Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora


Kuruluş
Gıda Mühendisliği Lisans Programı, 2010 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuş olup, 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibarı ile öğrenci kabul etmektedir.
Kazanılan Derece
Dört yıllık lisans eğitimi boyunca programda mevcut olan zorunlu ve seçmeli (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 40 iş günü zorunlu stajını tamamlayan öğrencilere Gıda Mühendisi lisans diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümüne lise diplomasına sahip ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS sınavı neticesinde gerekli sayısal puan türünde yeterli puanı alan öğrenciler kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Dikey geçiş sınavından başarılı olan Meslek Yüksek Okulu mezunları da lisans derecesi almak üzere eğitimlerine devam edebilmeleri için kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin alacağı dersler ilgili bölüm tarafından daha önce mezun olduğu kurumdan alınan ve başarılı olunan dersler dikkate alınmak suretiyle intibak yapılır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde açıklandığı gibi, öğrenciler bitirme tezi ve staj dahil bütün derslerinden geçer not almalı ve başarılı olmalıdırlar
Program Profili
Gıda Mühendisliği alanında edindiği bilgileri gıda üretim süreçlerinde uygulayabilen, bu süreçlerde karşılaşılacak problemlere çözüm üretebilen, gıda proseslerinde sağlık, gıda güvenliği ve çevresel etmenleri dikkate alarak toplum sağlığı için mesleki etik ilkeleri göz önünde bulunduran, sorumluluk sahibi, gerekli analiz ve tasarımı yapabilen ve uygulayabilen, araştırma yapan, deney tasarlayan, sonuçlarını analiz edebilen ve yorumlayabilen, sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurma becerisine sahip Gıda Mühendisleri yetiştirmektir.
Program Çıktıları
1Matematik, fen bilimleri ve Gıda Mühendisliği konularında kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
2Matematik, fen bilimleri Gıda mühendisliği disiplinine özgü konulardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisine sahiptir.
3Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, analiz etme, tanımlama, formüle etme ve çözme; probleme uygun analiz ve modelleme tekniklerini seçme ve ihtiyaca göre geliştirme ile uygulama becerisine sahiptir.
4Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü analiz etme, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama ve geliştirme becerisine; bu amaçla gerekli modern yöntemleri uygulama becerisine sahiptir.
5Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir.
6Bireysel veya çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve sorumluluk alır.
7Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
8Sözlü ve yazılı olarak sosyal ve mesleki iletişim kurma becerisine, en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
9Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
10Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, risk yönetimi, İş sağlığı ve güvenliği ile sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgiye sahiptir girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık sahibidir.
11Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik alanlarında evrensel ve toplumsal etkileri ile hukuksal boyutları hakkında farkındalık sahibidir.
TYYÇ Program Çıktıları
1234567891011
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Gıda Mühendisliği Bölümü Lisans mezunları, gıda mühendisi unvanı ve diploması ile resmi ve özel nitelikli kurum ve kuruluşlarda; gıda ve gıda ambalaj maddeleri ile ilgili olarak planlama, üretim, işleme, ambalajlama, depolama, pazarlama, araştırma-geliştirme ile gıda kontrolü ve laboratuvar hizmetleri konularında görev yaparlar. Gıda mühendisi istihdam eden kurumlarda gıda mühendisi, sorumlu yönetici, danışman, analist vb. kadrolarda ve akademik personel olarak üniversitelerin ilgili bölümlerinde görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Gıda Mühendisliği Lisans programında eğitimlerini başarı ile tamamlayan ve Gıda Mühendisi lisans diplomasına sahip olanlar, ALES sınavından yeterli notu almaları ve gereken düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya diğer ilgili alanlarda yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Gıda Mühendisliği Programında sınavlar, ölçme ve değerlendirme, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Dördüncü (Sınavlara İlişkin Esaslar) ve Beşinci (Başarının Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar) bölümlerinde verilen esaslar uyarınca gerçekleştirilir.
Mezuniyet Koşulları
Gıda Mühendisliği programından mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları (toplam 240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlamalı ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlıklı not ortalaması elde etmiş olması gereklidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Gıda Mühendisliği programı, hali hazırda teorik derslerin işlendiği dersliklerinin yanı sıra, uygulama derslerinin gerçekleştirilebileceği laboratuvar altyapısına sahiptir. Ayrıca, bölümümüzde Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları ile öğrenci hareketliliği ve staj olanağı da bulunmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Fatih ERTUGAY Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 24100 Yalnızbağ Yerleşkesi Erzincan

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:20

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:20

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:19

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:16

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
6.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:23

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
1
1
2.00
Seçmeli
0
0
6.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:20

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
10.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:16

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
2
2.00
Seçmeli
0
0
8.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:16

BÖLÜM SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


FAKÜLTE SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


FAKÜLTE SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=431&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=431&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=431&activeTab=2