Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği


Kuruluş
Spor Yöneticiliği Bölümü Yükseköğretim Genel Kurulunun 15.08.2013 tarihli onayı kurulmuştur.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar Spor Yöneticiliği alanında Lisans Diploması derecesi alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
LYS sınavına girmiş olmak. LYS 5 puan türünde puan almak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiyede örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim plnlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce, Almanca gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Spor Yöneticiliği Bölümü programı spor bilimleri alanında yoğun bir müfredat uygulamaktadır. Öğrencilerin, spor endüstrisi içerisinde yer alan her türlü organizasyonda etkin bir rol oynamalarına imkan sağlayacak bir eğitim programı yürütülmektedir. Bu program içerisinde teorik derslerin yanı sıra, öğrencilerin seçmiş olduğu branşlara yönelik spesifik eğitim verilmektedir
Program Çıktıları
1Yönetim bilimi alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrayabilme.
2Beden eğitimi ve spor alanındaki temel kavramları öğrenebilme.
3Spor branşlarının teknik, taktik ve yönetsel becerilerini kavrayabilme.
4Spor yönetimi ile ilgili yöntem ve teknikleri kavrayabilme, yönetim fonksiyonlarını spor organizasyonlarına uygulayabilme.
5Araştırma planlama, yürütme ve sonuçlandırma yeteneğini geliştirebilme.
6Kişisel ve grup çalışmalarında sorumluluk alabilme ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirebilme.
7Spor Yönetimi alanıyla ilgili edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
8Beden eğitimi ve spor alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde akıcı ve anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme.
9Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile bir lider ve yönetici olarak topluma örnek olabilme.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız Gençlik ve Spor Bakanlığı, İl ve İlçe Müdürlükleri, spor federasyonları, spor kulüpleri ve fitness merkezlerinde çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında her ders için ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet gereksinimleri bölümünde Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde açıklandığı gibidir
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Erzincan Üniversitesi kampüsünde Erzincan Üniversitesinnin tesisleri ve olanakları kullanılmaktadır
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program başkanı-Yrd.Doç. Dr. Yasemin Çakmak Yıldızhan, Erzincan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yalnızbağ Yerleşkesi, A.4 Blok Kat: 3 24100, Erzincan/Türkiye, mail: ycakmak@erzincan.edu.tr; telefon: +90446 - 220 00 24 fax: +90446- 220 00 25 AKTS koordinatörü-Yrd.Doç. Dr.Yasemin Çakmak Yıldızhan, Erzincan Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yalnızbağ Yerleşkesi, A.4 Blok Kat: 3 24100, Erzincan/Türkiye, mail: ycakmak@erzincan.edu.tr; telefon: +90446 - 220 00 24 fax: +90446- 220 00 25

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:48

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
2
2
4.00
Seçmeli
2
2
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Toplam:48

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
1
2
3.00
Zorunlu
1
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
2
3.00
Zorunlu
1
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
3.00
Zorunlu
3
1
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Toplam:44

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
4
0
3.00
Zorunlu
4
0
3.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
1
2
3.00
Zorunlu
1
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
2
2
4.00
Seçmeli
2
2
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:44

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
2
2
4.00
Seçmeli
2
2
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:46

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
2
2
4.00
Seçmeli
2
2
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:38

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
2
2
4.00
Seçmeli
2
2
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
2.00
Seçmeli
0
0
2.00
Toplam:44

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
1
4.00
Seçmeli
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
6
5.00
Zorunlu
2
6
5.00
Seçmeli
0
0
2.00
Toplam:40

SEÇMELİ SPOR DALI 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
2
5.00
Seçmeli
2
2
4.00
Seçmeli
2
2
5.00
Seçmeli
2
2
5.00


SEÇMELİ SPOR DALI 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


SEÇMELİ SPOR DALI 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
2
5.00
Seçmeli
2
2
5.00
Seçmeli
2
2
5.00
Seçmeli
2
2
5.00


SEÇMELİ SPOR DALI 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


SEÇMELİ ALAN 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00


SEÇMELİ ALAN 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


SEÇMELİ SPOR DALI 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
2
5.00
Seçmeli
2
2
5.00
Seçmeli
2
2
5.00
Seçmeli
2
2
5.00
Seçmeli
2
2
5.00


SEÇMELİ SPOR DALI 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


SEÇMELİ ALAN 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


SEÇMELİ ALAN 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00


SEÇMELİ SPOR DALI 4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


SEÇMELİ SPOR DALI 4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
2
5.00
Seçmeli
2
2
5.00
Seçmeli
2
2
5.00
Seçmeli
2
2
5.00
Seçmeli
2
2
5.00


SEÇMELİ ALAN 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00


SEÇMELİ ALAN 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


SEÇMELİ SPOR DALI 5
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


SEÇMELİ SPOR DALI 5
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
2
5.00
Seçmeli
2
2
5.00
Seçmeli
2
2
5.00
Seçmeli
2
2
5.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


SEÇMELİ ALAN 4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00


SEÇMELİ ALAN 4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00


SEÇMELİ SPOR DALI 6 (UZMANLIK)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


SEÇMELİ SPOR DALI 6 (UZMANLIK)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
1
6.00
Seçmeli
3
1
6.00
Seçmeli
3
1
6.00
Seçmeli
3
1
6.00
Seçmeli
3
1
6.00
Seçmeli
3
1
6.00
Seçmeli
3
1
6.00
Seçmeli
3
1
6.00
Seçmeli
3
1
6.00
Seçmeli
3
1
6.00
Seçmeli
3
1
6.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=302&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=302&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=302&activeTab=2