Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik


Kuruluş
Erzincan Üniversitesi Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 01.03.2010 tarihli 2010/187 karar sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla “Kemaliye Hacı Ali Akın Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu” adıyla kurulmuştur. 16.02.2015 tarihli 2015/7329 karar sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla “Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu” adını almıştır.
Kazanılan Derece
Bu bölüm, yükseköğretimde Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanında 240 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Bölüm, başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik alanında Lisans derecesine sahip olunur.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak, sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya yurtdışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde verilen dersleri alabilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Üniversitemizin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak, sınavları başarmış olmak zorundadır. Ayrıca bir ön lisans programını tamamlayarak dikey geçiş sınavında başarılı olarak yüksek okulumuza kayıt yaptıran öğrenciler bölüm kurulunun belirlediği intibak programına uymak zorundadırlar.
Program Profili
Turizm sektörü için teorik bilgileri yeterli ve uygulamalı olarak vererek, iyi yetişmiş gerekli nitelik ve becerilere sahip mezunlar vermektir. Mezunları ile Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında önder ve mezunları işletmeler tarafından tercih edilen bir bölüm olmaktır. Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelere ve bilime, ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmak.
Program Çıktıları
1Orta öğretim düzeyinde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan temel turizm bilgilerine ve ileri düzeyde turizm işletmeciliği ve otelcilik ile ilgili bilgi donanımına sahip olmak.
2Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında kullanılan malzeme, materyal ve otomasyon olanaklarını kullanabilecek düzeyde bilgi ve beceri sahibi olmak.
3Turizm işletmelerinin faaliyetlerinin daha verimli ve karlı yürütülebilmesine yönelik olarak temel bilgileri alarak, bu bilgileri işletme bazında değerlendirip çözümler geliştirebilmek.
4Temel pazarlama bilgi ve tekniklerine sahip olarak, turizm alanındaki pazarlama faaliyetlerine çözüm ve öneriler geliştirmek.
5Türkçeyi kullanabilmek ve yabancı misafirlerle iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
6Turizm ve Otel İşletmeciliği alanındaki teorileri bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karşılaşılan sorunları belirlemek ve analiz edebilmek, potansiyel çözüm ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek.
TYYÇ Program Çıktıları
123456
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölümden mezun olan öğrenciler, turizm işletmelerinde görev yapabilmektedirler (konaklama işletmelerinde ön büro müdürü, yiyecek-içecek müdürü, seyahat işletmelerinde pazarlama müdürü, devlet konuk evlerinde vb. işletmelerde istihdam edilmektedirler). Mezun olan her öğrenci geleceğin turizm işletmesi yöneticisi konumundadır. Aynı zamanda bilimsel araştırmalara verilen önem çerçevesinde verilen derslerle birlikte, lisansüstü eğitim için sağlam bir alt yapı oluşturulmakta ve akademisyenliğe yönelmelerine dolaylı olarak katkı sağlanmaktadır. Ayrıca KPSS sınavı ile kamu kurum/kuruluşlarına atanabildikleri gibi kendi girişimlerini de oluşturabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunlar; turizm işletmelerinin yanı sıra aldıkları işletme bilgileri ile başka alanlarda da iş bulma olanaklarına sahiptirler. Kamu Kurumları ile yurt içi ve yurt dışında turizm alanında faaliyet gösteren işletmelerde iş bulma olanağına sahiptirler. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Turizm İşletmeciliği alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir. Ayrıca, Bölüm mezunlarının KPSS sınavında İşletme/İktisat Lisans Diplomalarına denkliği bulunmaktadır. KPSS’ de İşletme ve İktisat alanında tercih yapabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Erzincan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda sınavlar, ölçme ve değerlendirme yapılmaktadır. Ayrıca sınavlar, ölçme ve değerlendirme ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız.
Mezuniyet Koşulları
Lisans derecesini alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir dönem sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda genellikle eğitim döneminin bitişini takip eden iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 8. Yarıyılı kapsayacak şekilde turizm sektöründe başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Ayrıca öğrenci staj süresince bitirme ödeve hazırlamakla yükümlüdür. Hazırlayacağı bitirme ödevini dönem sonunda sunmak zorundadır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Konaklama hizmetleri uygulama sınıfı, yiyecek-içecek hizmetleri uygulama sınıfı, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, tüm dersliklerinde projeksiyon cihazı, diz üstü bilgisayar, yazıcılar bölüm akademik personeli ve öğrencilerinin kullanımına sunulmuştur.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres: Erzincan Üniversitesi Kemaliye Hacı Ali Akın Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 24600 Kemaliye / ERZİNCAN Telefon: (0 446) 751 30 21 – 19 Faks: (0 446) 751 30 22 Öğrenci İşleri Dahili: 36051 Stajİşleri Dahili: 36051 Program Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Nurettin İmre AKS Koordinatörü:

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Seçmeli
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
4
2
6.00
Toplam:29

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
1
1
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
4
2
6.00
Toplam:25

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
1
3.00
Seçmeli
2
1
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
4
2
6.00
Toplam:24

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
1
2.00
Seçmeli
2
1
4.00
Zorunlu
1
2
4.00
Zorunlu
4
2
6.00
Toplam:18

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
4.00
Seçmeli
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:17

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
4.00
Seçmeli
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Seçmeli
0
0
2.00
Toplam:18

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
1
1
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
2
5.00
Seçmeli
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
2.00
Toplam:17

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
4
4.00
Zorunlu
0
26
26.00
Toplam:30

Seçmeli Yabancı Dil I
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00


Seçmeli Yabancı Dil II
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
2
1
3.00


Seçmeli Yabancı Dil III
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
2
1
3.00


Seçmeli Yabancı Dil IV
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
1
2
4.00
Seçmeli
1
2
4.00
Seçmeli
1
2
4.00
Seçmeli
1
2
4.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00


Seçmeli Yabancı Dil V
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 5
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
2
3.00
Seçmeli
1
2
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
2
0
2.00


Seçmeli Yabancı Dil VI
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
4.00


Yüksekokul Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
1
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 6
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
2
4.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
1
2
4.00


Seçmeli Yabancı Dil VII
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
0.00


Yüksekokul Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
1
3.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=343&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=343&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=343&activeTab=2