Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi


Kuruluş
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(İİBF) 2008 yılında Erzincan Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. İİBF Sağlık Yönetimi Bölümü 2016/2017 eğitim öğretim yılında normal ve ikinci öğretime başlamıştır. Sağlık Yönetimi bölümünün eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Sağlık Kurumları Yöneticisi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Ülkemizde üniversitelere giriş için ÖSYM nin yaptığı üniversitelere giriş sınavında başarılı olmak gerekir. T.C. vatandaşları için Lisans programlarına giriş sadece bu sınavdan alınan puana bağlıdır. Kayıt koşulları; 1-Lise ve dengi okul diploması. 2- ÖSYMce yapılan yerleştirme sonuç belgesi.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek öğretim kurullarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır.Bu nedenle Erzincan Üniversitesi nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlamış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başlangıcında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığı düşünen öğrenciler yapılan İngilizce sınavlarına katılma hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerde başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Sağlık Yönetimi alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin(toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Program Profili
Sağlık kurumlarının ve özellikle son yıllarda özel hastanelerin, rehabilitasyon merkezlerinin, diyaliz merkezlerinin, branş / özel dal hastanelerinin (göz, diş, kalp vb.) sayılarının artması nitelikli personel ihtiyacını da arttırmıştır. Ülke nüfusunun genç olması, üniversite ve üniversite mezunu genç nüfusun her geçen gün artması devletin istihdam politikalarını da etkilemektedir. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı istihdam politikalarına ve hizmet sektöründeki beklenen değişimlere katkıda bulunacaktır. Aynı zamanda gerekli teorik ve pratik eğitimi tamamlayacak olan mezunlarımız teknolojik anlamda ve bilimsel olarak kurumlarda meydana gelebilecek değişimlere de uyum sorunu yaşamayacaktır.
Program Çıktıları
1Sağlık kurumlar ve sağlık sisteminin yönetim-organizasyon, pazarlama, üretim, muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde ve ayrıca diğer disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmaktır.
2Uzmanlık alanı ile ilgili görev aldığı konularda ekip çalışması yapar ve ekiple bilgileri paylaşır.
3Uzmanlık alanı ile ilgili görev aldığı konularda sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm yolları sunar.
4Uzmanlık alanı ile ilgili görev aldığı konularda araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve sorumluluk alır.
5Uzmanlık alanı ile ilgili görev aldığı konularda işletmenin vizyon amaç ve hedeflerini belirleyebilir.
6Uzmanlık alanı ile ilgili görev aldığı konular kapsamında sahip olduğu bilgileri sorgular.
7Uzmanlık alanı ile ilgili görev aldığı konularla ilgili olarak sürekli kendini yenilemesi gerektiğine inanır, özgün ve katkı sağlayıcı öneriler yapar.
8Uzmanlık alanı ile ilgili görev aldığı konularda mesleki paylaşıma ve dayanışmaya açıktır.
9Uzmanlık alanı ile ilgili görev aldığı konularla ilgili veri girişi ve analizi yapabilecek düzeyde bilgi teknolojilerini kullanabilir.
10Uzmanlık alanı ile ilgili görev aldığı konularda iş ve toplumsal hayattaki etik değerlere uygun davranır.
11Uzmanlık alanı ile ilgili görev aldığı konularda sahip olduğu bilgi birikimini ve önerilerini her türlü iletişim aracı kullanarak aktarabilir.
12Uzmanlık alanı ile ilgili görev aldığı konularda iç ve dış paydaşlarla ilişkileri analiz eder ve yürütür.
13Uzmanlık alanı ile ilgili görev aldığı konularda yenilikleri takip eder ve ekibini teşvik eder.
14Uzmanlık alanı ile ilgili görev aldığı alanlarda çalıştığı kurumun konumunu sorgular ve öneriler sunar.
TYYÇ Program Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 26.08.1998 tarihli kararı ile “Sağlık Yöneticisi” unvanı verilen Sağlık Yönetimi Bölümü mezunlarının önde gelen çalışma alanları şunlardır; Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumların merkez ve taşra teşkilatları yönetim birimleri Ülkemizde sağlık sorunlarıyla ilgili çalışma yapan gönüllü kuruluşlar Kamu ve özel sektör kaynaklı sağlık sigortası kuruluşları Kamu ve özel sektör hastaneleri İlaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşları Üniversitelerin ilgili fakülte ve yüksekokulları
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda eğitim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavlara girebilmesi için ise derslerin en az %80 ine devam etmiş olmaları gerekir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve final sınavına tabi bulunur. Başarı notuna, ara sınav katkısı %40, final sınavı katkısı %60 şeklindedir. Ölçmede ağırlıklı genel not ortalaması kullanılmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları ise şartlı başarı notlarıdır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2,0 olması gerekir. FF ve FD alan öğrenciler başarısız sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için öğrencilerin alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin(toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Sağlık Yönetimi bölümünde eğitim-öğretim faaliyetleri ;4 yardımcı doçent ve 2 araştırma görevlisi ile yürütülmektedir. Bölümün faaliyetleri 3 adet 75 kişilik ve 6 adet 40 kişilik kapasiteye ve projeksiyon cihazına sahip sınıflarda yürütülmekte olup;1 adet internet bağlantılı bilgisayar lab , 1 adet kütüphane ve 1 öğrenci kantini bulunmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Erzincan Üniversitesi ,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Yalnızbağ Yerleşkesi, 24078, Erzincan Web: http://iibf.erzincan.edu.tr/ Tel: 0446-2252092 / 41018 Bölüm Başkanı: Yrd. Doç Dr. Oğuzhan ECE

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
6.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:18

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
6.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:21

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
6.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:24

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
0
0
6.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:21

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
3.00
Seçmeli
0
0
2.00
Toplam:5

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
6.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
0
0
2.00
Toplam:14

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
6.00
Zorunlu
0
0
8.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:16

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
0
0
8.00
Toplam:14

Bölüm Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
2.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
2.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
0.00


Bölüm Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
2.00
Seçmeli
3
0
2.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00


Bölüm Seçmeli 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
2.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
4.00


Bölüm Seçmeli 4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00


Bölüm Seçmeli 5
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
6.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli 6
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli 7
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Bölüm Seçmeli 8
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=360&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=360&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=360&activeTab=2