Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu

Havacılık Yönetimi


Kuruluş
Erzincan Üniversitesi Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu günümüzdeki önemi giderek artan sivil havacılık sektörüne uluslararası havacılık standartlarına uygun, gerekli bilgi ve beceriye sahip nitelikli elemanları havacılık sektörüne kazandırmak amacıyla Ulaştırma Bakanlığı ve Çelebi Holding işbirliğiyle 28 Nisan 2009 tarih ve 27213 sayılı resmi gazetede Bakanlar Kurulu kararının yayınlanması ile kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Mezun olacak öğrenciler "Havacılık Yöneticisi" unvanını alacaklardır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Erzincan Üniversitesi Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde bulunan Havacılık Yönetimi bölümü YGS-6 puan türü ile öğrenci almaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrencilerin daha önceden başka yükseköğretim kurumlarından aldıkları dersler yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek öğrenciler bu derslerden muaf tutulabilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Program Profili
Havacılık Yönetimi Bölümü’nün bulunduğu Yüksekokulumuzda dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Hava taşımacılığı, Havayolu Yönetimi, Havaalanı Yönetimi, Harekat Performans, Havacılık Emniyeti ve Güvenliği gibi mesleki dersler; Finansal Yönetim, Pazarlama Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Lojistik Yönetimi gibi işletme yönetimi kuramsal dersleri ve IATA onaylı Yer Hizmetleri, Yolcu Hizmetleri, Hava Kargo ve Tehlikeli Maddeler gibi sertifikalı dersler Havacılık Yönetimi Bölümü programlarında yer almaktadır. Eğitimin belirli dönemlerinde zorunlu ve isteğe bağlı staj eğitimi uygulanmaktadır. Her akademik yılda merkezi yerleştirme sınavı ile 45 öğrenci alınmaktadır.
Program Çıktıları
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar, havacılık alanında faaliyet gösteren resmi kurum ve kuruluşlar ile özel sektörde hava yolları, havaalanları ve diğer havacılık işletmelerinde çalışabilmektedir. Okulumuz 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde ilk mezunlarını vermiştir. En başarılı 4 öğrencimiz Çelebi Hava Servisi A.Ş.'de Yönetici Yetiştirme programı dahilinde işe alınmışlardır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Her alanda yüksek lisans, doktora programlarına veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, tek ders sınavı, ek sınav, mazeret sınavı, muafiyet ve mezuniyet AGNO baraj sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Öğrenci; yarıyıl içi ara sınav ve çalışmalarından başka, yarıyıl sonu sınavına tabi tutulur. Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Yarıyıl içi sınavları ve derse bağlı diğer çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavı puanları 100 puan üzerinden değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Yüksekokulun bir eğitim-öğretim programında almak zorunda oldukları bütün dersleri, uygulamalı eğitimi ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayan ve AGNO’su en az 2.00 olan öğrenciler mezun olabilirler.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
İnsanoğlu gereksinimlerini karşılamak için havayoluna ihtiyacı giderek artmaktadır. Bu ihtiyacın farkında olan havacılığın önde gelen şirketleri modern teknolojilerle donatılmış uçakları insanlığın hizmetine sunmaya devam etmektedir. Bunun neticesinde, havacılık alanlarında eğitim almış kalifiye eleman ihtiyacı giderek artmaktadır. Erzincan Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu bu ihtiyaca cevap verebilecek uluslararası standartlara uygun kaliteli bir eğitim anlayışı içerisindedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı: Yrd. Doç.Dr. Daimi KOÇAK e-mail: dkocak@erzincan.edu.tr Adres : Erzincan Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Yerleşim : Erzincan Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Yalnızbağ Yerleşkesi/Erzincan Telefon Numarası : 0446 224 04 26 - 41063 Faks Numarası : 0446 224 04 27 E-posta : shyo@erzincan.edu.tr AKTS koordinatörü : rd. Doç. Dr. Abdussamet POLATER email: apolater@erzincan.edu.tr Adres : Erzincan Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Yerleşim : Erzincan Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Yalnızbağ Yerleşkesi/Erzincan Telefon Numarası : 0446 224 04 26 - 41107 Faks Numarası : 0446 224 04 27 E-posta : shyo@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
2
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
4
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Toplam:3

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
2
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
4
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
2
0.00
Toplam:0

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
2
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
4
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Toplam:0

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
2
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
4
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Toplam:0

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Toplam:0

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Toplam:0

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Toplam:0

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
1
2
0.00
Toplam:0

Bölüm Seçmeli-I
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli-II
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli-III
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli-IV
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli-IX
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Bölüm Seçmeli-V
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli-VII
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Bölüm Seçmeli-VI
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli-VIII
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Bölüm Seçmeli-X
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Bölüm Seçmeli-XI
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli-XIII
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Bölüm Seçmeli-XII
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli-XIV
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=375&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=375&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=375&activeTab=2