Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Eğitim Fakültesi

Fransızca Öğretmenliği


Kuruluş
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransızca Öğretmenliği Anabilim Dalı 2008 yılında açılmış olup, 2008- 2009 Eğitim Öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Fransızca Öğretmenliği alanında lisans diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı’ndan Dil-1 alanında yeterli puanı almış olması gerekir. Programı kazanan öğrencilerin zorunlu hazırlık sınıfı muafiyet sınavına kayıt yaptırması gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Fransızca zorunlu hazırlık muafiyet sınavına giren adaylardan yeterli puan alanlar ya da YÖK’ün belirtmiş olduğu Fransızca dil sınavlarından her hangi birinden yeterli puanı alanlar zorunlu hazırlık sınıfından muaf tutulurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekir.
Program Profili
Fransız Dili Eğitimi A.B.D., bu alanda çağdaş yöntem ve görüşler ışığında ülkemizin Fransız Dili Eğitimi sorunlarına çözüm bulmada katkı sağlayacak ve dil eğitiminde aktif olarak görev alabilecek, her yönden donanımlı öğretmen ve araştırmacılar yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir Program, öğretmenlik mesleği ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır. Böylece, Fransızca öğretmenliği bölümü, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla yabancı dil eğitimi ve öğretimi alanında yaşanılan problemleri tanımlayarak çözüm üretebilecek mezunlar yetiştirmektedir.
Program Çıktıları
1Eğitimde niteliği artırmak .
2Eğitim ile ilgili sorunları çözmeye yönelik bilimsel araştırmalar yapmak.
3Toplumun gereksinim duyduğu konularda hizmetler sunmak.
4Fiziki alt yapının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
5Dil öğretimine ve öğrenenin gereksinimlerine uygun materyal geliştirebilir.
6Dil Öğretiminde verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir.
7Fransızcanın öğretiminde karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri üretebilir.
8Fransız Dilinde koşullara uygun kaynak ve belgeler kullanabilir.
9Fransızcada çeşitli türlerde yazılmış metinleri okuyabilme, metinleri yapısal olarak irdeleyerek Türkçeye çevirebililir.
10Fransızca olarak gündemi kitle iletişim araçları vasıtasıyla takip edebilir.
11Fransızcada duygu düşüncelerini ifade ederek basit ve ileri düzeyde yazabilir ve konuşabilir.
12Fransızca dilinde konuşulanları anlayabilir ve yorumlayabilir.
13Dilin temel kavramlarını bilir ve uygular.
14Fransız Kültürünü tanıyabilir.
15Geçmişten günümüze klasik ve çağdaş fransız yazarlarını tanır ve eserlerini yorumlayabilir.
16Her türlü çeviri metnini Fransızcadan Türkçeye veya Türkçeden Fransızcaya aktarabilir.
17Öğretmenlik Uygulamalarında karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel sorumluluk alabilir
18Dil öğretiminde toplumun ihtiyaçlarını ve uzlaşımsal olarak belirlenmiş hedefleri bilir.
19Kazanımlarını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
20Kültürel ve sanatsal faliyetlere katılır ve aktif görevler alır.
TYYÇ Program Çıktıları
1234567891011121314151617181920
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları, KPSSden gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından Fransızca öğretmeni olarak atanmaktadır. Ayrıca özel okullarda Fransızca öğretmeni olarak ve yabancı dil bölümlerinde Arş. Gör., Öğr. Gör., Okutman olarak da istihdam edilebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde ikinci yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bölümde 1 Yardımcı Doçent, 2 Okutman, 1 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Lisans öğreniminin yapıldığı bütün sınıflar teknolojik açıdan donanımlı olup, her sınıfta uydu bağlantısı, bilgisayar, projeksiyon, LCD Tv, ses sistemleri mevcuttur.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Erzincan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Binası, Kat:2, 24030-Merkez/ERZİNCAN Program Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ali ÇİÇEK AKTS Koordinatörü: Araş. Gör. Ali DİNÇER

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
5
0
5.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Toplam:30

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
6.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Toplam:30

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
2
0
3.00
Toplam:30

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
2
5.00
Toplam:30

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
1
2
3.00
Toplam:30

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
5
0
5.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Toplam:30

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
1
4
7.00
Zorunlu
3
0
6.00
Zorunlu
3
0
4.00
Seçmeli
2
0
3.00
Toplam:30

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
6
10.00
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Toplam:30

Seçmeli I (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
10.00


Seçmeli (GK)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
10.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Seçmeli II (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Seçmeli III (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
10.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=59&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=59&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=59&activeTab=2