Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Tercan Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı


Kuruluş
2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2, 7/h maddeleri ile 3843 Sayılı Kanunun 4. maddesi uyarınca, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 15.04.2009 tarih ve 975-1648 sayılı kararı ile 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Bilgisayar Teknolojileri Bölümüne bağlı Bilgisayar Programcılığı Programı açılmıştır ve bu programa 50 öğrenci alınmasına karar verilmiştir.
Kazanılan Derece
Eğitimini başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Erzincan Üniversitesi Tercan Meslek Yüksekokulu Programlarına; ilgili Meslek Lisesinden mezun olan öğrenciler sınavsız, diğer lise ve Meslek lisesi mezunu öğrenciler ise, Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda YGS-1 puan türünde yeterli puanı almış ve özel şartları taşıyan öğrenciler alınmaktadır. Programlara ayrıca, yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
1. Veritabanı ve sunucuları yönetmek, sorgulamak 2. Temel programlama işlemleri yapmak 3. Sunucu işletim sistemi ortamını kullanmak 4. Temel ve ileri görsel programlama yapmak 5. Nesne tabanlı programlama yapmak 6. Web tabanlı ve masaüstü tabanlı kod yazmak ve grafik ve animasyon hazırlamak 7. Ofis programlarına hakim olmak, yazılım kurulumu yapmak 8. Ağ işlemleri yapmak ve donanımsal sorunlara çözüm bulmak 9. Sistem kavramını anlayabilme ve bilgi sistemi analiz - tasarım yeteneğini kazanabilme, grupla ve bireysel olarak yazılım projeleri geliştirebilirler 10. Türk dilini iyi kullanarak, etkili iletişim kurabilme ve sektöründeki kişilerle iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilmek 11. Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek mesleği ile ilgili gelişmeleri takip edebilmek 12. Bilgisayarda karşılaşılan yazılım ve donanım arızalarının tesbit edilmesi, yazılım planlama ve tasarlama becerisi sunmak
Program Profili
Bilgisayar teknolojileri sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile bilgisayar teknolojileri sektörü, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için devletler tarafından özel planlamalar yapılmaktadır. Özellikle hızla küreselleşen iş dünyasında rekabet büyük yoğunluk kazanmakta ve sanayileşmiş ülkeler bu sektörün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar uygulamaktadır. Bilgisayar teknolojileri sektöründe ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinde gelecek on yıl içinde önemli teşvikler ve yatırımlar olacağı, buna bağlı olarak da istihdamda artış görüleceği tahmin edilmektedir
Program Çıktıları
1Veritabanı ve sunucuları yönetmek, sorgulamak
2Temel programlama işlemleri yapmak
3Sunucu işletim sistemi ortamını kullanmak
4Temel ve ileri görsel programlama yapmak
5Nesne tabanlı programlama yapmak
6Web tabanlı ve masaüstü tabanlı kod yazmak ve grafik ve animasyon hazırlamak
7Ofis programlarına hakim olmak, yazılım kurulumu yapmak
8Ağ işlemleri yapmak ve donanımsal sorunlara çözüm bulmak
9Sistem kavramını anlayabilme ve bilgi sistemi analiz - tasarım yeteneğini kazanabilme, grupla ve bireysel olarak yazılım projeleri geliştirebilirler
10Türk dilini iyi kullanarak, etkili iletişim kurabilme ve sektöründeki kişilerle iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilmek
11Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek mesleği ile ilgili gelişmeleri takip edebilmek
12Bilgisayarda karşılaşılan yazılım ve donanım arızalarının tesbit edilmesi, yazılım planlama ve tasarlama becerisi sunmak
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Kamu ve özel sektörlerde Bilgisayar programcısı olarak iş imkanları bulabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
2547 Sayılı Yükseköğrenim kanunun 7.nci maddesinin (e ) bendi ile 4702 sayılı Kanunla 45. maddesine eklenen ( e) bendi gereği programı başarı ile tamamlayan öğrenciler branş karşılığı olan bölümlere Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıda isimleri belirtilen Lisans Bölümlerine devam edebilmektedirler. Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar-Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol Öğretmenliği, Matematik-Bilgisayar, Meteoroloji Mühendisliği, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, Uzay Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programlarda verilen her bir ders için bir ara sınavı (kısa sınav, ödev) ve dönem sonu sınavı yapılır. Başarı notuna ara sınav, ( varsa kısa süreli sınav ve ödevlerin) etkisi %40, dönem sonu sınavının ise %60 oranındadır. Dönem sınavına girebilmesi için öğrencinin yönetmeliklerde yazılı devam şartlarını yerine getirmiş olması gerekmektedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir ve öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında, bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Bu değerlendirmede; dersin öğretim elemanı, dersi alan öğrencilerin yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yılsonu sınavlarından aldıkları puanların istatistiksel sonuçlarını dikkate alır ve alınan notlar yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde 4’lü harf sistemine dönüştürülür. Öğrencinin aldığı notlardan oluşturulan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ardışık 2 dönem 2.00’ın altında olanlar bir sonraki dönemden ders alamazlar. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Bir dersten alınan DC ve DD notları, öğrencinin mezuniyet AGNO’suna bağlı olarak değerlendirilir. Öğrencinin AGNO’su başarı baraj notunun üzerinde ise bu dersler başarılı olarak tanımlanır. Yarıyıllarda/yıllarda ise, AGNO hesaplanmasında bu harf notları katsayıları ile değerlendirilir. FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir. FF notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda alarak devam ve sınav şartlarını yerine getirmek zorundadır. Başarı notu M ve G ile takdir edilen dersler, AGNO hesaplanmasında değerlendirmeye katılmaz.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin Erzincan Üniversitesi Tercan Meslek Yüksekokulundan mezun olabilmeleri için öğretim programında belirtilen dersleri ve kredi saatlerini (minimum 100 ders saati veya 120 AKTS) başarıyla tamamlamaları ve ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2.00 düzeyine çıkarmış, 30 iş günü staj çalışmalarında başarılı olmaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Labratuar imkanları dahilinde çeşitli paket programlar(C,C#,SQL,ASP vb.) öğretilmektedir.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr.Gör. Fatih ÇAĞLAR

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:48

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:44

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
9
3
12.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:32

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
1
1
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:24

BÖLÜM SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
1
6.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
3
1
0.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
1
1
3.00


SEÇMELİ DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
1
5.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
1
5.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
1
1
0.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
2
0
2.00


SEÇMELİ DERS GRUBU
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
1
5.00
Seçmeli
1
1
2.00
Seçmeli
1
1
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
2.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=91&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=91&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=91&activeTab=2