Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Eğitim Fakültesi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık


Kuruluş
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı 2011 tarihinde başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezun öğrencileri "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Programa öğrenci kabulü Yüksek Öğretim Kurumu ve Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezinin belirlediği esaslara göre yapılmaktadır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
İngilizce dersi için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Lisans programının bir kaç ana amacı bulunmaktadır: Psikolojik Danışma adaylarına genel bir psikolojik danışma ve rehberlik formasyonu kazandırmak ve başta eğitim kurumlan olmak üzere sağlık, spor, adalet ve endüstri kurumlarının ihtiyaç duyduğu psikolojik danışmanları yetiştirmektir.
Program Çıktıları
1Ülkemizin özellikle son günlerde fazlasıyla ihtiyacını duyduğu Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanlarını yetiştirecek akademik elemanların yetiştirilmesi,
2Davranış bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliği kazandırmak
3Çocuk ve Ergenlik psikolojisi hakkında uzman bireyler yetiştirmek,
4Rehberlik ve psikolojik danışma etiğine sahip bireyler yetiştirmek,
5Terapötik iletişim ve danışma becerisi kazandırmak,
6Mesleki rehberlik ve Danışma Uygulamasında yetkin hale gelmek,
7Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma yapabilme becerisi kazandırmak
8Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları hakkında bilgi ve becerisi kazandırmak,
9Sosyal yapı ve toplum psikolojisi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
10Öğrenci kişilik hizmetlerinin uygulanmasında yetkin hale gelmelerini sağlamak
11İnsan ilişkileri ve iletişim kuramları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
12
13
TYYÇ Program Çıktıları
1234567891011
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Program mezunlan çoğunlukla ilk öğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarında, diğer sağlık, spor, adalet ve endüstri kurum/kuruluşlarında psikolojik danışman olarak çalışabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan bireyler ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü ve Doktora programlarda öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli farklı olabileceğindenilgili derslerin “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Eğitim Bilimleri Bölümünde 3 Doçent 7 yardımcı doçent, 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi derslikler binasında 25 adet derslik, 4 adet Bilgisayar laboratuarı, iki adet Fen laboratuarı ve her derslik ve laboratuarda projeksiyon cihazları bulunmaktadır. 4 bilgisayar laboratuarında 150 kişi kapasiteli kişisel bilgisayar kullanım olanağı fakülte ve kampus içerisinde var olan kütüphanelerin olanaklarından yararlanma imkanı sağlanmaktadır.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yrd.Doç.Dr Fikret GÜLAÇTI Tel :+90 446 224 00 89 / 42151 E-mail :fgulacti@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
2
0.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Toplam:30

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
2
0.00
Zorunlu
2
2
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
1
2
3.00
Zorunlu
1
2
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Toplam:30

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
2
0.00
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
5
0
4.00
Zorunlu
5
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
3.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
0.00
Toplam:34

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
2
0.00
Zorunlu
2
2
5.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Toplam:30

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
6.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
6.00
Zorunlu
3
0
6.00
Zorunlu
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
6.00
Toplam:30

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
1
4
5.00
Zorunlu
1
4
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
0.00
Toplam:30

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
1
4
5.00
Zorunlu
1
4
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
3
0
5.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
4
0.00
Zorunlu
2
4
5.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
0.00
Zorunlu
1
2
0.00
Zorunlu
1
2
4.00
Toplam:30

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
1
4
6.00
Zorunlu
1
4
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
6.00
Zorunlu
2
2
6.00
Zorunlu
2
2
0.00
Zorunlu
1
4
0.00
Zorunlu
1
4
6.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
3.00
Toplam:30

Seçmeli I (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Seçmeli I (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
0.00


Seçmeli I (MB)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
0.00


Seçmeli I (MB)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Seçmeli II (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Seçmeli II (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00


Seçmeli II (MB)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
3.00


Seçmeli II (MB)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Seçmeli III (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00


Seçmeli III (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Seçmeli IV (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00


Seçmeli IV (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Seçmeli V (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
0.00


Seçmeli V (A)
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
0.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00
Seçmeli
3
0
3.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=221&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=221&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=221&activeTab=2