Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Eğitim Fakültesi

Müzik Öğretmenliği


Kuruluş
1999 yılında Fakültemizde Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve buna bağlı Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı açılmıştır. Anabilim Dalına 2003-2004 öğretim yılından itibaren öğrenci alınmaya başlanmıştır, ilk mezunlar 2006-2007 öğretim yılında verilmiştir. Anabilim Dalımız 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Mezunlarımız MEB kadrolarının yanı sıra özel eğitim kurumlarında öğretmen olarak ve üniversitelerde akademisyen olarak iş bulma olanaklarına sahiptirler. Anabilim Dalımızın eğitim dili Türkçe`dir
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
1-Lise ve dengi okul diploması 2-Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) yetenek sınavı için istenen baraj puanına sahip olmak. 3-Müzik özel yetenek sınavında başarılı olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Müzik öğretmenliği programına tüm lise ve dengi okulların mezunları kabul edilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Müzik eğitimi alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Müzik Öğretmeni unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar; a) Müfredattaki bütün dersleri başarmış olmak, b) 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak,
Program Profili
Müzik öğretmenliği programı Türk milli eğitiminin ihtiyaçları ve Günümüz müzik eğitimi süreçlerinin gerekleri doğrultusunda öğrenci yetiştirmekte ve öğretmen adaylarının donanımlı bir şekilde mezun olmalarını sağlayarak gelecekte örnek birer müzik öğretmeni veya müzik eğitimcisi olmalarını sağlamaktadır. Öğretim programının gerekleri, Türk milli eğitiminin ve sanat eğitiminin esasları düşünülerek yetiştirilen öğrenciler, Türk sanat eğitimi sisteminin önemli bir parçası haline gelmektedir.
Program Çıktıları
1Müzik eğitimi ile ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2Öğretmenlik mesleği ve alanıyla ilgili pedagojik bilgiye sahiptir.
3Müzik eğitimi alanı ile ilgili kullanılan bilimsel yöntemlerini bilir.
4Müzik eğitimi ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir
5Müzik eğitimi ile ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını ve iletişim yollarını kullanır.
6Öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
7Öğrencilerin müzikle ilgili kazanımlarını değerlendirir.
8Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlayabilir ve uygulayabilir
9Sanat faaliyetlerine etkin olarak katılır.
10Bireysel ve grupla yapılan konser etkinliklerinde çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
11Öğrencilerin müzik eğitimi ile ilgili gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
12Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
13Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
14Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
15bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır
16Topluma örnek tutum ve davranışlar gösterir.
17Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır
TYYÇ Program Çıktıları
1234567891011121314151617
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Müzik öğretmenliği programından mezun olan öğrenciler, öncelikli olarak müzik öğretmeni olarak istihdam edilmektedir. Bunun yanında alanında başarılı olan öğrenciler milli eğitim sistemi içerisinde Anadolu Lisesi, AGSL gibi okullarda istihdam edilebilmekte ve lisans eğitiminin yanısıra yüksek lisans yada doktora eğitimini de başarıyla sürdüren öğrencilerimiz Üniversitelerin çeşitli kademelerinde görev alabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Müzik öğretmenliği programından mezun olan başarılı öğrenciler, ALES sınavından yeterli puanı almaları ve diploma notlarının başvuruya yeterli olması durumunda tezli yüksek lisans programına girmeye hak kazanırlar.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Öğrenciler her yarıyılda, ara sınav, sunum, proje, seminer, kısa sınav, ödev, laboratuvar veya benzeri yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Yarıyıl içi çalışmalar ve yarıyıl sonu sınavı notları 100 puan üzerinden verilir. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için teorik derslerin en az %70`ine, uygulama ve/veya laboratuarların en az %80ine devam etmek zorunludur. Başarı notlarının hesaplanmasında, şubedeki öğrenci sayısının 10dan fazla olduğu durumlarda bağıl değerlendirme sistemi, şubedeki öğrenci sayısının 10dan az altında olduğunda ise mutlak değerlendirme sistemi uygulanır. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Ayrıca, dönemlik ağırlıklı not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler (DC) harf notu aldığı derslerinden de başarılı kabul edilirler. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait başarısız oldukları bütün derslerden bütünleme sınavına girebilirler.
Mezuniyet Koşulları
1. Erzincan Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki koşulları yerine getirmek, 2. Zorunlu ve seçmeli dersler dahil olmak üzere en az 163 kredi (125 kredi teorik dersler, 76 kredi uygulama dersler) ve üzerinde ders almış olmak gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Anabilim Dalımızda 16 adet piyano (13 akustik, 3 dijitall), 16 adet bireysel çalışma odası, Bilgisayar laboratuarı, Koro ve orkestra salonu, Bireysel ses eğitimi dersliği, Oda müziği dinleti salonu, Kayıt Stüdyosu ve Kantin bulunmaktadır. Anabilim dalımız Fakülte bünyesinde bulunan zengin kütüphanesinden, öğrencilerin kullanımına açık olan bilişim merkezlerinden, sportif ve kültürel etkinlikler için spor salonundan ve kültür merkezi olanaklarından yararlanabilmektedir. Ayrıca tüm sınıflarımız teknoloji sınıfıdır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adresi : Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi A.B.D. Yalnızbağ Yerleşkesi / ERZİNCAN Telefonu : (0446) 224 03 26-224 00 97-224 00 89-214 32 74 Belge Geçer : (0446) 223 19 01 E-Posta : Web Adresi : http://www.erzincan.edu.tr/birim/?git=9 Öğr. Gör. Levent ÜNLÜ

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
1
0
1.00
Seçmeli
1
0
1.00
Zorunlu
1
0
1.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Seçmeli
0
2
1.00
Zorunlu
1
0
1.00
Zorunlu
1
0
1.00
Zorunlu
1
0
1.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:41

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Seçmeli
1
0
1.00
Seçmeli
1
0
1.00
Zorunlu
1
0
1.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
0
2
1.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
0
2
1.00
Zorunlu
1
0
1.00
Zorunlu
1
0
1.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
1
0
1.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:43

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
0
1.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Seçmeli
1
0
1.00
Seçmeli
1
0
1.00
Zorunlu
1
0
1.00
Zorunlu
1
2
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
0
2
1.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
1
0
1.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
2
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:46

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
0
1.00
Zorunlu
2
2
3.00
Seçmeli
1
0
1.00
Seçmeli
1
0
1.00
Zorunlu
1
0
1.00
Zorunlu
1
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
0
2
1.00
Zorunlu
0
2
1.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
5
0
3.00
Zorunlu
1
0
1.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
2
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:43

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
1
0
1.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
0
2
1.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
2
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
1
2
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
1
0
1.00
Toplam:20

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
1
0
1.00
Zorunlu
0
2
1.00
Zorunlu
0
2
1.00
Zorunlu
1
2
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
1
2
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
1
0
1.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:19

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
1.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
1
4
3.00
Seçmeli
1
2
2.00
Zorunlu
0
2
1.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
1
0
1.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
1
2
2.00
Zorunlu
0
2
1.00
Toplam:22

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
1
0
1.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
0
2
1.00
Zorunlu
0
2
1.00
Seçmeli
1
2
2.00
Zorunlu
2
6
5.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
0
1.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:18

Bireysel Çalgı Eğitimi 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
0
1.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
1.00
Seçmeli
1
0
1.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
1.00
Seçmeli
1
0
1.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
1.00
Seçmeli
1
0
1.00


Bireysel Çalgı Eğitimi 4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00


Okul Çalgıları I
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
2
3.00
Seçmeli
0
2
3.00


Bireysel Çalgı Eğitimi 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
0
1.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
1.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
1.00
Seçmeli
1
0
1.00


Bireysel Çalgı II
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00


Seçmeli 1 (GK)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00


SEÇMELİ GK 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


AE SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
0
4.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
4.00
Seçmeli
1
0
4.00
Seçmeli
1
0
4.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
1
0
4.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
4.00
Seçmeli
1
0
4.00
Seçmeli
1
0
4.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00


Bireysel Çalgı Eğitimi 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
0
1.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
1.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
1.00
Seçmeli
1
0
1.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
1.00
Seçmeli
1
0
1.00


Bireysel Çalgı III
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00


GK SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


MB SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00


AE SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bireysel Çalgı Eğitimi 4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00
Seçmeli
1
0
0.00


Bireysel Çalgı IV
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00


GK SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


MB SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bireysel Çalgı V
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00


Orkestra/Oda Müziği I
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
2
3.00
Seçmeli
1
2
3.00
Seçmeli
1
2
3.00
Seçmeli
1
2
3.00


Bireysel Çalgı VI
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00
Seçmeli
1
0
2.00


Orkestra/Oda Müziği II
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
2
3.00
Seçmeli
1
2
3.00
Seçmeli
1
2
3.00
Seçmeli
1
2
3.00


Bireysel Çalgı VII
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
0
1.00
Seçmeli
1
0
1.00
Seçmeli
1
0
1.00
Seçmeli
1
0
1.00
Seçmeli
1
0
1.00
Seçmeli
1
0
1.00
Seçmeli
1
0
1.00
Seçmeli
1
0
1.00
Seçmeli
1
0
1.00
Seçmeli
1
0
1.00


Orkestra/Oda Müziği III
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
2
3.00
Seçmeli
1
2
3.00
Seçmeli
1
2
3.00
Seçmeli
1
2
3.00


Orkestra/ Oda Müziği ve Yönetimi
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
2
3.00
Seçmeli
1
2
3.00
Seçmeli
1
2
3.00
Seçmeli
1
2
3.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=60&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=60&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=60&activeTab=2