Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık


Kuruluş
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı 2011 tarihinde başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezun öğrencileri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Lisans Diploması derecesi alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü Yüksek Öğretim Kurumu ve Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezinin belirlediği esaslara göre yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Lisans programının bir kaç ana amacı bulunmaktadır: Psikolojik Danışma adaylarına genel bir psikolojik danışma ve rehberlik formasyonu kazandırmak ve başta eğitim kurumlan olmak üzere sağlık, spor, adalet ve endüstri kurumlarının ihtiyaç duyduğu psikolojik danışmanları yetiştirmektir.
Program Çıktıları
1Psikolojik danışma ve rehberlik (PDR) alanında yer alan temel kavramları bilir.
2PDR alanında yer alan temel kuramları ve yaklaşımları bilir.
3Farklı gelişim dönemindeki bireylerin gelişim dönemi özelliklerini ve gelişimsel ihtiyaçlarını bilir.
4Farklı gelişim gösteren ve psikolojik müdahaleye ihtiyaç gösteren kişilerin özelliklerini ve ihtiyaçlarını bilir.
5Sosyal yapı ve toplum psikolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
6İnsan ilişkileri ve iletişim kuramları hakkında bilgi sahibi olur.
7PDR alanındaki çalışmalarda bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri nasıl kullanabileceğini bilir.
8Çağdaş psikolojik danışma kuramları hakkında bilgi sahibi olur.
9PDR alanında edindiği bilgi ve becerileri çalıştığı kurumun ihtiyacına uygun şekilde kullanır.
10PDR alanında bilimsel araştırma yapabilir.
11PDR ilke ve tekniklerine uygun olarak eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik hizmetlerini yürütür.
12PDR ilke ve tekniklerine uygun olarak bireysel ve grupla psikolojik danışma yapar.
13PDR ilke ve tekniklerine uygun olarak kurumundaki ilgili kişilere müşavirlik hizmeti sunar.
14Okullarda yürütülen gelişimsel ve önleyici rehberlik ve psikolojik danışma alanın ile ilgili konu veya projelerde koordinasyonu sağlar.
15PDR alanında bilimsel araştırma yapabilir.
16Özel eğitim gereksinimi olan bireylerin eğitimi, gelişimi ve yaşama uyumunda ilgili paydaşlara yönelik müşavirlik ve koordinasyon hizmeti sağlar.
17Kişisel ve profesyonel gelişimini desteklemek için yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum sergiler.
18Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
19Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
20PDR alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlar bilgilendirir ve meslek alanının savunuculuğunu yapar.
21İnsan hakları, demokrasi ve PDR mesleği etik ilkelerine uygun bir anlayışla mesleğini yürütür.
22Toplumsal değişimlerin ve mevcut durumun PDR alanında ihtiyaçlar ve uygulamalar üzerindeki etkisini değerlendirir.
23PDR alanı ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder ve bu gelişmeleri bilimsel ve PDR ilkeleri doğrultusunda değerlendirir.
TYYÇ Program Çıktıları
1234567891011121314151617181920212223
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunlan çoğunlukla ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarında, diğer sağlık, spor, adalet ve endüstri kurum/kuruluşlarında psikolojik danışman olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan bireyler ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü ve Doktora programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli farklı olabileceğindenilgili derslerin “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Eğitim Bilimleri Bölümünde 6 Doçent 7 doktor öğretim görevlisi, 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi derslikler binasında 25 adet derslik, 4 adet Bilgisayar laboratuarı, iki adet Fen laboratuarı ve her derslik ve laboratuarda projeksiyon cihazları bulunmaktadır. Kampüs içerisinde sağlık ocağı, cafe, restoran, yemekhane, eğlence alanları, öğrenci yurtları, kapalı spor tesisi, futbol sahası, tenis kortları, cami ve açık alanlar bulunmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Doç.Dr. Mücahit KAĞAN Tel :+90 446 224 00 89 / 42155 E-mail: mkagan@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:42

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
1
2
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:39

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
5
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:37

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
1
2
2.00
Zorunlu
1
2
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:40

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Toplam:18

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
1
4
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Toplam:21

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
4
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
2
4
4.00
Seçmeli
3
0
3.00
Zorunlu
1
2
2.00
Toplam:20

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
1
4
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
2
3.00
Zorunlu
1
4
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Toplam:17

AE SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS


GK SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


MB SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


GK SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


MB SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Seçmeli 2 (AE)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00


Seçmeli I (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
3.00


Seçmeli I (MB)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
3.00


Seçmeli II (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
3.00


Seçmeli II (MB)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
3.00


Seçmeli III (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00


Seçmeli IV (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
3.00


Seçmeli V (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=221&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=221&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=221&activeTab=2