Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora


Kuruluş
Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı 2018 yılında öğrenci kabul ederek eğitim ve öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
240 AKTS olan derslerin tamamını başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması sağlayan, mesleki stajı ile hazırladıkları staj raporlarından geçer not alan öğrencilere Bilgisayar Mühendisliği alanında lisans diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümüne lise diplomasına sahip ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS (AYT-TYT) sınavları neticesinde gerekli sayısal türünde puan alan öğrenciler kabul edilmektedir. Üniversitemiz içinden veya dışından yatay geçiş uygulamaları ile belirlenen bir kontenjan dahilinde öğrenci alınmaktadır. Yatay ve dikey geçiş koşulları ve uygulanması ile ilgili açıklamalar YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bilgisayar Mühendisliği bölümüne kayıt yaptıran öğrencilerin mezun olup lisans derecesini alabilmeleri için ders planında yer alan toplam 240 AKTS karşılığı dersi başarı ile vermiş olmaları ve 40 iş günü mesleki stajlarını ve staj raporlarını tamamlamaları ve bitirme projelerini başarı ile vermiş olmaları gerekmektedir.
Program Profili
Bilgisayar Mühendisliği birinci sınıfta özellikle temel bilimlere yönelik derslerin yanı sıra Bilgisayar Mühendisliğine yönelik giriş dersleri ile programlama dersleri almaktadırlar. İkinci sınıftan itibaren yönetmelikte belirtilen şartları sağlayan öğrenciler başka mühendislik alanında Çift ana dal, yan dal yaparak aynı anda iki mühendislik diplomasına sahip olabilirler. İkinci sınıftan sonra öğrenciler Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili temel dersler ile birlikte seçmeli dersleri almaktadırlar. 4. sınıfa gelen öğrenci yapacağı bitirme projesi ile öğrendiği bilgileri uygulayarak pekiştirecektir. Ayrıca öğrenciler 2. Yıldan sonra staj çalışmasına başlamaktadırlar. Toplam 40 iş günü olan stajın 20 iş günü 2. Sınıfın sonunda 20 iş günü de 3. Sınıfın sonunda yapılmaktadır.
Program Çıktıları
1Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendisliği konularında kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
2Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgisayar Mühendislik disiplinine özgü konulardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisine sahiptir.
3Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, analiz etme, tanımlama, formüle etme ve çözme; probleme uygun analiz ve modelleme tekniklerini seçme ve ihtiyaca göre geliştirme ile uygulama becerisine sahiptir.
4Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü analiz etme, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama ve geliştirme becerisine; bu amaçla gerekli modern yöntemleri uygulama becerisine sahiptir.
5Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir.
6Bireysel veya çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve sorumluluk alır.
7Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir.
8Sözlü ve yazılı olarak sosyal ve mesleki iletişim kurma becerisine, en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
9Mesleki, etik ve toplumsal sorumluluğunun bilincindedir.
10Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, risk yönetimi, İş sağlığı ve güvenliği ile sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgiye sahiptir girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık sahibidir.
11Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik alanlarında evrensel ve toplumsal etkileri ile hukuksal boyutları hakkında farkındalık sahibidir.
TYYÇ Program Çıktıları
1234567891011
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölüm mezunları Bilgisayar mühendisi olarak kendi işlerini kurabildikleri gibi ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile gibi özel sektörde istihdam edilebilmektedirler. Akademik yönde ilerlemeye karan veren mezunlar ise üniversitelerde araştırmacı olarak eğitimlerine devam edebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bilgisayar mühendisliği programını başarı ile tamamlayanlar, ALES sınavından yeterli notu almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşulu ile kendi alanlarında veya diğer ilgili alanlarda yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bilgisayar mühendisliği programında sınavlar, ölçme ve değerlendirme, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin sınavlara ilişkin esaslar ile başarının değerlendirilmesine ilişkin esaslar bölümlerinde belirtilen esaslar uyarınca gerçekleştirilir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin Bilgisayar mühendisliği programından mezun olabilmek için; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları toplam 240 AKTS karşılığı başarı ile tamamlamalı ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlıklı not ortalaması elde etmiş olması gereklidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bölümde 1 Profesör, 3 Dr. Öğr. Üyesi, 6 Araştırma Görevlisi (3 tanesi ÖYPli) olmak üzere 10 akademik personel bulunmaktadır. Bölümümüze ait bir adet bilgisayar laboratuvarı bulunmakla birlikte ayrıca fakülte bünyesinde ortak kullanılan 2 adet bilgisayar laboratuvarı, PLC Laboratuarı veTemel Elektrik-Elektronik Laboratuarı bulunmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Funda AKAR Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 24100 Yalnızbağ Yerleşkesi Erzincan-TÜRKİYE Tel: +90 446 224 00 88 / 43032

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:44

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:44

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Toplam:39

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:38

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Toplam:24

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:20

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
1
2
3.00
Zorunlu
1
2
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
2.00
Seçmeli
0
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:20

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
1
2
3.00
Zorunlu
1
2
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
2.00
Seçmeli
0
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:22

Bölüm Seçmeli Ders Grubu 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Bölüm Seçmeli Ders Grubu 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Bölüm Seçmeli Ders Grubu 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Bölüm Seçmeli Ders Grubu 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Bölüm Seçmeli Ders Grubu 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Bölüm Seçmeli Ders Grubu 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Fakülte Seçmeli Ders Grubu 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Fakülte Seçmeli Ders Grubu 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli Ders Grubu 4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Bölüm Seçmeli Ders Grubu 4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Fakülte Seçmeli Ders Grubu 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Fakülte Seçmeli Ders Grubu 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=430&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=430&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=430&activeTab=2