, çok amaçlı spor salonu ve kondisyon merkezi mevcuttur. Ayrıca anabilim dalımız Fakülte bünyesinde bulunan zengin kütüphanesinden, öğrencilerin kullanımına açık olan bilişim merkezlerinden, kültürel etkinlikler için kültür merkezi olanaklarından yararlanabilmektedir.
Program Çıktıları
1Türk Milli Eğitim Sisteminin temel yapısını kavrar.
2Beden eğitimi ve spor alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
3Beden eğitimi ve spor öğretimini bilir.
4Spor branşları ile ilgili temel becerileri sergiler
5Öğretmen kimliğinin kendisine vereceği sorumluluğu kavrar.
6Beden eğitimi ve spor alanına ait sosyal projelerde görev alır.
7Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi ve davranışları (planlama, öğretimi yürütme, sınıf kontrolü ve değerlendirme, vb.) kavrar.
8Meslektaşları ile yapıcı ilişkiler kurar
9Beden eğitimi ve spor alanı ile ilgili yayınları takip ederek, eylem araştırmaları yapar..
TYYÇ Program Çıktıları
123456789
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünden mezun olan öğrencilerin devlet ve özel okullarda beden eğitimi öğretmenliği ve uzmanlık alanlarında antrenörlük yapma imkânları vardır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencinin bir dersteki başarı notu, bağıl değerlendirme sistemi ile belirlenir. Bağıl değerlendirme sisteminin nasıl yapılacağı Senato tarafından tespit edilir. Sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin başarı notu, ara sınav notunun % 40’ı ile genel ve bütünleme sınav notunun % 60 katkısı alınarak belirlenir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bölümde teknoloji sınıfları, çok amaçlı spor salonu ve kondisyon merkezi mevcuttur. Ayrıca anabilim dalımız Fakülte bünyesinde bulunan zengin kütüphanesinden, öğrencilerin kullanımına açık olan bilişim merkezlerinden, kültürel etkinlikler için kültür merkezi olanaklarından yararlanabilmektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Başkan: E.Ahmet TERZİOĞLU Tel: +90 446 224 00 89 / 1403 E-Mail: eaterzioglu @erzincan.edu.tr ECTS Koordinatörü: Öztürk AĞIRBAŞ Tel: +90 446 224 00 89 / 1403 E-Mail: Adres: Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültes, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, 24030, Erzincan

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
2
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Toplam:43

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
1
2
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
2
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
1
2
2.00
Zorunlu
1
2
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
2
2.00
Zorunlu
1
2
2.00
Zorunlu
1
2
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:37

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
2
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
1
2
2.00
Zorunlu
1
2
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:40

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
5
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
2
2.00
Seçmeli
2
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:40

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
2
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Toplam:22

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
2
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
1
4
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:20

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
1
2
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Zorunlu
1
2
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:15

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
6
5.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Toplam:18

AE SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


GK SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00


MB SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Seçmeli I (GK)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00


Seçmeli I (MB)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


AE SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


GK SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


MB SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Seçmeli I (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
2
2
3.00
Seçmeli
2
2
3.00


Seçmeli II (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
2
2
3.00
Seçmeli
2
2
3.00


Seçmeli III (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Seçmeli II (GK)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00


Seçmeli II (MB)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
0.00


Seçmeli IV (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=61&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=61&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=61&activeTab=2