Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği


Kuruluş
Makine Mühendisliği Lisans Programı, 2010 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuş olup, 2012 yılı itibarı ile öğrenci kabul etmektedir.
Kazanılan Derece
Dört yıllık lisans eğitimi boyunca programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 genel ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 40 iş günü zorunlu stajını tamamlayan öğrencilere Makine Mühendisi lisans diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümüne lise diplomasına sahip ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YGS ve LYS sınavları neticesinde gerekli sayısal türünde puan alan öğrenciler kabul edilmektedir. Ayrıca Makine Mühendisliğine gerek dikey geçiş (ön lisans mezunları için) gerekse yatay geçiş (hem diğer üniversitelerin Makine mühendisliği bölümlerinden hem de üniversitemiz içerisinde bulunan ve Makine mühendisliği tarafından kabul edilen diğer bölümlerden) öğrenciler de kayıt yaptırabilmektedir. Yatay ve dikey geçiş işlemleri (başvuru şartları ve dönemleri) yönetmelik ve yönergeler ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen kontenjanlar ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Dikey geçiş sınavından başarılı olan Meslek Yüksek Okulu mezunları da lisans derecesi almak üzere eğitimlerine devam edebilmeleri için kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin alacağı dersler ilgili bölüm tarafından daha önce mezun olduğu kurumdan alınan ve başarılı olunan dersler dikkate alınmak suretiyle intibak yapılır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde açıklandığı gibi, öğrenciler bitirme tezi ve staj dahil bütün derslerinden geçer not almalı ve başarılı olmalıdırlar.
Program Profili
Program, Makine Mühendisliği alanında, bilimi kullanarak bilgi ve teknoloji üretebilen, araştırma yapabilen, ülkemizdeki yaşam kalitesini yükseltmek hedefiyle uluslararası düzeyde rekabet edebilen, meslek hayatı boyunca bilgilerini güncelleyebilen, düşünen, ve etik değerlere sahip mühendisler yetiştirmektir.
Program Çıktıları
1Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
2Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
3İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi.
4Makine Mühendisliği problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
5Makine Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi.
6Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
7Elde edilen bilimsel bilginin, teknolojik yeniliklere ve ürünlere dönüştürülebilme becerisi
8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve gerçekleştirebilme becerisi.
9Etkin iletişim kurma becerisi.
10Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
11Makine Mühendisliği çözümlerinin, evrensel ve/veya toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
12Çağın sorunları hakkında bilgi.
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunları, makine mühendisi ünvanı ve diploması ile hem kamu kurum/kuruluşlarında hem de özel sektörde enerji teknolojileri, ısıtma,havalandırma ve iklimlendirme sistemleri, ses ve mekanik titreşim kontrolü, katı mekaniği, akışkanlar mekaniği, otomatik kontrol, imalat, robotik, kalite yönetimi, malzeme teknolojileri gibi konularda uzmanlık sahibi ve sistemlerin analizi, tasarlanması, üretilmesi, işletilmesi ve bakım-onarım işlemlerini gerçekleştirme yetisi ile profesyonel olarak rol alırlar. Makine mühendisi istihdam eden kurumlarda makine mühendisi, müfettiş, müfettiş yardımcısı, uzman, vb. kadrolarda görev alırlar. Bununla birlikte, makine mühendisleri serbest olarak mühendislik hizmetleri veren şirketlerde çalışabilirler; akademik personel olarak üniversitelerin ilgili birimlerinde görev alabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programda eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, ALES sınavından yeterli notu almaları ve gereken düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya diğer ilgili alanlarda yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Makine Mühendisliği Programında sınavlar, ölçme ve değerlendirme, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Dördüncü (Sınavlara İlişkin Esaslar) ve Beşinci (Başarının Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar) bölümlerinde verilen esaslar uyarınca gerçekleştirilir.
Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları (toplam 240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlamalı ve 4.00 üzerinden en az 2.0 genel ağırlıklı not ortalaması elde etmiş olması gereklidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, hali hazırda teorik derslerin işlendiği dersliklerinin yanı sıra, Mekanik, Malzeme Bilimi ve Enerji gibi laboratuvar olanaklarına sahiptir. Ayrıca, bölümümüzde Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programları ile öğrenci hareketliliği ve staj olanağı da bulunmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi Mühendislik Fak. Makine Müh. Bölümü 24100 Erzincan - TÜRKİYE, Program Başkanı ve AKTS/DS Koordinatörü: Prof. Dr. Ahmet TANDIROĞLU Tel: +90 446 224 00 88/ 43181

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
5.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
1
2
5.00
Zorunlu
1
2
4.00
Zorunlu
1
2
5.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:85

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
2
5.00
Zorunlu
1
2
5.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
1
1
4.00
Zorunlu
1
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Toplam:86

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
1
0.00
Seçmeli
0
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:64

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:64

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
1
1
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
10.00
Seçmeli
0
0
4.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:60

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
10.00
Seçmeli
0
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:60

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
0
2
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
10.00
Seçmeli
0
0
5.00
Seçmeli
0
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
0
0
3.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
8.00
Zorunlu
2
1
0.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
3
0
0.00
Seçmeli
0
0
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:60

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
1
2
0.00
Zorunlu
0
2
4.00
Zorunlu
0
2
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
10.00
Seçmeli
0
0
5.00
Seçmeli
0
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
0
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
1
0.00
Zorunlu
2
1
8.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:57

BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00


Bölüm Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00


BÖLÜM SEÇMELİ-I
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00


Bölüm Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00


BÖLÜM SEÇMELİ-II
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00


Bölüm Seçmeli 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 5
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00


BÖLÜM SEÇMELİ-III
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00


FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Fakülte Seçmeli Ders Grubu 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00


FAKÜLTE SEÇMELİ-I
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Bölüm Seçmeli 4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 6
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00


BÖLÜM SEÇMELİ-IV
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00


FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Fakülte Seçmeli Ders Grubu 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


FAKÜLTE SEÇMELİ-II
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=240&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=240&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=240&activeTab=2