Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Öğretmenliği


Kuruluş
Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı, 2012 yılında kurulmuş olup ilk öğrencilerini 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında almaya başlamıştır.
Kazanılan Derece
Mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programa öğrenci kabul ve kayıt işlemleri, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal öğretim
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Ortaöğretim mezunu olmak ve YGS-5 sınavından yeterli puanı almak gereklidir.
Program Profili
Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programının genel amacı; öğrencilere Okul Öncesi Öğretmenliği ile ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır. Programda öğrencilerin eğitim kalitesi; kuramsal ve uygulamalı çalışmalar ile desteklenmektedir. Bu program aracılıyla Türkiye’de günümüzde anne babaların da önem verdiği, gerekli gördüğü ve katkı yapmak istedikleri okul öncesi eğitim alanında bilgi üreten ve bu bilgiyi aktarabilen nitelikli profesyoneller yetiştirerek, giderek artmakta olan öğretmen ihtiyacını karşılamak istenmektedir.
Program Çıktıları
1Okul öncesi eğitim çağındaki çocukların bilişsel, sosyal, duygusal, dil ve psikomotor özellikleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olur.
2Okul öncesi eğitim çağındaki çocukların ailelerinin özellikleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olur.
3Okul öncesi eğitim çağındaki çocukları destekleyici eğitim programı hazırlar.
4Okul öncesi eğitim çağındaki çocuk, ailesi ve öğretmenleri için gerekli rehberlik çalışmaları yapabilir.
5Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; öğrenmeye açık olarak bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
6Meslektaşlar, aileler, toplum, diğer kişi ve kurumlar ile çocukların gelişimlerine ve öğrenmelerine katkı sağlayacak şekilde işbirliği yapar.
7Okul öncesi eğitim alanında bilimsel çalışma yapabilmek için gerekli temel becerilere sahip olur.
8En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir.
9Mesleki ve etik değerlere uygun davranışlar geliştirir.
10Tarih, felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi temel bilim alanlarının okul öncesi eğitime olan katkılarını açıklayabilir.
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Ülkemizde Okul Öncesi Öğretmenliği lisans mezunları, özel veya devlete bağlı eğitim kurumlarında Okul Öncesi Öğretmeni olarak çalışabilmekte ve okul öncesi eğitim kurumlarında yönetici pozisyonunda görev alabilmektedirler. Ayrıca yüksek lisans ve doktora yaparak çeşitli üniversitelerde öğretim elemanı olabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyeleri tarafından Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalında 3 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Lisans öğreniminin yapıldığı bütün sınıflar teknolojik açıdan donanımlı olup, ihtiyaç doğrultusunda bilgisayar, fen vb laboratuvarlardan ve drama, resim vb atölyelerden, kütüphane ve bilişim hizmetlerinden, spor salonlarından faydalanma imkanı bulunmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN e-mail: mykilicgun@erzincan.edu.tr Adres: Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği ABD A1-121 Nolu Ofis Tel: +90 0 446 224 00 89/97 (42 193) Fax: +90 0446 223 19 01

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:21

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:18

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Toplam:18

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:19

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
2
2.00
Zorunlu
1
4
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:21

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
5
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
1
2
2.00
Toplam:21

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
2
2.00
Zorunlu
2
6
5.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
2
0
4.00
Toplam:19

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
1
2
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
6
5.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:16

Seçmeli I (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00


Seçmeli (GK)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00


Seçmeli II (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00


Seçmeli III(A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00


Seçmeli IV (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=303&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=303&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=303&activeTab=2