Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Fen-Edebiyat Fakültesi

Kimya


Kuruluş
Kimya Bölümü, Erzincan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 18.10.2007 tarihli toplantısında, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca açılmıştır. Yine Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 26.02.2009 tarihli toplantısında, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca da Analitik kimya, Anorganik kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya Anabilim Dalları açılmıştır. I. öğretime, ilk öğrencilerini 2009-2010 eğitim-öğretim yılında almıştır. Kimya eğitimi toplam 4 yıllık bir süreci kapsar. Eğitim programını başarıyla tamamlayanlar Kimya Lisans diploması alırlar ve “Kimyager” olarak çalışabilirler. Kimya Bölümümüz, 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi, deneyim ve alt yapı ile donatılmış olan eğitim-öğretim kadrosu rehberliğinde; açılan dersler ve gelişmiş araştırma laboratuarları vasıtasıyla, eleştirel ve analitik düşünme becerisine sahip, bireysel ekip çalışmasına uygun, bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarında yer alabilecek, ihtiyacı olduğunda gerekli bilgiye ulaşabilecek, karşılaşacağı problemleri çözebilecek ve yeni bilgi üretebilecek üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca üniversiteler, devlet kurum ve kuruluşları, sanayi-Arge işbirliği ve uluslar arası ortak çalışma projeleri ile yeni ürünler ve teknolojiler geliştirmeyi hedeflemektedir.
Kazanılan Derece
Kimya Lisans Diploması
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Lisans Yerleştirme Sınavından yeterli puan almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Kimya Bölümüne dikey veya yatay geçişlerle öğrenciler gelebilir. Kimya bölüm programında yer alan derslerden biri veya birkaçından başarılı olarak gelen öğrenciler ders içerikleri ve AKTS’si uygun olmak koşuluyla ilgili ders veya derslerden muaf olurlar. Yönetim kurulu kararıyla intibakları yapılabilir
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2 ağırlıklı not ortalaması (AGNO) elde eden öğrencilere Kimya Lisans diploması verilir.
Program Profili
Kimya Bölümü Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya olmak üzere toplam beş ayrı Anabilim Dalı’ndan oluşmaktadır. Kimya Lisans programından mezun olan öğrenciler Kimyager unvanı alırlar. Lisans derecesi, Kimya programında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilere verilir. Kimya lisans programı öncelikle öğrencilere alanı ile ilgili konularda geniş bilgiye sahip olma ve bu bilgiyi günlük hayatta, endüstriyel boyutta ve pratik kimya alanlarında kullanabilme niteliklerine sahip olmaları için tasarlanmıştır. Eğitim programlarının ilk yılında farklı eğitimler alarak gelen öğrencilerin bilgi düzeylerini aynı seviyeye getirmek için Laboratuar Güvenliği, Fizik, Genel Kimya, Matematik gibi temel dersler verilmektedir. Daha sonraki yıllar, Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Enstrümantal analiz, Fizikokimya, Organik Kimya, Endüstriyel Kimya gibi zorunlu dersler ile ilgili alana yöneleceği seçmeli dersleri ve ayrıca bir kimyagerin kariyerinde büyük öneme sahip olan laboratuar becerisini geliştirebilmesini sağlayan laboratuar derslerini içermektedir.
Program Çıktıları
1Kimya alanında temel seviyede teorik ve pratik bilgilere sahip olma ve bu bilgileri kullanabilme ve aktarabilme
2Kimya alanında karşılaştığı problemleri tanımlayabilme, anlayabilme ve ortaya koyduğu sonuçları faydalı bir şekilde toplumun ilgili kesimlerine ulaştırabilme
3Maddenin temel kimyasal özellikleri hakkında geniş bilgiye sahip olma ve bu bilgiyi günlük hayatta, endüstriyel boyutta, pratik kimya alanında kullanabilme ve bunları toplumla paylaşabilme
4Ar-Ge ve analiz laboratuarları gibi kimyasal çalışmaların yapıldığı kurumlarda numune hazırlama, analiz yapma ve sonuçları rapor edebilme için yeterlilik sahibi olma
5Çevre mühendisliği gibi kimya alanına yakın disiplinlerle ortak çalışmalar yapabilme
6Sağlıkla ilgili kurumlarda görev alacak yeterliliğe sahip olma
7İngilizceyi bir kimyacının ihtiyaç duyduğu şekilde genel terimlerini okuyup ve anlayabilecek bir seviyede kullanabilme
8Bir kimyacının kullanması gereken bilgisayar proğramları hakkında bilgi sahibi olma ve bu proğramları kullanabilme
9Kimya alanı ile ilgili gelişmeleri takip edebilme ve bunları mesleki alanını taşıyabilme
10İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilinç, tecrübe ve yeterlilik sahibi olma
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezun olacak öğrencilerimiz “ Kimyager” ünvanı ile resmi veya özel sektörlere ait kimya alanıyla ilgili her türlü üretim, sağlık, ilaç ve gıda gibi çeşitli endüstri kuruluşlarında araştırıcı, uygulayıcı ve danışman olarak görev yapabilirler. Ayrıca bilimsel araştırmalara yönelmek isteyenler öğretim elemanı kadrosunda üniversitelerin Kimya Anabilim Dalında çalışabilirler. Bununla birlikte bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz gerekli formasyon eğitimlerini almaları durumunda kimya öğretmenliği yapabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans programından mezun olan öğrencilerimiz ilgili ön sınavlardan başarılı olmak kaydıyla Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalında yüksek Lisans ve Doktora eğitimi yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar; ara sınav, kısa süreli ara sınav, yarıyıl sonu sınavı ve varsa tek ders sınavı, ek sınav, mazeret sınavı ve telafi sınavlarından oluşur. Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Bir dersin sınavına ilişkin ham başarı puanı öğrencinin o dersin ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinliklerinden aldığı puanların ortalamasının % 40’ının, final sınav puanının % 60’ına ilavesi ile elde edilen puandır. İstatistiksel değerlendirmelerde AL’de dikkate alınır. Ham başarı puanı alt limitin (AL’nin) altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak F ve FD notu ile değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DD ve DC notları ise öğrencinin AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olurlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Kimya Bölümünde 2 Profesör, 5 Doçent ve 4 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölümde 3 adet derslik, 2 adet tam donanımlı elektronik sınıf, 2 adet bilgisayar laboratuarı, 1 adet bilişim merkezi, 4 adet kimya laboratuarı, 1 adet kütüphane bulunmaktadır. Ayrıca 6 adet merkezi anfimiz mevcuttur. Üniversite bünyesinde öğrencilerin sosyal ve kültürel aktiviteleri için SKS (Spor, Sağlık, Kültür Daire Başkanlığı) birimi kurulmuştur. Öğrencilerin spor aktiviteleri için 2 adet kapalı spor salonu yanında açık alanda da spor aktivitelerini sürdürebilmeleri için sahalar mevcuttur.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ekrem KÖKSAL Tel : +90 446 224 30 97-40012 e-mail: ekoksal@erzincan.edu.tr, Program Koordinatörü Dr. Hatice TOHMA Tel : +90 446 224 30 97-40017 e-mail : htohma@erzincan.edu.tr Adres/İletişim : Erzincan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 24100, ERZİNCAN/TÜRKİYE Tel/Fax: +90 446 224 30 97/224 30 16

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
6
0
7.00
Zorunlu
5
0
7.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:46

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
6
0
7.00
Zorunlu
5
0
7.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
3
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Toplam:28

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
4
0
6.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
2
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:21

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
4
0
5.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
4
0
6.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
0
2
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:21

3.Yıl - 5.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
4
0
6.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
4
0
6.00
Zorunlu
0
0
4.00
Toplam:20

3.Yıl - 6.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
4
0
6.00
Zorunlu
0
0
4.00
Zorunlu
4
0
6.00
Zorunlu
0
0
4.00
Toplam:20

4.Yıl - 7.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
4
0
6.00
Zorunlu
0
0
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
0
2
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:14

4.Yıl - 8.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
0
2
4.00
Zorunlu
4
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
4.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:8

Fakülte Seçmeli Ders 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Fakülte Seçmeli Ders 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


Fakülte Seçmeli Ders 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00


Fakülte Seçmeli Ders 4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Fakülte Seçmeli Ders 5
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli 4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00


Fakülte Seçmeli Ders 6
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli 5
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


Bölüm Seçmeli 6
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00


ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERS GRUBU 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=101&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=101&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=1&program=101&activeTab=2