Erzincan Üniversitesi Ders Bilgi Paketi Ders Bilgi Paketi
 
 
 
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Meslek Yüksekokulu

Pazarlama


Kuruluş
Pazarlama Programı, Erzincan Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2009-2010 öğretim yılında açılmıştır. İşletmelerin profesyonel pazarlama elemanı talebini karşılamaya yönelik olarak bu program açılmıştır. Öğrencinin çalışma hayatında başarılı olabilması için Programda öngörülen dersleri alması gerekmektedir. Pazarlama elemanı talebini karşılamaya yönelik öğretim yapılmaktadır.
Kazanılan Derece
Yüksek Öğrenim düzeyinde iki yıl eğitim (önlisans) alarak pazarlama meslek elemanı derecesi kazanılmaktadır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
lise mezunları sınavla kabul edilmektedir. Meslek Lisesi mezunları ise sınavsız geçiş haklarını kullanarak bu programa kabul edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Kamu veya özel liselerden mezun olanlar ile aynı düzeyde yurtdışında lise öğrenimini tamamlamış olan adayların aldıkları eğitim yeterli görülmekte ve tanınmaktadır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programa kayıt yaptıran öğrenciler, belirlenmiş derslerin sınavlarında başarılı olmak ve stajını başarı ile tamamlamak.
Program Profili
Programa çeşitli liselerde eğitim gören öğrenciler kabul edilmekte, pazarlama alanında çalışmaya eğilimli öğrencilerden oluşmaktadır.
Program Çıktıları
1Pazarlama alanındaki teorik bilgileri çalışma hayatında fonksiyonel olarak kullanabilmek.
2Pazarlama ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşları, üstleri ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde ifade edebilmek
3Pazarlama uygulamalarında karşılaşılan sorunları tanımlamak ve analiz etmek
4Pazarlama ile ilgili süreçleri yönetebilmek
5Pazarlama ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilmek ve uygulayabilmek
6Pazarlama stratejilerini ürün , fiyat, dağıtım ve tutundurma amaçlarına uygun olarak geliştirebilmek ve uygulayabilmek
7Pazarlama elemanında aranan satış, reklam, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün ve marka yönetimi ve elektronik pazarlama bilgisine sahip olabilmek
8İş hayatında etkin iletişim kurma ve ikna becerisine sahip olabilmek
9Bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araçları ve teknikleri kullanabilmek
10Mesleki etik değerlere sahip olmak
11Yasal mevzuatı anlayabilme ve kullanabilme becerisine sahip olabilmek
12Değişen şartlara yönelik ekonomik yapıyı değerlendirerek rekabet şartlarına göre rasyonel hareket edebilmek
TYYÇ Program Çıktıları
123456789101112
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Programdan mezun olan öğrenciler, özel sektör ve kamu sektöründe görev alabilmekte veya kendi adlarına işletme kurmaktadırlar. Mezunlarımız iş hayatında reklam, tanıtım, müşteri ilişkileri vb. alanlarda çalışmaktadırlar. Birçok öğrencimiz kendi pazarlama firmasını kurarak kendilerine olan güveni artırmışlardır. Mezun öğrencilerle iletişim birimi kurulduğunda somut örnekler verilecektir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Pazarlama ön lisans programından mezun olan öğrencilerimiz isterlerse dikey geçiş sınavına (DGS) girerek alanları ile ilgili lisans programına devam edebilirler. Öğrencilerimiz DGS sınavına girmeden de isterlerse Açık Öğretim Fakültesinin ilgili bölümlerine sınavsız geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
her yarıyılda 1 arasınavı, 1 yarıyılsonu sınavı ve 1 bütünleme sınavı bulunmaktadır. Arasınavın ağırlığı % 40, Yarıyılsonu sınavının ağırlığı % 60 tır. Yarıyılsonu sınavında başarısız olanlar bütünleme sınavına katılmaktadırlar, bu sınavın ağırlığı % 60 tır. Sınavlarda Bağıl Değerlendirme Sistemi uygulanmaktadır. DZ=Devamsız, K=Kalır, G=Geçer, M=Muaf, FF=Başarısız 0, FD=Başarısız 0.5, DD=Zayıf 1, DC=Zayıf-Orta 1.5, CC=Orta 2, CB=Orta-İyi 2.5, BB=İyi 3, BA=İyi-Pekiyi 3.5, AA=Pekiyi 4, üzerinden değerlendirme yapılmaktadır, öğrencinin sınıfı geçebilmesi için enaz not 40 tır
Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin Programımızdan mezun olabilmesi için derslerden yeterli başarıyı göstermiş olması ve 30 işgünlük stajını başarı ile tamamlamış olması gereklidir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam zamanlı
Bölüm Olanakları
Öğrencilerimiz, Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her ay verilen öğrenim kredisinden yararlanabilmektedirler. Ayrıca karşılıksız burs imkanları bulunmaktadır. Yine barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmektedirler.
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Yrd. Doç. Dr. Enver Sümer öğretim üyesi muhasebe finansman öğretim üyesi 0532 3747638 esumer@erzincan.edu.tr

1.Yıl - 1.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
1
4.00
Zorunlu
1
1
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
7.00
Zorunlu
3
0
6.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:59

1.Yıl - 2.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
3
0
6.00
Zorunlu
3
0
6.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
0
0
10.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Toplam:47

2.Yıl - 3.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
3
0
4.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
4.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
0
0
10.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
3.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:46

2.Yıl - 4.Dönem
Ders KoduDers AdıDers TipiTUAKTS
Seçmeli
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
0.00
Zorunlu
2
0
3.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
4
0
4.00
Zorunlu
4
0
4.00
Seçmeli
0
0
10.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
0
0
0.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Zorunlu
2
0
2.00
Seçmeli
0
0
0.00
Toplam:36

BÖLÜM SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
2
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


SEÇMELİ DERSLER2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
1
1
3.00
Seçmeli
3
0
3.00


BÖLÜM SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


SEÇMELİ DERSLER3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
2
0
2.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 1
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


BÖLÜM SEÇMELİ 3
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
3
0
4.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00


SEÇMELİ DERSLER4
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
1
4.00
Seçmeli
2
0
4.00
Seçmeli
2
0
2.00


YÜKSEKOKUL SEÇMELİ 2
Ders KoduDers AdıDers TipiTAAKTS
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
2.00
Seçmeli
2
0
3.00
Seçmeli
2
0
0.00
Seçmeli
2
0
0.00

bütün bilgiler http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=81&activeTab=0
program bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=81&activeTab=1
ders bilgileri http://derspaketleri.erzincan.edu.tr/getProgram.aspx?mod=0&program=81&activeTab=2