Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi


Kuruluş
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(İİBF) 2008 yılında Erzincan Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. İİBF Sağlık Yönetimi Bölümü 2016/2017 eğitim öğretim yılında normal ve ikinci öğretime başlamıştır. Sağlık Yönetimi bölümünün eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Sağlık Kurumları Yöneticisi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Ülkemizde üniversitelere giriş için ÖSYM nin yaptığı üniversitelere giriş sınavında başarılı olmak gerekir. T.C. vatandaşları için Lisans programlarına giriş sadece bu sınavdan alınan puana bağlıdır. Kayıt koşulları; 1-Lise ve dengi okul diploması. 2- ÖSYMce yapılan yerleştirme sonuç belgesi.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek öğretim kurullarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır.Bu nedenle Erzincan Üniversitesi nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlamış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başlangıcında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığı düşünen öğrenciler yapılan İngilizce sınavlarına katılma hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerde başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Sağlık Yönetimi alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin(toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Program Profili
Sağlık kurumlarının ve özellikle son yıllarda özel hastanelerin, rehabilitasyon merkezlerinin, diyaliz merkezlerinin, branş / özel dal hastanelerinin (göz, diş, kalp vb.) sayılarının artması nitelikli personel ihtiyacını da arttırmıştır. Ülke nüfusunun genç olması, üniversite ve üniversite mezunu genç nüfusun her geçen gün artması devletin istihdam politikalarını da etkilemektedir. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı istihdam politikalarına ve hizmet sektöründeki beklenen değişimlere katkıda bulunacaktır. Aynı zamanda gerekli teorik ve pratik eğitimi tamamlayacak olan mezunlarımız teknolojik anlamda ve bilimsel olarak kurumlarda meydana gelebilecek değişimlere de uyum sorunu yaşamayacaktır.
Program Çıktıları
1Sağlık yönetimi alanında edinilen bilgiler sahada uygulanır.
2Sağlık sektörüyle ilişkili sorunları tanımlayarak çözümler sunar.
3Sağlık politikalarının gelişmesine ve bu açıdan model oluşturmaya yardımcı olacak çalışmalar yapar.
4Sağlık kurumları işletmeciliği açısından modern yönetim yaklaşımlarını uygular.
5Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazandırır.
6Gerekli durumlarda multidisipliner çalışmaya ve takım çalışmasına yatkınlık sağlar.
7Kişi, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur.
8Kişi, sağlık alanında yürürlülükteki kanun, yönetmelik ve mevzuatlara hakim olur.
9Hasta hakları, sağlıkta kaliteli hizmet sunma, uluslar arası gelişmeleri takip etme gibi süreçlere hakim olur.
10Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim- teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirir.
11Yönetim ve organizasyon teknikleri konusunda beceri sahibi olur.
12Muhasebe ve finansman teknikleri ile rapor hazırlayabilme ve bilanço ve gelir tablosu analiz becerisi kazanır.
13Bilimsel araştırma teknikleri sayısal yöntemleri etkin kullanma becerisi sağlar.
14Çağdaş bilişim teknolojilerini kullanabilir ve alanına uygulayabilir
TYYÇ Program Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 26.08.1998 tarihli kararı ile “Sağlık Yöneticisi” unvanı verilen Sağlık Yönetimi Bölümü mezunlarının önde gelen çalışma alanları şunlardır; Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumların merkez ve taşra teşkilatları yönetim birimleri Ülkemizde sağlık sorunlarıyla ilgili çalışma yapan gönüllü kuruluşlar Kamu ve özel sektör kaynaklı sağlık sigortası kuruluşları Kamu ve özel sektör hastaneleri İlaç, tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşları Üniversitelerin ilgili fakülte ve yüksekokulları
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda eğitim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavlara girebilmesi için ise derslerin en az %80 ine devam etmiş olmaları gerekir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve final sınavına tabi bulunur. Başarı notuna, ara sınav katkısı %40, final sınavı katkısı %60 şeklindedir. Ölçmede ağırlıklı genel not ortalaması kullanılmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları ise şartlı başarı notlarıdır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2,0 olması gerekir. FF ve FD alan öğrenciler başarısız sayılırlar.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için öğrencilerin alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin(toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Sağlık Yönetimi bölümünde eğitim-öğretim faaliyetleri ;4 yardımcı doçent ve 2 araştırma görevlisi ile yürütülmektedir. Bölümün faaliyetleri 3 adet 75 kişilik ve 6 adet 40 kişilik kapasiteye ve projeksiyon cihazına sahip sınıflarda yürütülmekte olup;1 adet internet bağlantılı bilgisayar lab , 1 adet kütüphane ve 1 öğrenci kantini bulunmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Erzincan Üniversitesi ,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Yalnızbağ Yerleşkesi, 24078, Erzincan Web: http://iibf.erzincan.edu.tr/ Tel: 0446-2252092 / 41018 Bölüm Başkanı: Yrd. Doç Dr. Oğuzhan ECE

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
5.00
Zorunlu
0
0
6.00
Zorunlu
0
0
5.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:20

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
5.00
Zorunlu
0
0
6.00
Zorunlu
0
0
5.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:22

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
0
4.00
Toplam:24

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
0
4.00
Toplam:20

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Toplam:4

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
0
4.00
Toplam:8

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
0
10.00
Toplam:14

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
0
10.00
Toplam:14

Bölüm Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
2.00
Seçmeli
0
0
2.00
Seçmeli
0
0
2.00
Seçmeli
0
0
4.00
Seçmeli
0
0
0.00


Bölüm Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
2.00
Seçmeli
0
0
2.00
Seçmeli
0
0
4.00
Seçmeli
0
0
4.00


Bölüm Seçmeli 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
3.00
Seçmeli
0
0
4.00
Seçmeli
0
0
2.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Bölüm Seçmeli 4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
4.00
Seçmeli
0
0
4.00
Seçmeli
0
0
4.00
Seçmeli
3
0
0.00


Bölüm Seçmeli 5
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli 6
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Bölüm Seçmeli 7
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00


Bölüm Seçmeli 8
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=360&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=360&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=360&activeTab=2