Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sosyal Hizmet


Kuruluş
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) 2008 yılında Erzincan Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. İİBFSosyal Hizmet Bölümü 2013-2014 eğitim öğretim yılında normal ve ikinci öğretime başlamıştır. Bölümün eğitim dili Türkçedir.
Kazanılan Derece
Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı)
Kabul ve Kayıt Koşulları
Ülkemizde, üniversitelere giriş için Yüksek Öğretime Geçiş (YGS) sınavı ile Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) başarılı olmak gereklidir. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek öğretim kurularında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Erzincan Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Sosyal Hizmet alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir.
Program Profili
Bir disiplin ve meslek olan sosyal hizmetin amacı, her insanın doğasında var olan potansiyeli tam olarak ortaya çıkartarak geliştirmesini sağlamak, yaşamını kalitesini yükseltmesine imkan vermek ve olası işlev bozukluğunu önlemektir. Sosyal hizmet mesleği, sorun çözmeye, iyileştirmeye ve değişime odaklanmıştır. Sosyal hizmet uzmanları toplum içinde hizmet verdikleri bireylerin, ailelerin ve grupların yaşamlarındaki gelişimin temsilcileridir. Sosyal hizmet birbiriyle ilişkili bir değerler, kuram ve uygulama sistemidir.
Program Çıktıları
1Yeni Program Çıktısı
TYYÇ Program Çıktıları
1
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız, öncelikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilebilirler. Özellikle, taşra teşkilatındaki Toplum Merkezleri, Yetiştirme Yurtları ve Sosyal Bakım Merkezleri mezunlarımızın çalışma ortamları olarak ön plana çıkmaktadır. Öte yandan, mezunlarımız gerekli koşulları sağlayarak alan ile ilgili akademik kariyer de yapabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrenci dönem başında derslere kayıt yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %80`ine devam etmiş olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Ölçmede ağırlıklı genel not ortalaması kullanılmaktadır.Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir. FF ve FD alan öğrenciler ise o dersten başarısız sayılır.
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bölümde eğitim-öğretim faaliyetleri 3 yardımcı doçent ve 1 araştırma görevlisi ile yürütülmektedir. Bölüm İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin fiziki imkanlarından yararlanarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Adres Erzincan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 24078, ERZİNCAN Web Adresi http://iibf.erzincan.edu.tr Tel +90-446-2252092 Fax +90-446-2252094 Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜNER Tel +90-446-2252092 - 41047 e-mail: iibf@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:30

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
5.00
Zorunlu
0
0
5.00
Zorunlu
0
0
5.00
Zorunlu
0
0
5.00
Toplam:20

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
5.00
Zorunlu
0
0
5.00
Zorunlu
0
0
5.00
Zorunlu
0
0
5.00
Toplam:20

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
5.00
Zorunlu
0
0
5.00
Zorunlu
0
0
5.00
Seçmeli
2
0
0.00
Toplam:15

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
5.00
Zorunlu
0
0
5.00
Toplam:10

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
10.00
Zorunlu
0
0
0.00
Toplam:10

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
0
30.00
Toplam:30

Bölüm Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
5.00
Seçmeli
0
0
5.00


Bölüm Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
5.00
Seçmeli
0
0
5.00


Bölüm Seçmeli 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
4.00
Seçmeli
0
0
4.00
Seçmeli
0
0
4.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli 4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
5.00
Seçmeli
0
0
4.00
Seçmeli
0
0
0.00


Bölüm Seçmeli 5
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
5.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=276&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=276&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=276&activeTab=2