Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Refahiye Meslek Yüksekokulu

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi


Kuruluş
Program 2009-2010 öğretim yılında akademik faaliyetine başlamıştır.
Kazanılan Derece
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciye, Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında Ön Lisans diploması verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise dengi okul diplomasına sahip olması ve YGS-Yüksek Öğretime Geçiş Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Meslek Lisesi mezunları sınavsız geçişle, Lise mezunları ise YGS-1 puanı ile yerleştirilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 120 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır.
Program Profili
Ekonomik ve sosyal yaşamın en önemli unsurlarından olan ulaşım, gerek ülke gerekse kent boyutunda diğer etkenler ile etkileşim içindedir. Dünyada son yıllarda ortaya çıkan sosyal ve ekonomik alanlardaki gelişmeler; insanların daha rahat, güvenli yaşama ve zamanı ekonomik olarak kullanma isteğini ortaya çıkarmıştır. Demir yolu ulaşımının güvenli, hızlı olması ve ülke ekonomisi ile endüstrileşmesinde artan önemi son yıllarda ülkemizde de anlaşılmıştır. Tüm dünyada demir yolu ulaşımının hızla gelişmesi, elektrifikasyon ve sinyalizasyona yönelik yeni uygulamalar, geçmiş yıllara göre daha karmaşık hâle gelen demir yolu trafiğinin güvenli bir şekilde gerçekleşmesinin önemini de arttırmıştır. Demir yolu ulaşımında önemli görevler üstlenen demir yolları elektrik-elektronik (tesisler) personelinin çağdaş uygulamalarla yetiştirilmesi ülkenin önemli sorunlarından biri olarak görülmektedir. Ayrıca son yıllarda metro işletmeciliğindeki gelişmeler, bu alanlarda görev alacak iş gücünün yetiştirilmesinin önemini arttırmıştır. Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi programı ile demir yolu ulaşımında görev alacak, sorumluluk sahibi, görev bilinci yüksek, insan gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Üniversitemiz ile TCDD Genel Müdürlüğü arasında yapılan bir protokol çerçevesinde TCDD Genel Müdürlüğünün bu eğitime her konuda destek vermesi öngörülmüştür.
Program Çıktıları
1Kent içi raylı ulaşım sistemlerini tanıyan, sistem tasarlayan meslek elemanları yetiştirmek
2Santral teknolojisi ve sinyal teknikleri konusunda bilgi birikimine sahip olan meslek elemanları yetiştirmek
3Doğru akım ve alternatif akımda devre çözümü ve hesaplamalar yapma bilgi ve becerilerinin kazandırılması. Doğru akım ve alternatif akım devrelerinde güç ve enerji hesabı yapmak.
4Genel makine bilgisine sahip olmak , makine elemanlarını özelliklerine göre sınıflandırabilmek, makine elemanlarının dayanımlarını hesaplayabilmek.
5Mesleği için gerekli olan genel yol bilgisinin ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırmak.
6Mesleği için gerekli olan raylı sistem yol trafiği bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırmak.
7Kalite yönetimi, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olabilme
8Personel hakları, meslek etiği, bireysel ve örgütsel iletişim kurma, demiryolu kurumlarının tanınması gibi konularında yeterli bilince sahip olabilme
9Raylı sistemler elektrik-elektronik teknolojisi ile ilgili edinilen teorik ve uygulamalı bilgilerle mesleki problemlerin çözümü için analitik düşünme ve problem çözme yeteneği elde edebilme
10Temel elektrik ve elektronik bilgisi edinme, mesleğiyle ilgili bilgisayar programlarını, bilgi-iletişim teknolojilerini ve demiryolu haberleşme teknolojilerini kullanabilme
11Raylı sistemler katener ve sinyal sistemlerinin kontrol, bakım, onarımını yapabilme ve sistemi her zaman aktif halde tutabilen, ana dilini doğru kullanan, ekip çalışmasına yatkın, meslek elemanları yetiştirebilme
12Sektörün beklentilerini karşılayacak şekilde teknik resim okuyabilme, bilgisayar destekli çizim yapabilme yeteneği kazanma ve raylı sistemler yol teknolojisi ile ilgili süreci/süreçleri planlayabilme
13 Yeterli düzeyde yabancı dil ve mesleki yabancı dil bilgisi kazanabilme
14Raylı sistemler elektrik-elektronik teknolojisi ile ilgili uygulamalar için gerekli teknik ve modern araçları kullanabilme
15Raylı sistemlerde kullanılan elektrik makinelerinin ve elektronik sistemlerin bakım onarımını yapabilme
16Elektrik ve elektronik ölçme tekniklerini bilen, her türlü fiziksel ve elektriksel ölçmeleri yapabilme
TYYÇ Program Çıktıları
12345678910111213141516
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda raylı sistemler sektöründe hizmet veren TCDD, Tülomsaş, vb. işletmelerde istihdam edilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı’nda yeterli puanı almak koşuluyla alanıyla ilgili lisans programlarına ya da Uzaktan Eğitim Sistemleri’nin lisans tamamlama programlarına başvurabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Programda verilen her bir ders için bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı yapılır. Başarı notuna ara sınav etkisi %40, dönem sonu sınavının etkisi ise, %60 dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirmede bağıl değerlendirme sistemi uygulanır. Notlar 4.00lü sisteme dönüştürülerek, AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Birikimli not ortalaması ardışık iki dönem 2.00nin altında olan öğrenciler bir sonraki dönemden ders alamazlar.
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için; programda belirtilen dersleri (minimum 120 AKTS) başarı ile tamamlamaları ve birikimli not ortalamasının en az 2.00 düzeyinde olması ve 30 iş günü staj çalışmalarında başarılı olmaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Derslikler, bilgisayar laboratuvarı, görsel sunum imkanları.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Öğr. Gör. Mehmet DALGAKIRAN Erzincan Üniversitesi Refahiye Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojisi Bölümü Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi Programı

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:23

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:18

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
2
1
3.00
Zorunlu
2
1
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:14

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
1
1
2.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
3
1
4.00
Zorunlu
0
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:10

BÖLÜM SEÇMELİ-1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
1
1
3.00
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
1
0.00
Seçmeli
3
0
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ-2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
2
1
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ-1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ-3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
2.00
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
2
1
3.00
Seçmeli
2
1
0.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ-2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
3.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=90&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=90&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=90&activeTab=2