Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği


Kuruluş
İnşaat Mühendisliği Lisans Programı, 2010 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuş olup, 2012-2013 Öğretim yılı itibariyle öğrenci kabul etmeye başlamıştır.
Kazanılan Derece
Dört yıllık lisans eğitimi boyunca programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 60 iş günü zorunlu stajını tamamlayan öğrencilere İnşaat Mühendisi lisans diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne lise diplomasına sahip ve Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YGS ve LYS sınavları neticesinde gerekli sayısal türünde puan alan öğrenciler kabul edilmektedir. Ayrıca İnşaat Mühendisliğine gerek dikey geçiş (ön lisans mezunları için) gerekse yatay geçiş (hem diğer üniversitelerin İnşaat Mühendisliği Bölümlerinden hem de üniversitemiz içerisinde bulunan ve İnşaat Mühendisliği tarafından kabul edilen diğer bölümlerden) öğrenciler de kayıt yaptırabilmektedir. Yatay ve dikey geçiş işlemleri (başvuru şartları ve dönemleri) yönetmelik ve yönergeler ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yüksek öğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yüksek öğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen kontenjanlar ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Dikey geçiş sınavından başarılı olan Meslek Yüksek Okulu mezunları da lisans derecesi almak üzere eğitimlerine devam edebilmeleri için kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin alacağı dersler ilgili bölüm tarafından daha önce mezun olduğu kurumdan alınan ve başarılı olunan dersler dikkate alınmak suretiyle intibak yapılır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde açıklandığı gibi, öğrenciler bitirme tezi ve staj dahil bütün derslerinden geçer not almalı ve başarılı olmalıdırlar.
Program Profili
Program, İnşaat Mühendisliği alanında, bilimi kullanarak bilgi ve teknoloji üretebilen, araştırma yapabilen, ülkemizdeki yaşam kalitesini yükseltmek hedefiyle uluslararası düzeyde rekabet edebilen, meslek hayatı boyunca bilgilerini güncelleyebilen, düşünen ve etik değerlere sahip mühendisler yetiştirmektir.
Program Çıktıları
1Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
3İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi
4İnşaat Mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
5İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi
6Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
7Elde edilen bilimsel bilginin, teknolojik yeniliklere ve ürünlere dönüştürülebilme becerisi
8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine varma ve gerçekleştirebilme becerisi
9Etkin iletişim kurma becerisi.
10Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
11İnşaat Mühendisliği çözümlerinin, evrensel ve/veya toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
12Çağın sorunları hakkında bilgi.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İnşaat Mühendisliği Lisans mezunları, inşaat mühendisi ünvanı ve diploması ile hem kamu kurum/kuruluşlarında hem de özel sektörde faaliyet gösteren inşaat firmalarında, üst yapı, beton/betonarme, yapı malzemesi, yol, köprü, tünel, baraj, alt yapı gibi inşaat alanlarında şantiye mühendisi ve/veya şantiye şefi statüsünde, teknik ofislerde proje mühendisi, teknik ofis müdürü gibi sıfatlarla profesyonel olarak rol alabilecekleri gibi, kurum/kuruluşlarda teknik şubede, inşaat mühendisi, kısım şefi, müfettiş, müfettiş yardımcısı, teknik denetçi, uzman vb statülerde ve yine üniversitelerde akademik personel olarak yer alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programda eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, ALES sınavından yeterli notu almaları ve gereken düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili diğer alanlarda yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
İnşaat Mühendisliği Programında sınavlar, ölçme ve değerlendirme, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Dördüncü (Sınavlara İlişkin Esaslar) ve Beşinci (Başarının Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar) bölümlerinde verilen esaslar uyarınca gerçekleştirilir.
Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları (toplam 240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlamalı ve 4.00 üzerinden en az 2.0 genel ağırlıklı not ortalaması elde etmiş olması gereklidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bölümde 1 Doçent, 6 Dr.Öğr. Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 11 Araştırma Görevlisi olmak üzere 19 akademik personel bulunmaktadır. İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, hali hazırda teorik derslerin işlendiği dersliklerinin yanı sıra, Yapı Mekaniği, Malzeme Bilimi ve Ulaştırma gibi laboratuvar olanaklarına sahiptir. Ayrıca, bölümümüzde Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları ile öğrenci hareketliliği ve staj olanağı da bulunmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Doc.Dr. Hakan YALÇINER Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 24100 Erzincan-TÜRKİYE E-posta: hyalçıner@erzincan.edu.tr Tel: +90 446 224 00 88 / 43092

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
5.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
1
2
4.00
Zorunlu
1
2
6.00
Zorunlu
1
1
4.00
Zorunlu
1
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:60

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
1
2
4.00
Zorunlu
1
2
4.00
Zorunlu
1
2
4.00
Zorunlu
1
1
3.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
3
0
6.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Toplam:60

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
4
0
0.00
Zorunlu
4
0
6.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
4
0
6.00
Zorunlu
4
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:32

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
8.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
4
0
0.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
1
0.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
4.00
Toplam:30

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
4
0
0.00
Zorunlu
4
0
5.00
Seçmeli
0
0
8.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
3.00
Seçmeli
0
0
3.00
Zorunlu
4
0
0.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
4
0
0.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
3
0
0.00
Toplam:36

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
4
0
0.00
Seçmeli
0
0
8.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
4
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Toplam:34

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
10.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
5.00
Seçmeli
0
0
5.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
0
2
0.00
Seçmeli
0
0
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
4
0
7.00
Zorunlu
0
2
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:40

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
1
2
0.00
Zorunlu
2
1
5.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
10.00
Seçmeli
0
0
3.00
Seçmeli
0
0
3.00
Seçmeli
0
0
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
2
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
4
0
7.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:38

BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00


Bölüm Seçmeli Ders Grubu 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli Ders Grubu 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00


BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00


Bölüm Seçmeli Ders Grubu 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ-I
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ-II
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00


Bölüm Seçmeli Ders Grubu 4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ-III
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00


BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 5
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00


Bölüm Seçmeli Ders Grubu 5
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ-IV
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
5.00
Seçmeli
2
0
5.00


BÖLÜM SEÇMELİ-V
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
5.00
Seçmeli
2
0
5.00
Seçmeli
2
0
5.00


FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Fakülte Seçmeli Ders Grubu 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


FAKÜLTE SEÇMELİ-I
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli Ders Grubu 6
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 6
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00


BÖLÜM SEÇMELİ-VI
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ-VII
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Fakülte Seçmeli Ders Grubu 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


FAKÜLTE SEÇMELİ-II
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


FAKÜLTE TEKNİK SEÇMELİ
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=243&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=243&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=243&activeTab=2