Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora


Kuruluş
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı 2008 yılında açılmış olup, 2018- 2019 Eğitim Öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara İngilizce Öğretmenliği alanında lisans diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
First Cycle
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile LYS-İngilizce sınavında başarılı olan adaylar lisans programına kabul edilir. Programa kabul alan tüm öğrenciler, sene başında İngilizce yeterlik sınavına girerler. Sınavda başarılı öğrenciler, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Programının 1. yılına başlarlar. Başarısız olanlar ise, bir yıl süresince İngilizce Hazırlık Eğitimi alırlar.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı lisans programına kayıt yaptırmış öğrenciler, daha önce başka bir üniversitede okumaları durumunda ve muaf sayılmayı talep ettikleri takdirde bazı derslerden muaf tutulabilir. Öğrencilerin ayrıldıkları üniversiteden aldıkları derslerinin içeriği ve İngiliz Dili Eğitimi lisans programında okutulan derslerinin içeriği, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı ilgili birimi tarafından incelenir ve kararın Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci uygun görülen derslerden muaf tutulabilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
Program Profili
İngiliz dili öğretimi alanında uzman, modern dil öğretim teknikleri konusunda donanımlı, bilimsel araştırmacı niteliğini kazanmış, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, çağdaş ve öngörülü, dil becerileri açısından yetkin, İngiliz dili ve kültürü hakkında yetkin öğretmenler yetiştirmektir. Bu amaçla, öğretmen adaylarına yeterli İngilizce bilgisine sahip olabilecekleri, çağdaş öğretim yöntemlerinin farkında olabilecekleri, İngilizce öğretimi konularında dünyada meydana gelen gelişmeleri takip edebilecekleri, eleştirel okuma ve düşünme becerilerine dönük bir eğitimin verilmesi hedeflenmektedir. Program kapsamında, öğretmen adayları ayrıca çeşitli yabancı diller (örneğin Almanca, Fransızca), Türkçe dil bilgisi, Türk tarihi ve seçmeli dersler ile kapsamlı bir genel kültür birikimine sahip olacaklardır. Vizyonumuz mezunlarımızın uzmanlık alan bilgileriyle öğretmenlik meslek bilgilerini bütünleştiren, kendine güvenen öğretmenler yetiştirmek ve Türkiye’de mevcut İngilizce öğretmenliği programları arasında seçkin bir yer alabilmektir.
Program Çıktıları
1Dil öğrenmeye ve öğretmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye ulaşıp elde ettiği bilgiyi kullanabilme becerisine sahip olur.
2İngiliz Dili Eğitiminin gerektirdiği yöntem ve teknikleri ve ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olur. Böylece farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izler.
3İngiliz dili eğitiminin gerektirdiği düzeyde, öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve konu alanının özelliklerini dikkate alarak, bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de öğrenme sürecinde etkili olarak kullanır.
4İngilizce öğretimi ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir. İngilizce öğretiminde bilimsel yöntem ve tekniklerle inceleyebilir, verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir. Ayrıca kendini bir birey olarak tanıyabilir; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanabilir.
6İngilizce öğretmenliği uygulamalarını etkileyebilecek ulusal ve uluslararası kültürel unsurları tanır. Ayrıca, bu unsurları İngiliz Dili Eğitiminin gerektirdiği şekilde öğretim ve öğrenme sürecinde kullanır.
7Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
8Öğrencilerin bireysel, sosyal, kültürel farklılıklarını, özel ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak en üst düzeyde öğrenmeleri için uygun eğitim ortamları düzenler ve etkili öğretme öğrenme süreçleri oluşturmak için uygun öğrenme materyalleri geliştirir.
9Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincinde olarak öğretmenlik mesleği ile ilgili görev, hak ve sorumluluklarını betimleyen mevzuata, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranma becerisine sahip ve yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı mezunları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm ilk ve orta dereceli devlet okulları ve özel okullarda İngilizce öğretmeni olarak görev yapabilmektedirler. Ayrıca, devlet ve vakıf üniversitelerinde İngilizce okutmanı ve öğretim elemanı olarak da çalışabilmektedirler. Bunlara ek olarak, mezunlar resmi ve özel kurumlarda (çeviri büroları, bakanlıklar, dış ticaret) çevirmen, uzman yardımcısı ve uzman olarak görev yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) yeterli not almaları koşuluyla yüksek lisans ve doktora yapma imkanı bulubilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı” nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar yeterlidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bölümde 3 Dr. Öğretim Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Lisans öğreniminin yapıldığı bütün sınıflar teknolojik açıdan donanımlı olup, her sınıfta internet bağlantısı, bilgisayar, projeksiyon, ve ses sistemi mevcuttur.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Yalnızbağ Yerleşkesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, 24100-Merkez/ERZİNCAN Tel: 0090 446 224 0089 Email: adincer@erzincan.edu.tr / tuba.turkel@erzincan.edu.tr Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ali DİNCER AKTS Koordinatörü: Arş. Gör. Tuba IŞIK

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:27

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Toplam:23

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Toplam:23

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Toplam:3

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Toplam:0

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Toplam:0

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
6
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
1
2
0.00
Zorunlu
1
2
0.00
Toplam:0

AE SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


GK SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


MB SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


GK SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


MB SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=434&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=434&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=434&activeTab=2