Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Mühendislik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği


Kuruluş
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin 2010/188 sayılı bakanlar kurulu kararının 6 Mart 2010 tarih ve 27513 sayılı resmi gazetede yayınlanması ile kurulmuştur. 2012 yılında öğrenci kabul ederek eğitim ve öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programda bulunan toplamı 240 AKTS olan derslerin tamamını başarı ile tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması sağlayan ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ alanında lisans diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne lise diplomasına sahip ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan TYT ve AYT sınavları neticesinde gerekli sayısal türünde puan alan öğrenciler kabul edilmektedir.Ayrıca Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne ön lisans mezunlarından gerekli şartları yerine getirenlerden belirli bir kontenjan dahilinde dikey geçiş uygulaması ile öğrenci alınmaktadır. Üniversitemiz içinden veya dışından yatay geçiş uygulamaları ile de belirlenen bir kontenjan dahilinde öğrenci alınmaktadır. Yatay ve dikey geçiş koşulları ve uygulanması ile ilgili açıklamalar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Web sayfasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasında açıklanmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen kurumlardan öğrenci kabul edilebilir. Dikey geçiş sınavından başarılı olan Meslek Yüksekokulu mezunları da lisans derecesi almak üzere eğitimlerine devam edebilmeleri için kabul edilebilirler. Bu öğrencilerin alacağı dersler Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü tarafından mezun olduğu kurumdan alınan dersler dikkate alınmak sureti ile intibakları yapılırlar. Daha önce başka bir lisans programından mezun olanların da aldıkları dersler dikkate alınarak Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünce uygun görülen derslerden muafiyetleri yapılır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümüne kayıt yaptıran öğrencilerin mezun olup lisans derecesini alabilmeleri için ders planında yer alan toplam 240 AKTS karşılığı dersi başarı ile vermiş olmaları ve 40 iş günü mesleki stajlarını ve staj raporlarını tamamlamaları ve bitirme projelerini başarı ile vermiş olmaları gerekmektedir.
Program Profili
Bölüme kayıt yaptıran öğrenciler 1. ve 2. Yıllarda genellikle temel bilimlere yönelik derslerin yanı sıra Elektrik-Elektronik Mühendisliğine yönelik temel dersleri almaktadırlar. Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayan öğrenciler başka mühendislik alanında Çift ana dal, yan dal yaparak aynı anda iki mühendislik diplomasına sahip olabilirler. 3. Yılın başında öğrenciler isteklerine göre Elektrik ve Kontrol Alanı ile Elektronik Haberleşme Alanından birini seçerek eğitimlerine devam etmektedirler. 3. Yılda bazı dersler her iki bölümde olsa da 4. Yılda dersler tamamen seçilen alana yönelik olmaktadır. Öğrenciler 2. Yıldan sonra staj çalışmasına başlamaktadırlar. Toplam 40 iş günü olan stajın 20 iş günü 2. Sınıfın sonunda 20 günü de 3. Sınıfın sonunda yapılmaktadır. Stajla ilgili hususlar staj uygulama esaslarında belirtilmiştir.
Program Çıktıları
1Proje ve risk yönetimi, iş hayatı uygulamalarında bilgilidir.
2Mühendislik uygulamalarının çevre ve toplum üzerindeki etkisi hakkında bilgi sahibidir. Çağın sorunları hakkında duyarlıdır, mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarını dikkate alarak sorunlara çözüm üretir.
3Yazılım içeren karmaşık Elektrik ve Elektronik cihaz ve makinelerin tasarımını ve analizini yapmak için üst düzey matematik, mekanik ve bilgisayar bilimleri alanında sahip olduğu bilgileri uygulamaya aktarma becerisine sahip olur. Bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
4Disiplin içi ve çok disiplinli alanlarda takımın bir parçası olarak çalışır. Mühendislik sorunlarının çözülmesinde takım içinde veya bağımsız olarak fikri ve pratik sorumluluk üslenir, mesleki ve etik sorumluluk taşır.
5Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık sahibidir.
6Bilgiye ulaşma ve araştırma yöntemlerini bilir ve uygular, bilim ve teknolojiyi takip eder ve kendini sürekli yeniler.
7Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini bilir ve bunu davranış biçimi şekline getirir.
8Mühendislik ve sosyal alanda etkili bir biçimde Türkçe ve bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. Projelerini ve ürettiği çözümleri her türlü platformda sunabilir, savunabilir ve bu öz güvene sahip olur.
9 Yurt içi ve yurt dışı bilimsel dergilerde makale yazabilir.
10Mühendislik uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları ihtiyaca göre geliştirir ve mühendislik problemlerinin çözülmesi için amaca uygun bir prototip geliştirme becerisine sahip olur.
11Mühendislik problemlerinin çözümlenmesi için deney düzeneği tasarlar, deney yapar, verileri toplar sonuçları yorumlar ve analiz yapar.
12Karışık mühendislik problemlerini tanımlar, formüle dönüştürür ve çözer, bu amaca uygun analiz ve modelleme yöntemlerini belirler ve uygular.
13Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçek sınırlamalar ve şartları dikkate alarak, istenen ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlar, bu amaca göre modern ve teknolojik tasarım yöntemlerini uygular.
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910111213
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bölüm mezunları Elektrik-Elektronik mühendisi olarak kendi işlerini kurabildikleri gibi TEDAŞ, TEİAŞ, TÜRK TELEKOM, GSM şirketleri, ASELSAN, ROKETSAN, DHMİ gibi yerlerde istihdam edilebilmektedirler. Ülkemizde sanayimizin gelişmesi ile çağın teknolojik gereklerine uygun makineler üretim yapan işletmelerde de istihdam edilebilmektedirler. Bölüm mezunları için endüstriyel otomasyon, ev ve endüstriyel makine ve alet üreten çok sayıda iş yerlerinde istihdam seçenekleri vardır. Bunların yanında resmi ve özel sektörde iş bulabilmektedirler. Bir çok mezun ise üniversitelerde araştırmacı olarak öğretim üyesi olması yönünde tercih yapmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Elektrik-Elektronik mühendisliği programını başarı ile tamamlayanlar, ALES sınavından yeterli notu almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşulu ile kendi alanlarında veya diğer ilgili alanlarda yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Elektrik-Elektronik mühendisliği programında sınavlar, ölçme ve değerlendirme, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin sınavlara ilişkin esaslar ile başarının değerlendirilmesine ilişkin esaslar bölümlerinde belirtilen esaslar uyarınca gerçekleştirilir.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin Elektrik-Elektronik mühendisliği programından mezun olabilmek için; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları toplam 240 AKTS karşılığı başarı ile tamamlamalı ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlıklı not ortalaması elde etmiş olması gereklidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bölümde 1 Profesör, 3 Doçent, 3 Dr. Öğr. Üyesi, 10 Araştırma Görevlisi olmak üzere 17 akademik personel bulunmaktadır. Bölümümüzde PLC Laboratuvarı, Temel Elektrik-Elektronik Laboratuvarı, Elektrik Makineleri Laboratuvarı, Haberleşme Laboratuvarı, Baskı Devre ve Lehim Laboratuvarı olmak üzere 5 adet bölüm laboratuvarı ve fakülte bünyesinde ortak kullanılan 3 adet de bilgisayarlaboratuvarı bulunmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Doç. Dr. Naim Süleyman TINĞ Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 24100 Yalnızbağ Yerleşkesi Erzincan-TÜRKİYE Tel: 090 446 224 00 88/43157

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
5.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
2
0
6.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
1
1
4.00
Zorunlu
1
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:90

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
6.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
6.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
4
0
7.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Toplam:88

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
1
5.00
Zorunlu
2
1
0.00
Seçmeli
0
0
3.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
0
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
0
0
3.00
Zorunlu
1
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
1
0
4.00
Zorunlu
1
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:80

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
1
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
0
0
5.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:81

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
15.00
Seçmeli
0
0
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:78

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
15.00
Seçmeli
0
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
0
0
2.00
Zorunlu
0
0
5.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:70

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
10.00
Seçmeli
0
0
3.00
Zorunlu
2
1
6.00
Zorunlu
1
1
8.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
0
0
3.00
Seçmeli
0
0
3.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
0
2
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:63

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
1
2
0.00
Zorunlu
0
2
8.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
10.00
Seçmeli
0
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
1
1
8.00
Zorunlu
1
1
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
0
0
3.00
Seçmeli
0
0
3.00
Zorunlu
1
1
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
5.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:63

BÖLÜM SEÇMELİ-I
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00


Bölüm Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
4.00


BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00


BÖLÜM SEÇMELİ-II
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00


Bölüm Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00


BÖLÜM SEÇMELİ-III
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00


Bölüm Seçmeli 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
4.00


BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
2
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
2
0
5.00
Seçmeli
2
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
2
1
5.00


BÖLÜM SEÇMELİ-IV
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00


Fakülte Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


FAKÜLTE SEÇMELİ-I
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli 4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ DERS GRUBU 4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
2
0
5.00
Seçmeli
2
1
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
2
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00
Seçmeli
3
0
5.00


BÖLÜM SEÇMELİ-V
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Fakülte Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


FAKÜLTE SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


FAKÜLTE SEÇMELİ-II
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=239&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=239&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=239&activeTab=2