Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Eğitim Fakültesi

Okul Öncesi Öğretmenliği


Kuruluş
Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, 2012 yılında kurulmuş, ilk öğrencilerini 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında almaya başlamıştır.
Kazanılan Derece
Mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Diploması verilir.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programa öğrenci kabul ve kayıt işlemleri, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Formal öğretim
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Ortaöğretim mezunu olmak ve YGS-5 sınavından yeterli puanı almak gereklidir.
Program Profili
Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programının genel amacı; öğrencilere Okul Öncesi Öğretmenliği ile ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır. Programda öğrencilerin eğitim kalitesi; kuramsal ve uygulamalı çalışmalar ile desteklenmektedir. Bu program aracılıyla Türkiye’de günümüzde anne babaların da önem verdiği, gerekli gördüğü ve katkı yapmak istedikleri okul öncesi eğitim alanında bilgi üreten ve bu bilgiyi aktarabilen nitelikli profesyoneller yetiştirerek, giderek artmakta olan öğretmen ihtiyacını karşılamak istenmektedir.
Program Çıktıları
1Okul öncesi eğitimi alanındaki çağdaş bilgi ve uygulama becerilerini gerçek hayatla ilişkilendirir .
2Okul öncesi eğitimi alanındaki bilgi ve beceriler ile farklı disiplinler arasında ilişki kurar ve bunları mesleki yaşamında kullanır
3Dikkate almayınız. Silinecektir.
4Bilişim ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri okul öncesi eğitimi alanında yaptığı çalışmalarda kullanır.
5Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyerek erken çocukluk dönemiyle ilgili gelişmeleri takip eder, bilgi ve becerilerini geliştirir.
6Çocukların gelişim özelliklerini dikkate alıp etkili sınıf yönetimi stratejilerini kullanarak eğitim ortamını düzenler.
7Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefik ve sosyolojik bakış açısıyla değerlendirir.
8Çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki temel varsayımlar, ilkeler, genellemeler ve kuramsal bakış açıları doğrultusunda kişisel eğitim felsefesi geliştirir .
9Meslektaşlar, aileler, toplum, diğer kişi ve kurumlar ile çocukların gelişimlerine ve öğrenmelerine katkı sağlayacak şekilde işbirliği yapar.
10Eğitim ortamındaki çocukların bireysel farklılıklarını ve gereksinimlerini dikkate alarak düşünme becerilerini destekleyecek şekilde planlama ve uygulama yapar.
11Okul, aile ve toplum arasında iş birliği sağlamak amacıyla etkinlikler düzenler ve bu etkinliklerde etkin olarak rol alır.
12Okul öncesi dönem çocuklarını tanıma ve değerlendirme boyutunda farklı yöntem ve teknikleri bilir, bunlardan uygun olanları uygular.
13Alanıyla ilgili sosyal sorumluluk projeleri ve etkinlikleri düzenler
14Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
TYYÇ Program Çıktıları
1234567891011121314
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Ülkemizde Okul Öncesi Öğretmenliği lisans mezunları, özel veya devlete bağlı eğitim kurumlarında Okul Öncesi Öğretmeni olarak çalışabilmekte ve okul öncesi eğitim kurumlarında yönetici pozisyonunda görev alabilmektedirler. Ayrıca yüksek lisans ve doktora yaparak çeşitli üniversitelerde öğretim elemanı olabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyeleri tarafından Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalında 4 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Lisans öğreniminin yapıldığı bütün sınıflar teknolojik açıdan donanımlı olup, ihtiyaç doğrultusunda bilgisayar, fen vb laboratuvarlardan ve drama, resim vb atölyelerden, kütüphane ve bilişim hizmetlerinden, spor salonlarından faydalanma imkanı bulunmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Melike ULUÇAYe-mail: mulucay@erzincan.edu.trAdres: Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği ABD A1-121 Nolu OfisTel: +90 0 446 224 00 89/97 (42 199)Fax: +90 0446 223 19 01

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:40

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:36

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Toplam:37

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
1
2
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:39

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
2
2.00
Zorunlu
1
4
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:21

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
5
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
1
2
2.00
Toplam:21

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
2
2.00
Zorunlu
2
6
5.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
2
0
4.00
Toplam:19

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
1
2
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
6
5.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:16

SEÇMELİ GK 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


GK SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


MB SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


SEÇMELİ 1 (AE)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00


Seçmeli I (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00


GK SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


MB SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


SEÇMELİ 2 (AE)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Seçmeli (GK)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00


Seçmeli II (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00


Seçmeli III(A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00


Seçmeli IV (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=303&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=303&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=303&activeTab=2